Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ86, της ΔΠΕ Ευρυτανίας.

DSC 0011_copy

Μετά την έκδοση της αριθμ. Φ.28/81399/Δ1/30.05.2018 (ΦΕΚ. 1921/τ. Β΄/30.05.2018) Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων που έχουν μεταταχθεί από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για τις κενές οργανικές θέσεις όπως δηλώνονται στους παρακάτω πίνακες,

από Τετάρτη, 06.06.2018 έως και την Παρασκευή, 08.06.2018 (ώρα 15:00).


Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβληθούν χειρόγραφα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Επίσης, θα γίνονται δεκτές και με αποστολή μέσω e-mail (με σκαναρισμένη υπογραφή) ή με FAX (με σκαναρισμένη υπογραφή). 


Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με τη συμπλήρωση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1ο 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1


ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1ο 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
2ο 10/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, τηλέφωνο 2237080241, (Καραγιάννης Θεόδωρος). 


         
                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


                                                                                                                Αθανάσιος Γ. Τσαπρούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου