Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις δίδουν τη δυνατότητα στα υπηρετούντα στελέχη να διατηρήσουν επίκαιρη την επαφή µε την εκπαιδευτική πράξη ή να εµπλουτίσουν την εµπειρία τους σε άλλη θέση ευθύνης. 

Ο εν λόγω θεµιτός σκοπός πρέπει να νοείται υπηρετούµενος κατά τρόπο συµβατό µε τις συνταγµατικές αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αξιοκρατίας, και της ορθολογικής οργάνωσης και συνέχειας της δηµόσιας υπηρεσίας. 

Οι εν λόγω αρχές δεν επιτρέπουν, καταρχήν, την εκδήλως άνιση µεταχείριση, µε την εισαγωγή κριτηρίου αποκλεισµού το οποίο δεν συνδέεται µε αξιολογικά προσόντα, ούτε µε απαιτήσεις συναπτόµενες µε την ορθολογική οργάνωση της υπηρεσίας. 

Κατά συνέπεια, γεννάται προβληµατισµός εάν σύστηµα ορίου θητειών το οποίο τυγχάνει αµέσου εφαρµογής, αποκλείοντας µείζονα αριθµό προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης να κριθούν εκ νέου όχι µόνο για τις ίδιες, αλλά και για όµοιες θέσεις, και δη για λόγους άσχετους µε τα προσόντα και την εµπειρία τους, είναι συµβατό µε τις ανωτέρω αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου