Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

Τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου οι προσλήψεις της πρώτης «φουρνιάς» αναπληρωτών – Πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου η δεύτερη «φουρνιά»

11.000 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου οι προσλήψεις της πρώτης «φουρνιάς» αναπληρωτών – Πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου η δεύτερη «φουρνιά»

Την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες της alfavita.gr, να καλέσει τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή, αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίου. Οι ενστάσεις για τους προσωρινούς πίνακες ολοκληρώθηκαν και ήδη έχει αρχίσει η επεξεργασία για τη συγκρότηση των οριστικών πινάκων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι προσλήψεις της πρώτης «φουρνιάς» αναπληρωτών θα γίνουν το τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου και εντός του πρώτου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι προσλήψεις της δεύτερης «φουρνιάς». Ο αριθμός αλλά και οι ειδικότητες που θα προσληφθούν στην πρώτη «φουρνιά» δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνεται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών (πόσοι, που, ποιες ειδικότητες) και θεωρεί ότι στο διάστημα 10 – 20/8 θα έχει πλήρη εικόνα τόσο για τον αριθμό αναπληρωτών που θα προσλάβει σε πρώτη φάση όσο βεβαίως και για τις περιοχές και τις ειδικότητες.

Έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για 11.000 περίπου αναπληρωτές από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η alfavita.gr θα επανέλθει σύντομα στο θέμα αυτό.

alfavita.gr

Τις επόμενες μέρες (πριν από τις 6 Αυγούστου) η Εγκύκλιος για το διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2.800 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ Β΄ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Τις επόμενες μέρες (πριν από τις 6 Αυγούστου) η Εγκύκλιος για το διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών


Τις επόμενες μέρες (πριν από τις 6 Αυγούστου) το Υπουργείο παιδείας θα ανακοινώσει την Εγκύκλιο με την οποία θα καλεί για μόνιμο διορισμό τους εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα διοριστούν μόνιμα 2.800 εκπαιδευτικοί.

Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών

Μετά την ψήφιση και τη δημοσίευση του νέου Νόμου με αριθμ. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ύστερα από σειρά τηλεφωνημάτων ως προς την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών στο υπ. Παιδείας , ο γενικός γραμματέας Β. Κουλαίδης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο η οποία προβλέπει τα εξής:σας γνωρίζουμε:1. Στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο του νέου νόμου ορίζεται ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.»

Επομένως για να έχει κανείς δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης απαιτείται πλέον διετία πραγματικής υπηρεσίας στην νέα οργανική θέση, πλην της περιπτώσεως των νεοδιόριστων για τους οποίους ο «χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών». Κάθε άλλη ρύθμιση στο θέμα αυτό δεν ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι στη συμπλήρωση του χρόνου της διετίας ή τριετίας αντίστοιχα συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 καθώς σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις αυτές διατηρούνται σε ισχύ.

Οι περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου στη διετία ή τριετία για τους νεοδιοριζόμενους περιλαμβάνουν:

* Το χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).
* Το χρόνο που προσμετράται από 1η Σεπτεμβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο καθώς και το χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. (παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).
* Για τις περιπτώσεις μετάθεσης ειδικών κατηγοριών και σε ΣΜΕΑΕ δεν απαιτείται η παραμονή στην οργανική θέση (παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).2. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 1 εδάφιο τρίτο) του νέου νόμου ορίζεται ότι «η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.»

Η σαφής διατύπωση της διάταξης αυτής θέτει ως έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, κατά το διαδικασία υποβολής των αιτήσεων το σχολικό έτος 2010-2011, δηλαδή αφορούν στις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2011-2012.

Προκύπτει έτσι ότι για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) καθώς και για τις οριστικές τοποθετήσεις εντός των ΠΥΣΠΕ, για τις οποίες οι αιτήσεις έγιναν κατά το σχολικό έτος 2009-10 και οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προϋποθέσεις που θα ισχύσουν είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/96 και οι οποίες ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης. Επομένως για τους τοποθετούμενους κατά την παρούσα διαδικασία θα εφαρμοστούν οι προαναφερθείσες διατάξεις και η παραμονή τους στη σχολική μονάδα μετάθεσης/τοποθέτησης θα είναι, εφόσον το επιθυμούν, για ένα (1) έτος.

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν πλέον υπηρετήσει πραγματικά την οργανική τους θέση στο σχολείο στο οποίο θα έχουν μετατεθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί.

Κατ’ αναλογία με τα προαναφερόμενα, οι τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών θα γίνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος με τις ισχύουσες διατάξεις πριν από την ψήφιση του νέου Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2010-2011.

Διευκρινίζεται ότι με την κατάργηση της περ. στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (παρ. 2 του άρθρο 31 του Ν. 3848/2010) και κάθε σχετικής διάταξης, οι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης μόνον όταν υπηρετούν την οργανική τους θέση με την επιφύλαξη της παρ. 1 της παρούσης.3. Αποσπάσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων του ίδιου ως άνω νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του, και οι οποίες θα εφαρμοστούν για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων. Σε περίπτωση απόσπασης δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, εάν δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση.

Οι αποσπώμενοι στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος, ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις αποσπάσεων ως μόρια μετάθεσης λαμβάνονται αυτά της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της υπηρεσίας απόσπασης.4. Οργανικότητα σχολικών μονάδων- υπεραριθμίες.

Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε ή προστέθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97 ορίζεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος αντιμετώπισης των υπεραριθμιών. Σε ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σας πληροφορούμε τα εξής:α) Στις περιπτώσεις υποβιβασμού ή συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων σε κάθε περίπτωση ορίζεται με την υπουργική απόφαση και η νέα οργανικότητα. Αυτονόητο είναι ότι με βάση τη νέα αυτή οργανικότητα των σχολικών μονάδων θα πρέπει να προσδιορισθούν οι κενές οργανικές θέσεις και παράλληλα, οι προκαλούμενες υπεραριθμίες να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Τονίζεται ότι στα ολιγοθέσια (3/θέσια, 2/θέσια και 1/θέσια) σχολεία δεν θα υπολογίζεται θέση ειδικότητας. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση.

β) Ως οργανικότητα των σχολικών μονάδων, από 6/θέσια σχολεία και άνω, θα υπολογίζεται και μία θέση επιπλέον (για τη θέση του Διευθυντή), ενώ για τα 4/θέσια και 5/θέσια σύμφωνα με την οργανικότητά τους.

Τι ισχύει για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών με βάση το νέο Ν. 3848/2010

Ν. 3848/2010

Άρθρο 32

Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών

1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.

2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.).

4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου αυτού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2010-2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η τοποθέτηση, ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, οι όροι μονιμοποίησης

Η τοποθέτηση, ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, οι όροι μονιμοποίησης

24/07/2010 - 07:48

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η τοποθέτηση, ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, οι όροι μονιμοποίησης

Σύμφωνα με το νέο Ν. 3848/2010 (Άρθρο 4 «Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών») με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός προκειμένου να προετοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εισαγωγική επιμόρφωση.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Άρθρο 4 του ν. 3848/2010) «για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια ομάδα σχολείων. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κα-

τάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίη-

σης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προεδρικό

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 : «& 5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου…& 6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας, κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία».

alfavita.gr

Ανανεώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ωρομισθίων ανά περιφέρεια

Ανανεώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ωρομισθίων ανά περιφέρειαΠίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
Ενημερώσεις:
27-07-2010: Πρώτη Ανάρτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (ΠΥΣΔΕ) Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

*

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
*

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
*

Δήλωση Υπολογισμού πραγματικής Διοικητικής Υπηρεσίας
*

Βεβαίωση Διοικητικής Υπηρεσίας
*

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

*

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
*

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
*

Δήλωση Υπολογισμού πραγματικής Διοικητικής Υπηρεσίας
*

Βεβαίωση Διοικητικής Υπηρεσίας
*

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

*

Διαβιβαστικό
*

Προκήρυξη
*

Υπόδειγμα Βιογραφικού
*

Αίτηση Διευθυντών
*

ΦΕΚ 1045 Τεύχος Β 09-07-2010

Δεύτερος κύκλος των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθεί μετά τις 25 Αυγούστου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Των αιρετών του ΚΥΣΠΕ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς Π.Ε. ότι λόγω της καθημερινής μας συμμετοχής από τις 8:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ., στο Συμβούλιο Επιλογής Δ/ντών Εκπαίδευσης, είναι αδύνατο να απαντούμε στα τηλεφωνήματά τους. Επιπλέον, ενημερώνουμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται ότι ο δεύτερος κύκλος των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθεί μετά τις 25 Αυγούστου 2010.

Οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ
1. Καραγιάννης Θωμάς
2. Παληγιάννης Βασίλης
ΔΟΕ, 27/7/2010

Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Επιχειρούν να ψαλιδίσουν τις επικουρικές συντάξεις των εκπαιδευτικών

Σε σημερινό (27/7) δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ αποκαλύπτεται ότι πρόσω ολοταχώς για τη δεύτερη φάση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έβαλαν οι ελεγκτές της τριπλής επιτήρησης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η «αναμόρφωση» των επικουρικών συντάξεων θα γίνει πολύ σύντομα, ενδεχομένως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 και θα οδηγήσει σε ενοποιήσεις και περικοπές συντάξεων.

Χθες, οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ, που συμμετέχουν στην ομάδα των ελεγκτών και είναι στην Αθήνα, επισκέφθηκαν το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, το ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων) και το ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας) διερευνώντας στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε συμπεράσματα για το ακριβές ύψος των ελλειμμάτων της επικουρικής ασφάλισης.
alfavita.gr

Ανανεώθηκαν οι πίνακες διορισμών, 30μηνου, 24μηνου, αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μηδενικής προϋπηρεσίας

Ενιαίος Πίνακας Διορισμών
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακες κατάταξης 30μηνου
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακες κατάταξης 24μηνου
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
26-07-2010


Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
26-07-2010


Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
26-07-2010

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

ΔΟΕ: Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων-Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς ( του ειδικού συνεργάτη Γιάννη Μπαλάγκα )

Η ΔΟΕ παρουσιάζει , με άρθρο του ειδικού συνεργάτη της Γιάννη Μπαλάγκα, τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικότερα τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό των εκπαιδευτικών με την ψήφιση του τελευταίου Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις.

Υπουργείο Παιδείας: Διδασκαλία - Πρόγραμμα σπουδών και οδηγίες των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος

Κοινοποίηση αξιολογικών μονάδων των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Την Παρασκευή 16/7/2010, κοινοποιήθηκαν από τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πίνακες με τις αξιολογικές μονάδες των υποψηφίων που προέκυψαν από τα στοιχεία των φακέλων που υπέβαλαν με βάση το νόμο 3848/2010. Οι πίνακες αυτοί έχουν ήδη σταλεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και έχουν κοινοποιηθεί στους υποψηφίους.

Η κοινοποίηση των πινάκων σε όλους τους υποψήφιους με τα μόρια όλων των συνυποψηφίων γίνεται για πρώτη φορά, ώστε και με αυτό τον τρόπο να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η εγκυρότητα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων. Τα Συμβούλια Επιλογής εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας και έφεραν σε πέρας ένα πραγματικά δύσκολο έργο με όρους αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=965%3A20-07-10----&catid=80%3A2010-02-17-11-16-29&lang=el

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Περικοπές σε διορισμούς – Αναμένονται δραματικές επιπτώσεις στα σχολεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣEIΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ10.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν φέτος στα σχολεία, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι 12.000 έχουν καταθέσει αιτήσεις για τη συνταξιοδότησή τους. Συμπτύξεις τμημάτων προωθεί το υπουργείο Παιδείας


Χάος αναμένεται να επικρατήσει στα δημόσια σχολεία την ερχόμενη σχολική χρονιά, αφού θα υπάρξει αθρόα φυγή εκπαιδευτικών λόγω του συνταξιοδοτικού και λόγω των σοβαρότατων περικοπών που αποφάσισε η κυβέρνηση (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας) στις προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών.
Φέτος, το υπουργείο Παιδείας έχει να κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα. Αυτό της ομαλής λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, από την πλευρά τους εκτιμούν ότι τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα προβλήματα στα σχολεία θα είναι τεράστια και θα οφείλονται στα μεγάλα κενά που θα υπάρξουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Από την άλλη, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ξεκινήσει ήδη έναν μεγάλο αγώνα δρόμο προκειμένου να «εξοικονομήσει» προσωπικό χωρίς να κάνει νέες προσλήψεις. Στο μεταξύ, όμως, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουν κατατεθεί περίπου 12.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών και μέχρι τις 10 Αυγούστου, που λήγει η προθεσμία, μπορεί να αυξηθούν σημαντικά.

Επίσης, φέτος υπολογίζεται ότι θα μειωθούν περίπου κατά 50% οι μόνιμοι διορισμοί και κατά περίπου 70%-80% οι προσλήψεις αναπληρωτών, δηλαδή συνολικά θα υπάρχουν «διαθέσιμοι» περίπου 10.000 λιγότεροι δάσκαλοι και καθηγητές από πέρυσι. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι φετινοί διορισμοί δεν θα μπορέσουν να καλύψουν ούτε το 50% των κενών θέσεων και δηλώνουν ότι τα σχολεία θα αντιμετωπίσουν μια «μαύρη» χρονιά, με πολλά και σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η απώλεια χιλιάδων διδακτικών ωρών για τους μαθητές.

Σύμφωνα μάλιστα με τους δασκάλους, αμφίβολο είναι αν θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο και τα 800 Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (τα οποία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, θα έχουν διευρυμένο ωράριο -μέχρι τις 2 το μεσημέρι- και ενιαίο, εμπλουτισμένο πρόγραμμα), αφού δεν θα υπάρχουν δάσκαλοι ούτε και για τα κανονικά δημοτικά σχολεία.

Ιδιαίτερα γι’ αυτά τα σχολεία το υπουργείο Παιδείας έχει φιλόδοξο πρόγραμμα (για το οποίο χρειάζεται χρήμα και προσωπικό), όπως ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος με προγράμματα φιλαναγνωσίας, ενίσχυση των μαθηματικών, ενίσχυση και βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, παιδαγωγική αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και εισαγωγή του μαθήματος των Η/Υ στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις κ.ά.

Κατά τα λοιπά, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι, λόγω των κενών στα σχολεία, οι μαθητές θα στριμώχνονται μέσα σε αίθουσες με μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, αφού θα υπάρξει ανάγκη για σύμπτυξη τμημάτων.

Και προσπάθεια καταγραφής των «χαμένων» εκπαιδευτικών

Περιορισμός στις αποσπάσεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας έχουν γνώση της κατάστασης που θα δημιουργηθεί και γι’ αυτόν τον λόγο κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν προσωπικό με κάθε τρόπο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά έγιναν δραστικοί περιορισμοί στις αποσπάσεις (κατά 60%) σε διοικητικές θέσεις, ενώ ανακλήθηκαν εκπαιδευτικοί -προκειμένου να υπηρετήσουν στις οργανικές θέσεις τους- από το εξωτερικό, από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες κ.λπ.

Οπως τόνισαν χθες στο «Εθνος» υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Παιδείας, αυτήν τη στιγμή γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας ώστε το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι στη θέση τους. Υπογραμμίζουν, μάλιστα, ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξορθολογισμό στην κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται τακτοποίηση με τους υπεράριθμους, υπάρχουν ρυθμίσεις για να συμπληρώνουν τα ωράριά τους όσοι δεν το έκαναν μέχρι τώρα, ενώ ακόμη γίνεται προσπάθεια καταγραφής εκπαιδευτικών που είναι «χαμένοι».

Τέλος, οι ίδιοι παράγοντες υποστηρίζουν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ασκεί πιέσεις ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά δύσκολη σχολική χρονιά.

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα
«Μας στερούν την ελπίδα διορισμού»

Η φετινή χρονιά είναι δύσκολη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που χρόνια τώρα στηρίζουν τα δημόσια σχολεία και καλύπτουν σοβαρές ανάγκες. Οπως οι ίδιοι λένε, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα (για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών) αδικεί και πλήττει καίρια μεγάλο αριθμό αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Θεωρούν, μάλιστα, ότι ο θεσμός του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου αποτελεί μια μετονομασία του ωρομίσθιου και όχι αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, ενώ η τριετής παραμονή στον τόπο διορισμού του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού δημιουργεί πολλαπλά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Επίσης, κρίνουν ότι οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας θεωρούνται τουλάχιστον ανεπαρκείς και ότι η ασάφεια των διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του 30μηνου και του 24μηνου τους στερούν την ελπίδα διορισμού, ενώ ο περιορισμένος αριθμός εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ απομακρύνει από τις τεχνικές ειδικότητες τη δυνατότητα διορισμού. Γι΄ αυτούς τους λόγους η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών διεκδικεί:

- Συνέχιση των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών με το ισχύον σύστημα και μετά το 2012 με ποσοστό 60% από τον νέο προτεινόμενο πίνακα διορισμών και κατά 40% από τον πίνακα προϋπηρεσίας.

- Διασφάλιση του διορισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα όσων εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του 24μηνου και του 30μηνου.

- Μείωση του ορίου προϋπηρεσίας των 24 μηνών για ένταξη στον νέο πίνακα επιτυχόντων ΑΣΕΠ μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου και με ισχύ μέχρι τον μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών.

- Ουσιαστική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στον προτεινόμενο νέο πίνακα διορισμών και προσλήψεων.

- Αύξηση του αριθμού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

- Βελτίωση των όρων λειτουργίας του θεσμού του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου.

