Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού


Αποτέλεσμα εικόνας για Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Συστήνουμε οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) κατά κλάδο σύμφωνα με τον πίνακα: 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 70 

ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 165 

ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 157

ΠΕ 28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 54 

ΠΕ 29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 60 

ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 155 

ΠΕ 31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ 1 

ΔΕ 01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 281 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 943 


Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου