Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Σχετικά με την επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης Μέχρι τις 2 Μαΐου 2012 πρέπει να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. με βάση το Ν. 4038/2012

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, μετά 
την ψήφιση των Νόμων 4024/2011 και 4038/2012, σας ενημερώνω για τα εξής:
  • Η παρ. 5 του Ν.4024/2011 που έθετε αποκλειστική προθεσμία δυο μηνών (μέχρι 27 
  • Δεκέμβρη 2011) για την έκδοση των Π.Δ. για ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012.
          Συγκεκριμένα: Στο άρθρο 1, παρ.12 του Ν.4038/2012 προβλέπονται τα εξής:
«… Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του 
άρθρου 7 του Ν.4024/2011 (Α’226) παρατείνεται για 3 μήνες από τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου».
          Αυτό σημαίνει ότι, αφού ο Ν.4038/2012 δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου
 του 2012 (Α14/ 2-2-2012), μέχρι τις 2 Μαΐου πρέπει να εκδοθεί από το Υπ. Παιδείας, 
το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την επιλογή των στελεχών. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα ισχύσει ο Ν.4024, που ισχύει για όλο το δημόσιο τομέα.


Δημήτρης Μπράτης

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. για το 2012

Το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων των
εκπαιδευτικών Π.Ε. για το 2012

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων του 2012, σας ενημερώνω για τα εξής:
1. Μέχρι τις 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται με βάση τις εισηγήσεις των ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας. Στις κενές οργανικές θέσεις λαμβάνονται υπόψη κι αυτές που θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου 2012, με την αυτοδίκαιη αποχώρηση των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που θα ικανοποιηθούν εξαρτάται από τα οργανικά κενά που θα δώσει η κάθε περιοχή, οι αιρετοί των ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τα κενά που θα αποστaλούν, από τις Δ/νσεις Π.Ε. στο Υπ. Παιδείας. Αυτό, εξάλλου, προβλέπεται και στο άρθρο 4, παρ.2 του Π.Δ. 50/96.
2. Μέχρι τις 31 Μαρτίου συνεδριάζει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αποφασίζει, με βάση τα μόρια και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων, για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. με την εξής σειρά:
α) Μεταθέσεις σε διαπολιτισμικά σχολεία
β) Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ
γ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
δ) Μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
3. Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 μετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνοι, εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένες παθήσεις, κλπ).
4. Αμοιβαίες μεταθέσεις: Οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάθεση περιγράφονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96 και στο άρθρο 9, παρ.2 του Π.Δ. 100/97.
5. Ο αριθμός των αιτήσεων που ικανοποιήθηκε το 2011 ανά ειδικότητα:
  • Την περσινή χρονιά (2011) είχαν υποβληθεί συνολικά 9.572 αιτήσεις μετάθεσης και ικανοποιήθηκαν 1.462, ποσοστό 15,25%:
Ειδικότητα
Σύνολο Αιτήσεων
Σύνολο Μεταθέσεων
Ποσοστά
ΠΕ 06
655
26
3,97%
ΠΕ 11
900
11
1,22%
ΠΕ 16
179
9
5,03%
ΠΕ 60
2302
863
37,49%
ΠΕ 70
5536
551
9,95%
Σύνολο
9572
1462
15,25%

  • Τη φετινή χρονιά (2012) υποβλήθηκαν συνολικά 9105 αιτήσεις μετάθεσης. Συγκεκριμένα:
Αγγλικής
609
Φ. Αγωγής
849
Μουσικής
171
Νηπιαγωγοί
1718
Δάσκαλοι
5758
Σύνολο
9105

          Τέλος, επισημαίνω, ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μεταθέσεων μέχρι 31 Μαρτίου ελάχιστες φορές έχει τηρηθεί, εξαιτίας των καθυστερήσεων του Υπουργείου Παιδείας.
       Κατά την εκτίμησή μου οι φετινές μεταθέσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του 2012.


Δημήτρης Μπράτης

Ενημέρωση από το Γιώργο Δημητρακόπουλο

Αλλάζει ριζικά το σύστημα Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

Με αφορμή τα πολλά ερωτήματα των συναδέλφων, ύστερα από δημοσιεύματα του τύπου
σχετικά με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, σας
ενημερώνουμε για τις αλλαγές που επήλθαν με την ισχύουσα νομοθεσία. Κομβικό
σημείο για εμάς τους εκπαιδευτικούς αποτελεί η παρακάτω διάταξη που εμπεριέχεται
 στο… διαβόητο Ν. 4024/11:
Κατεβάστε εδώ το δισέλιδο ενημερωτικό μου σημείωμα
εδώ τις προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση ευθύνης
εδώ το Ν. 3839/10 (περιλαμβάνει τα κριτήρια που ισχύουν σήμερα στο Δημόσιο Τομέα)
και εδώ την Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία γραπτής εξέτασηςΠοια Διαγνωστικά Εργαστήρια είναι συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Δείτε τα συμβεβλημένα - με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Διαγνωστικά Εςργαστήρια (ανά 
γεωγραφικό διαμέρισμα). Εκτυπώστε την Περιοχή που σας ενδιαφέρει, αχρείαστα 
να είναι!
εδώ της Αττικής (εκτός του Πειραιά)
εδώ του Πειραιά
εδώ της Στερεάς Ελλάδας (εκτός της Αττικής)
εδώ της Πελοποννήσου
εδώ της Θεσσαλίας
εδώ της Ηπείρου
εδώ της Μακεδονίας
εδώ της Θράκης
εδώ της Κρήτης
εδώ των Νησιών του Αιγαίου
εδώ των Νησιών του Ιονίου

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

"Στα κάγκελα" οι πολιτικοί, Ευρωπαίοι και Έλληνες...

Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς που καθορίζουν τις τύχες των Ελλήνων, σατύρισαν στο έπακρο οι Καρπενησιώτες με το Άρμα της ΑΛΛΑΚ να ξεχωρίζει, που τους μετέφερε όλους, αλλά, στα κάγκελα και τον Δήμο Αγράφων που ενώθηκε με τους Καρπενησιώτες και έδωσε το μήνυμα, «φτάνουν πια τα κουρέμματα».
Κατά τα άλλα, πλήθος γκρουπ από σχολεία και συλλόγους, έγιναν μια παρέα με εκατοντάδες Καρπενησιώτες και επισκέπτες που κατέκλησαν τους κεντρικούς δρόμους της Ευρυτανικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Κυριακής.

Κούλουμα στο Καρπενήσι. 27/2/2012 — στην περιοχή Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου


«Οι συγχωνεύσεις ολοκληρώθηκαν, οι εκπαιδευτικοί επαρκούν»

Το υπουργείο Παιδείας απάντησε άμεσα στις φήμες για νέο κύμα συγχωνεύσεων, αύξηση μαθητών ανά τάξη και ωραρίου εκπαιδευτικών. Με ανακοίνωση που εξεδωσε την Κυριακή, τονίζεται ότι «ο χώρος της εκπαίδευσης έχει ανάγκη από ασφάλεια, ηρεμία, στήριξη...

και, φυσικά, αναδιοργάνωση και μεταρρύθμιση. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών επαρκεί για να μην υπάρχουν κενά σε τάξεις, με τον παιδαγωγικά σωστό αριθμό μαθητών, χωρίς αυξήσεις. Το μεγάλο σχέδιο των συγχωνεύσεων ολοκληρώθηκε το 2011 με θετικά αποτελέσματα παρά τις κασσάνδρειες προβλέψεις».

Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει τον κομβικό ρόλο της ηλεκτρονικής κάρτας των σχολείων στην αναδιοργάνωση και σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση δασκάλων και καθηγητών και στις δύο βαθμίδες και με αντικειμενικά κριτήρια για τις αποσπάσεις και μεταθέσεις.

Αφορμή για την ανακοίνωση του υπουργείου ήταν το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Τύπου της Κυριακής, με τίτλο «Λουκέτο στα σχολεία - τέλος στις προσλήψεις αναπληρωτών» και υπέρτιτλο «το Μνημόνιο Νο2 συνθλίβει το εκπαιδευτικό σύστημα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το «τσεκούρι» από το ΔΝΤ σε κονδύλι 24 εκατ. ευρώ για την επόμενη σχολική χρονιά εκμηδενίζει τους -20.000 φέτος- αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν διορισμοί μονίμων.
Το υπουργείο Παιδείας... φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά με σαρωτικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αύξηση αριθμού μαθητών στις τάξεις και ωραρίου διδασκόντων», υποστηρίζει ο Τύπος της Κυριακής.
http://www.on-news.gr/

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Πρώτο Θέμα : Δημόσιο: θα απολυθούν και δάσκαλοι καθηγητές

Στο νησί της Αφροδίτης χιλιάδες 'Ελληνες εκπαιδευτικοί

Μόνο το 2011 υπέβαλαν σχετική αίτηση 1.670 εκπαιδευτικοί
Η οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η καταβαράθρωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και ο βραχνάς του ΑΣΕΠ, έχει «προκαλέσει» χιλιάδες εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα να δοκιμάσουν την τύχη τους στο νησί της Αφροδίτης. Στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 9.000 δάσκαλοι και καθηγητές από την Ελλάδα, αναμένοντας τον διορισμό τους.

Μόνο το 2011 υπέβαλαν σχετική αίτηση 1.670 Ελλαδίτες εκπαιδευτικοί, που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 24% των υποψηφίων στους πίνακες της Μέσης και το 11% στους πίνακες της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Περισσότερο δημοφιλείς, οι κλάδοι των Ιταλικών, των Θρησκευτικών, της Φυσικής και των Φιλολογικών.

Το σύστημα διορισμών της Κύπρου δεν απαιτεί εξετάσεις, παρά κατάθεση του πτυχίου και... υπομονή ώσπου να έρθει η σειρά προτεραιότητας. Οσοι εκπαιδευτικοί προνόησαν καταθέτοντας τα χαρτιά τους στην έναρξη της ελληνικής περιπέτειας έχουν ήδη διοριστεί. Για τους υπόλοιπους, ο χρόνος αναμονής ποικίλλει, ανάλογα με την ειδικότητα - κατά μέσο όρο, πάντως, κυμαίνεται γύρω στα δύο χρόνια.

Οι απολαβές των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, δε, δεν έχουν καμία σχέση με των συναδέλφων τους εδώ. Το ετήσιο εισόδημα ενός πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού φτάνει τις 17.000 ευρώ, ενώ η ανέλιξη είναι ταχεία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένας καθηγητής μπορεί να λαμβάνει περί τις 36.000 ευρώ ετησίως.
Newsbeast

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Το τέλος της ΕκπαίδευσηςΟι πρωτοφανείς περικοπές που έχει επιβάλει το Μνημόνιο στην ελληνική κοινωνία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο και τον τομέα της Παιδείας. Τα σχολεία ξέμειναν από βιβλία, ξεμένουν και από εκπαιδευτικούς και βάζουν λουκέτο κατά εκατοντάδες. Είναι οι τραγικές συνέπειες του νέου προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση που, λόγω έλλειψης κονδυλίων, αφήνει τα σχολεία χωρίς δασκάλους και καθηγητές, στριμώχνει τους μαθητές σαν σαρδέλες στα τμήματα που δεν καταργούνται, κόβει από τους φοιτητές τα κουπόνια για σίτιση. Είναι οι δραματικές επιπτώσεις μιας νέας αντίληψης πραγμάτων, που ενδιαφέρεται μόνο για την ευημερία των αριθμών – που ούτε κι αυτή επιτυγχάνεται – και αδιαφορεί για τον άνθρωπο και για το μέλλον των παιδιών μιας κοινωνίας, η οποία διαπιστώνει καθημερινά με θλίψη ότι ο συνεκτικός ιστός της καταρρέει ελέω μιας κακώς νοούμενης και χείριστα εφαρμοζόμενης μνημονιακής πολιτικής.
Αποτελεί, αναμφίβολα, παγκόσμια πρωτοτυπία, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, την τελευταία διετία, δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη πολιτική βούληση για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών και αρνείται να προχωρήσει στο δραστικό περιορισμό του δημόσιου τομέα, καταργώντας υπηρεσίες – σφραγίδες και φορείς – φαντάσματα, και, ταυτόχρονα, με χαρακτηριστική ευκολία, αλλά και πρωτοφανή ανευθυνότητα, επιλέγει να συρρικνώσει δραματικά τη δημόσια εκπαίδευση και να υποβαθμίσει τραγικά τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων.
Την ώρα, δηλαδή, που χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν χωρίς αντικείμενο, τα συναρμόδια υπουργεία προτιμούν να κόψουν ακόμα και τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, βάζοντας λουκέτο στα σχολεία, αδιαφορώντας κυνικά για την υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και την ώρα που οι σπατάλες στα υπουργεία συνεχίζονται ασύστολα, αποφασίζουν να κόψουν τα φάρμακα των ασθενών και να μειώσουν τις αμοιβές των γιατρών από τις εφημερίες, αντί να κάνουν εξυγίανση του συστήματος.
Είναι σαφές ότι το κοινωνικό δικαίωμα στην παιδεία και την υγεία καταπατείται και με το νόμο, θυσία και αυτό στο βωμό του Μνημονίου. Αλλά, είναι βέβαιο ότι, όταν ένα κράτος  υπονομεύει τους δύο βασικούς κοινωνικούς πυλώνες του, που είναι η παιδεία και η υγεία, ναρκοθετεί την ανάπτυξη και καταργεί την κοινωνική συνοχή, δυσχεραίνοντας και τον αγώνα επιβίωσης της χώρας.

