Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Πρόσληψη 925 εκπαιδευτικών Δασκάλων ΕΑΕ, Νηπιαγωγών ΕΑΕ και κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018.
925 προσλήψεις για δασκάλους και νηπιαγωγούς. Ανάληψη από Δευτέρα έως Τρίτη.
Οι πίνακες είναι εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου