Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Έγκριση λειτουργίας τμημάτων πρόωρης υποδοχής σε Δημοτικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας για το Σχολικό Έτος 2018-19

Αποτέλεσμα εικόνας για Σχολικές Μονάδες
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπ’ όψιν: 

Σχετ. 1. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων….. των συλλόγων διδασκόντων.» ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β’ 

 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία….. Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 109/τΒ’/1-9-2017) 

 3. Το υπ. αριθμ. 70279/Δ1/3-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπ/κου έργου…. ολοήμερου προγράμματος» 

 4. Όπως αντίστοιχες αποφάσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας & Φωκίδας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την έγκριση λειτουργίας των τμημάτων πρόωρης υποδοχής μαθητών σε Σχολικές Μονάδες όπως αναφέρονται εδώ

 Στην Ευρυτανία  πρόωρη υποδοχή μαθητών θα έχουν οι Σχολικές Μονάδες:

1ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου