ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Το νέο έντυπο για τις εγγραφές των νηπίων

20800176_1915417172010097_7111318127357338029_n


Οι εγγραφές των νηπίων για το νέο σχ. έτος 2017-2018 πρέπει να γίνουν στο νέο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών

Οι εγγραφές των νηπίων για το νέο σχ. έτος 2017-2018 πρέπει να γίνουν στο νέο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών

Το ισχύον Βιβλίο Μητρώου Μαθητών στα Νηπιαγωγεία θα κλείσει με τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2016-2017 (15 Ιουνίου 2017). Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 θα καταχωριστούν σε νέο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι αναφέρεται στο Άρθρο 20 «Βιβλία, Έντυπα και Ηλεκτρονικά Αρχεία» στο νέο Προεδρικό Διάταγμα 79 /2017.
…………………………………………………………………….
Α. Υπηρεσιακά βιβλία για τα νηπιαγωγεία

1. α. Βιβλίο Μητρώου Μαθητών (Β.Μ.) (Υπόδειγμα 1,Παράρτημα Ι). Στο βιβλίο Μητρώου εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά μαθητές. Η εγγραφή γίνεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Στο βιβλίο καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν τον μαθητή και τους γονείς/κηδεμόνες του: 
ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, τόπος και νομός γέννησης (όταν υπάρχουν), 
ημερομηνία γέννησης, αριθμός Μητρώου και Δημοτολογίου,
ιθαγένεια, επάγγελμα πατέρα και μητέρας, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας. 
Το ισχύον Βιβλίο Μητρώου Μαθητών θα κλείσει με τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2016-2017 (15 Ιουνίου 2017). 
Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 θα καταχωριστούν σε νέο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι, το οποίο θα κλείσει με τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2019-2020 (15 Ιουνίου 2020). 
Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εξής το Βιβλίο Μητρώου Μαθητών κλείνει κάθε δεκαετία. 
Παρεμβάσεις που αφορούν τα υπηρεσιακά βιβλία και την τήρηση αυτών μπορεί να γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου