Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Επισκευές σχολείων

Υπουργείο Εσωτερικών: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις-Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 50 εκατ. Ευρώ
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου