Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων το 1ο Σάββατο Νοεμβρίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4728/2020, στον οποίο περιέχεται το άρθρο 22 με τη διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ-ΕΒΠ εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους, αντί της πρώτης Τετάρτης που ίσχυε έως τώρα.Επίσης, οι εκλογικές διαδικασίες, δύναται να διεξαχθούν µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάγκη άμεσης λύσης στο πρόβλημα συγκρότησης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας. Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

 


Αρ. Πρωτ. 997Αθήνα 29/9/2020

Προς

1. Την Υπουργό Παιδείας

κ. Νίκη Κεραμέως

2. Την Υφυπουργό Παιδείας

κ. Σοφία Ζαχαράκη

Κοιν.

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Θέμα: Ανάγκη άμεσης λύσης στο πρόβλημα συγκρότησης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας. Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

 

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ

 

Σύμφωνα με τον Ν.4713/2020, άρθρο 31, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) αποτελείται από:

 • τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του
 • Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Ο νομοθέτης, όμως, δίχως την παραμικρή τεκμηρίωση,  όχι μόνο απέκλεισε από την παραπάνω διαδικασία προϊσταμένους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων αλλά ούτε καν φρόντισε να προβλέψει τι γίνεται στην περίπτωση που ο αριθμός των διευθυντών σχολείων ενός νομού δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις του Συμβουλίου, πράγμα που συμβαίνει στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.

Εξ αιτίας του συγκεκριμένου γεγονότος, η συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας δεν έχει γίνει δυνατή, με αποτέλεσμα μια σειρά υπηρεσιακών μεταβολών (ορισμός προϊσταμένων στα ειδικά και στα ολιγοθέσια σχολεία τα οποία αποτελούν πλειονότητα στον νομό, ανάθεση υπερωριών στους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων σχολείων η οποία δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, επιλογή υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα, ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης κενωθείσας θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία ασκεί χρέη διευθυντή εκπαιδευτικός χωρίς όμως να λαμβάνει όπως προβλέπεται επίδομα θέσης, προϋπηρεσία και χωρίς να έχει μειωθεί το ωράριό διδασκαλίας του κλπ) να μην πραγματοποιείται, να καθυστερεί ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να υπάρξει άμεσα τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020, ώστε να μπορούν να στελεχώνουν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και άλλοι εκπαιδευτικοί που δεν είναι διευθυντές σχολείων (π.χ. προϊστάμενοι/ες) και να λυθεί και το συγκεκριμένο πρόβλημα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάστε σε PDF

 Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή γενικά σχολεία με Παράλληλη Στήριξη ή άλλον τρόπο εκπαιδευτικής υποστήριξης), καλούνται

τα στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε., Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε.) και οι δομές επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) όπως οργανώσουν την εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλων οδηγιών προς τους/τις Προϊσταμένους/ες, Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, όλων των τύπων και βαθμίδων, για την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων, μεθόδων και του εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διάχυση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται είτε από σχολικές μονάδες είτε από άλλες δομές της εκπαίδευσης ή άλλους επιστημονικούς φορείς ή δομές υποστήριξης της κοινότητας

Περισσότερα εδώ:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Προσλήψεις Β Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21: 548 σε ΣΜΕΑΕ-Παράλληλη Στήριξη-ΕΔΕΑΥ-ΚΕΣΥ-ΖΕΠ

 Προσλήψεις Β Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21: 548 σε ΣΜΕΑΕ-Παράλληλη Στήριξη-ΕΔΕΑΥ-ΚΕΣΥ-ΖΕΠ – Παρουσιάζονται από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Προσλήψεις Β Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21: Προσλήψεις 548 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται  548  μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως εξής: Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ)  → 234 Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη  →  177 Στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) → 39 Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (ΚΕΣΥ)  → 51 Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 47 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες. Οι προσλαμβανόμενοι στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους από τη Δευτέρα 21 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020. Δείτε τις Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Β Φάσης για το 2020-21

Το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή word

Ο πίνακας με τα ονόματα σε μορφή excel

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠΜΑΝΑΝΑΑΝΔΡΙΑΝΗΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΠΕ25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΖΑΜΖΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣΠΕ25

Προσλήψεις 6820 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση

 Θέμα:  Προσλήψεις 6820 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 272 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 4.444 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 297 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 1807 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ04.01, ΠΕ82, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, & ΤΕ01.19).

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),  οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.  

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή ΕκπαίδευσηςΩς εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

Το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή word

Προσλήψεις Γενική ΔΕ

Προσλήψεις ΚΕΣΥ

Προσλήψεις ΜΟΥΣΙΚΑ

Προσλήψεις ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΕ

Προσλήψεις ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΔΕ

Προσλήψεις ΕΑΕ Π.Ε.

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ

Ευρυτανία

ΛΕΒΕΝΤΗΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ60
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ60
ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ60
ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΠΕ70
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΡΑΦΑΗΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ70
ΒΙΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ70
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΙΩΑΚΕΙΜΠΕ70
ΜΑΚΡΗΙΟΚΑΣΤΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠΕ70
ΓΚΟΤΖΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΠΕ79.01/ΤΕ16
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥΣΟΦΙΑΧΡΗΣΤΟΣΠΕ70

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

 


Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε το έγγραφο εδώ:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά σχολεία την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

 Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι

μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία) στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει:
 Συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων
προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ
 Επεξήγηση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί
(Φ.7/117703/Δ1/9-9-2020)
 Διανομή μάσκας ανά μαθητή
 Ιδιαίτερη έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας
 Διανομή των ατομικών δοχείων νερού/ παγουριών ανά μαθητή
 Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο
 Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας
Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

 Οι εκπ/κοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να δηλώσουν άμεσα στην υπηρεσία τους ότι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 (προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά), όπως αυτές ορίζονται με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856 Β/15-5-2020, ΑΔΑ:ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) κοινή υπουργική απόφαση. Κατόπιν, οι Δ/νσεις Εκπ/σεις θα πρέπει να δηλώσουν στο ΠΣ myschool την εν λόγω άδεια1 των εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ το αργότερο έως την Πέμπτη, 10-9-2020.

«Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ. διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.»

Προβολή

Διαβίβαση συμπληρωματικού υλικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Συμπληρωματικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19», διαβίβασε το υπουργείο Παιδείας σε ολες τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε το υλικό:

 1. Διαβιβαστικό της Γενικής Γραμματέως του υπ. Παιδείας
 2. Οδηγίες  μάσκας για μαθητές  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
 3. Οδηγίες μάσκας για μαθητές ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
 4. Αφίσες μάσκας ΔΕ
 5. Πώς θα πρέπει να μιλάω σε παιδιά και έφηβους για τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19
 6. Για μαθητές: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!
 7. Για εκπαιδευτικούς: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!
 8. Για γονείς:  Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

ΠΗΓΗ:ΕΣΟΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020

 Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021

 Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2019 2020: Τι ορίζει η εγκύκλιος

Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

Έναρξη σχολικού έτους 2020 – 2021

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

 

edu4u - Λειτουργία δημοτικών σχολείων για την σχολική χρονιά 2020 - 21


Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως από το ΙΕΠ.

 ΙΕΠ: Οδηγός σχεδιασμού μαθημάτων εξ αποστάσεως | Alfavita

Για να κατεβάσετε τον οδηγό κάνετε κλικ εδώ.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

14 Σεπτεμβρίου το πρώτο σχολικό κουδούνι για τους μαθητές


Σχολεία: «Κλειδώνει» το πρώτο σχολικό κουδούνι στις 14 Σεπτεμβρίου – Την Τρίτη η ανακοίνωση | blog καθημερινής ενημέρωσηςΤο άνοιγμα των σχολείων αλλά και το πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές σε αυτά ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως


Ήδη το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει δέσμη μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, που θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Η λειτουργία των σχολείων θα γίνει με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, τα οποία θα ελέγχονται αυστηρά. Οι ρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί, αφορούν όλα τα σχολεία – από νηπιαγωγεία έως Λύκεια, ολοήμερα, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.