Μήνυμα ζωής

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Νότια Κορέα είναι σκληρό, ο ανταγωνισμός για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο μεγάλος ώστε την ημέρα των εξετάσεων παραλύει η ζωή στη χώρα για να μην αποσπάσει κανένας και τίποτε την προσοχή των παιδιών. Ολα αυτά δεν εμπόδισαν 3.000 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Μπάεκσοεκ να συγκεντρωθούν σε ένα χειμερινό θέρετρο για να σχηματίσουν μια τεράστια σταγόνα αίματος. 

Ο λόγος για τον οποίο οργανώθηκε αυτό το εντυπωσιακό χάπενινγκ δεν είναι η φιλοδοξία τους να κερδίσουν μια θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σταγόνα αίματος στον κόσμο – που θα την κερδίσουν. Σκοπός τους είναι να στείλουν ένα μήνυμα στους συμπολίτες τους σχετικά με τη σημασία που έχει η δωρεά αίματος για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Οπως φαίνεται, ο ανταγωνισμός δεν σκοτώνει τον αλτρουισμό ούτε η άμιλλα την αλληλεγγύη. Είναι και αυτό ένα μήνυμα.
http://www.real.gr

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times

Την επανίδρυση του ελληνικού κράτους επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο τονίζεται ότι οι εταίροι-πιστωτές μας επιβάλλουν 38 αλλαγές σε φορολογία, δαπάνες και μισθούς μέχρι τα τέλη του μήνα.

Μάλιστα η εφημερίδα επικαλείται επίσημα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με τα οποία η τρόικα θα έχει τη διαχείριση στο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε τρία χωριστά μνημόνια συνολικά 90 σελίδων, είναι το τίμημα που δέχτηκε να πληρώσει η Ελλάδα για να εξασφαλίσει τη δεύτερη συμφωνία διάσωσης 130 δισ. ευρώ προκειμένου να αποφύγει την στάση πληρωμών.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται ριζικές αλλαγές στις δικαστικές διαδικασίες, συγκέντρωση της ασφάλισης υγείας και ολοκλήρωση ακριβούς κτηματολογίου, εξαγορά νέου ηλεκτρονικού συστήματος για την φοροείσπραξη, αλλαγή του τρόπου συνταγολόγησης φαρμάκων και καθορισμός ελάχιστων αποθεμάτων πετρελαίου.

"Το πρόγραμμα είναι πολύ, πολύ πιο φιλόδοξο από μια οικονομική μεταρρύθμιση. Πρόκειται για ίδρυση κράτους, όπως το εννοούμε κατά κανόνα σε παραδοσιακές χαμηλού εισοδήματος περιπτώσεις" δήλωσε χαρακτηριστικά ευρωπαϊκός αναλυτής της Eurasia Group.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πολλά από τα διαρθρωτικά μέτρα είχαν συμφωνηθεί το 2010 στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου διάσωσης, αλλά είχαν μπλοκαριστεί από ομάδες συμφερόντων με επιρροή, εργατικά σωματεία και ορισμένους υφυπουργούς στα οικονομικά υπουργεία.

Στο μεταξύ, πάνω από 160 στελέχη γερμανικών οικονομικών υπηρεσιών θα μεταβούν στην Ελλάδασε εθελοντική βάση προκειμένου να ενισχύσουν τον ελληνικό φορολογικό μηχανισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Wirtschafts Woche

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις Δασκάλων για τις τάξεις υποδοχής ΖΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η μετάβαση : Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το διδακτικό έτος 2011-2012.
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2011-2012 προσλαμβάνονταιως αναπληρωτές 27 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν στις τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. για το διδακτικό έτος 2011-2012, σε ένα ή περισσότερα από τα Δημοτικά Σχολεία, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του  Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και έχουν οριστεί με τις σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 28  Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε εδώ.
Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.