ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διευκρινίσεις σχετικά με ωράριο των εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
Για τη λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου:
1) Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η Νηπιαγωγός είναι 08:00-12:00
2) Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η Νηπιαγωγός είναι 11:45-15:45
3) Συνεργασία των δυο Νηπιαγωγών 11:45-12:00
Για τη λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου με πρωινή ζώνη:
1) Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η Νηπιαγωγός είναι 07:00-11:30
2) Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η Νηπιαγωγός είναι 11:15-15:45
3) Συνεργασία των δυο Νηπιαγωγών 11:15-11:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄? 11.08.1997 το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία, έχει ως εξής :
1) Διευθυντές 4θεσίων και 5θεσίων Δημ. Σχολείων, ώρες 20
2) Διευθυντές 6θεσίων μέχρι και 9θεσίων Δημ. Σχολείων, ώρες 12
3) Διευθυντές 10θεσίων και 11θεσίων Δημ. Σχολείων, ώρες 10
4) Διευθυντές 12θεσίων Δημ. Σχολείων, ώρες 8
5) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας τους, ώρες 25
6) Εκπαιδευτικοί 4θεσίων και πάνω δημοτικών σχολείων μέχρι 10 έτη υπηρεσίας ώρες 24 . 
7) Από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας ώρες 23 
8) Από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας ώρες 22 
9) Πάνω από 20 έτη υπηρεσίας ώρες 21

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τα Α΄) « όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές, και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα …. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δυο ετών.»
Επισημαίνεται ότι το ωράριο των Νηπιαγωγών δεν μειώνεται με τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Μείωση του διδακτικού ωραρίου για τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων δεν προβλέπεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου