Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Αργία η εορτή των Τριών Ιεραρχών και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Αποτέλεσμα εικόνας για Αργία η εορτή των Τριών Ιεραρχών και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Στο νομοσχέδιο "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε τη Δευτέρα 26/2/2018 στη Βουλή περιλαμβάνεται και η διάταξη με την οποία ορίζεται ότι η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Παράλληλα, καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις.
Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 3 του άρθρου 32 του νομοσχεδίου:
3.α) Η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.»
β) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.79/2017 καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου