ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Η φοίτηση μαθητή στο ολοήμερο θα διακόπτεται αν οι γονείς του δεν επικαιροποιήσουν δύο φορές στο σχ. έτος την εγγραφή του



Oι γονείς  ενός μαθητή,  στη διάρκεια του νέου σχολικού έτους, πρέπει  να   επικαιροποιήσουν   δύο φορές την εγγραφή του παιδιού τους στο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο , διαφορετικά η φοίτηση θα διακόπτεται. 


Αυτό αναφέρει το ΠΔ 79, άρθρο 16 παρ. θ, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία επικαιροποίησης της εγγραφής. 

Θα είναι μια απλή προφορική ή γραπτή επικαιροποίηση ή μήπως θα ζητούνται εκ νέου τα σχετικά δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων;

Συγκεκριμένα η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος θα διακόπτεται: 



  • όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, 
  • όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του 
  •  όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2o 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1o 15νθημερο του Φεβρουαρίου.

 Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου