Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

03/07/2018 Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ΕυρυτανίαςΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 6937810060


ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 03/07/2018

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΙΣΣΕΣ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι.
Την Τρίτη 03/07/2018, Πράξη 13η, συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας με τα εξής θέματα :
          1.  Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
 2.  Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Για το 1ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ αφού έλαβε υπόψη :
·  τον προσδιορισμό λειτουργικότητας Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής ΔΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2018-2019
·  τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν οργανικά στις σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία με τις οποίες δήλωσαν την πρόθεσή τους αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι
προχώρησε στον χαρακτηρισμό ως λειτουργικά υπεράριθμων των εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) που ανήκουν οργανικά στις παρακάτω σχολικές μονάδες: 
                    

       Για το 2ο θέμα

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας να υποβάλουν άμεσα δήλωση τοποθέτησης σε ένα από τα παρακάτω υφιστάμενα λειτουργικά κενά από σήμερα Τρίτη 03.07.2018 έως και Πέμπτη 12.07.2018 και ώρα 10:00, διαφορετικά θα πρέπει να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.
Οι δηλώσεις θα κατατεθούν από τους ίδιους ή θα σταλούν με Fax (2237080241) στη ΔΠΕ Ευρυτανίας, της αποστολής με fax της δήλωσης ακολουθεί ταχυδρομική αποστολή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ (για τοποθέτηση υπεράριθμων)


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
      ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
1/Θ Δημ. Σχ. Αγράφων
01
Ι΄(10)
Β΄
2
2/Θ Δημ. Σχ. Βαλαώρας
01
Θ΄(9)
Β΄
3
1/Θ Δημ. Σχ. Γρανίτσας
01
Η΄(8)
Β΄
4
1/Θ Δημ. Σχ. Δαφνούλας
01
Θ΄(9)
Β΄
5
1ο 7/Θ Δημ. Σχ. Καρπενησίου
02
Γ΄ (3)
Α΄
6
2/Θ Δημ. Σχ. Κρέντης
02
Ζ΄ (7)
Β΄
7
1/Θ Δημ. Σχ. Παλαιοκατούνας
01
Η΄ (8)
Β΄
8
2/Θ Δημ. Σχ. Ραπτόπουλου
01
Θ΄(9)
Β΄
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
10ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
1/Θ Ν/γείο Γρανίτσας
01
Η΄(8)
Β΄
2
1/Θ Ν/γείο Δυτικής Φραγκίστας
01
Ζ΄ (7)
Β΄
3
1/Θ Ν/γείο Κρέντης
01
Ζ΄ (7)
Β΄
4
1/Θ Ν/γείο Παλαιοκατούνας
01
Η΄ (8)
Β΄
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
04


Πάντα στη διάθεσή σας

Μοτσιόλας Σιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου