Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Υποδιευθυντές σε όλες τις σχολικές μονάδες με πάνω από 120 μαθητές και 2ος Υποδιευθυντής σε όλες τις σχολικές μονάδες με πάνω από 270 μαθητές

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης που κατατέθηκε σήμερα 24-04-2018 στη Βουλή.(άρθρο 30, παρ. 6):

6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακοσίους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. 
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.

Τηλέμαχος Κουντούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου