Εκπ/κή Νομοθεσία

 • Προεδρικό Διάταγμα 39/98 (β’ τροποποίηση του Π.Δτος 50/96)
  pd-39_98.pdf
  Προεδρικό Διάταγμα 269/2000 (γ’ τροποποίηση του Π.Δτος 50/96)
  pd-269_2000.pdf
 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 • 1)Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 200 Π.Δ.
 • pd200a.pdf
 • 3)Ολοήμερο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Υπ.Αποφ. Φ32/190/81670/Γ1 ΦΕΚ 1420)
 • Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείων εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Υπ.Αποφ. Φ12/1051/8168/Γ1 ΦΕΚ1420)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Δ. 201
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • 3)O νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (3699/08)
 • 4)Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας του κλάδου ΕΕΠ και ΕΒπ(Υπ. Απόφ. 28915/Γ6 ΦΕΚ 449)
 • Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΥ και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτά. (Υπ. Απόφ. 28911/Γ6 ΦΕΚ 449)
 • “Καθηκοντολόγιο” του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ και σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής, καθώς και του ΕΕΠ και ΕΒπ.(Υπ. Απόφ. 27922/Γ6 ΦΕΚ 449)
 • 5)Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒπ(Υ.Α. 67586/Γ6 ΦΕΚ 1030/21-7-05)
 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και Τμήματα Ένταξης(Υπ.Αποφ. 67572/Γ6 ΦΕΚ 1030/21-7-05)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου