Ενημερωτικά Δελτία

Σχολεία Καρπενήσι ελλείψεις



Σχολεία Καρπενήσι ελλείψεις από LAMIASTARGR


 10ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ.

 

 9ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

 

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής


7o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.Τοποθετήσεις αναπληρωτών


5o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ



3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ


1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
.