Νικολ. Τρίγκα
ntriga@pegasus.grΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δ. Μπράτης

Μεγάλα προβλήματα
Είναι φανερό ότι τον Σεπτέμβριο θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στα σχολεία λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Πέρα από το Πρόγραμμα Σταθερότητας που προβλέπει μείωση κατά 50% στους μόνιμους διορισμούς και 80% στις προλήψεις αναπληρωτών, υπάρχει και μεγάλο κύμα φυγής δασκάλων και καθηγητών λόγω των επώδυνων ρυθμίσεων στο Ασφαλιστικό. Ολα αυτά τα έχουμε επισημάνει έγκαιρα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και έχουμε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών να χορηγήσει τις απαραίτητες πιστώσεις προκειμένου να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κενά που θα προκύψουν θα είναι πολλά και θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια χιλιάδων διδακτικών ωρών.

* Ο Δημήτρης Μπράτης είναι πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Θ. Κοτσιφάκης

Δραματικές οι επιπτώσεις
Η φετινή μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το σχολικό έτος 2010-’11 θα έχουμε λιγότερους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ένα τεράστιο κύμα φυγής προς συνταξιοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυξημένα κενά διδακτικού προσωπικού στα σχολεία, ενώ από την άλλη μεριά το υπουργείο Παιδείας ήδη από τον Ιούνιο πιέζει για τη δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων μαθητών. Ολες αυτές οι περικοπές θα προκαλέσουν λειτουργικά προβλήματα, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο... Αυτό που απαιτείται να γίνει είναι η αύξηση των μόνιμων διορισμών, η λειτουργία τμημάτων με ανώτατο όριο 25 μαθητές, γενναία χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, στήριξη των εκπαιδευτικών και, φυσικά, να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

* Ο Θέμης Κοτσιφάκης είναι μέλος ΔΣ της ΟΛΜΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Γ. Μπαλάγκας

Θα αυξηθούν σημαντικά οι συνταξιοδοτήσεις
Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι έχουν ζητήσει να συνταξιοδοτηθούν σχεδόν 12.000 εκπαιδευτικοί, αριθμός τεράστιος αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι ήταν περίπου 6.000 άτομα. Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για συνταξιοδότηση λήγει στις 10 Αυγούστου και πιστεύω ότι οι αιτήσεις θα αυξηθούν σημαντικά την τελευταία στιγμή. Τώρα δεν φαίνεται το πρόβλημα, ούτε πιστεύω ότι έχει εκτιμηθεί σωστά η κατάσταση, αλλά τον Σεπτέμβριο τα κενά στα σχολεία θα είναι τεράστια.

* Ο Γιάννης Μπαλάγκας είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών της ΔΟΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΕΘΝΟΣ, 17/7/2010

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί για την προϋπηρεσία

Οι προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται

Σχετικά με τις προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (παραγράφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 - ΦΕΚ 188 Α΄ όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 - ΦΕΚ 160 Α΄ και παράγραφος 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 - ΦΕΚ 152 Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008 - ΦΕΚ 159 Α΄ και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010 - ΦΕΚ 71 Α΄) οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Προϋπηρεσία αποτελεί η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 9 παρ. 11 του Ν. 1566/1985), στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα. Όπου αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) στα Μουσικά Σχολεία,

γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

ε) στα Ναυτικά Λύκεια,

στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,

ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,

θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,

ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,

ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄) και

ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 -ΦΕΚ 78/Α΄),

ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες - Α.Μ.Ε.Α.).

Προσμέτρηση γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:

i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

ii) τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμήματα αυτής,

v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,

vi) φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου.

vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.,

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

Συνάδελφοι, εδώ http://www.doe.gr/2010/asfalistiko180710.pdf θα βρείτε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται αυτές τις μέρες σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ζητήματα, του ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ Γιάννη Μπαλάγκα

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
138 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
170 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
179 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
213 ΑΥΓΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
279 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
601 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
629 ΓΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
823 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
863 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
865 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
938 ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
996 ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
997 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
1105 ΚΑΜΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
1133 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1189 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1330 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1424 ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
1608 ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1610 ΚΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α
1644 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΝΑΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
1880 ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1962 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
2170 ΜΠΑΚΑΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α
2179 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α
2207 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΑΣΗΜΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α
2452 ΝΤΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2943 ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3110 ΣΕΤΣΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3150 ΣΙΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
3195 ΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ16 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ
3381 ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3622 ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3654 ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
3657 ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3815 ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑ ΒΑΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3828 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
3891 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
2180 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΕΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1328 ΚΑΤΣΙΑΦΥΛΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1941 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1311 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
2206 ΜΠΑΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
598 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΧΑΙΔΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010

Οι 3.983 αποσπάσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