Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

28-12-23 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Δινση Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-2024

 
28-12-23 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Δινση Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-2024

Η Πρόσκληση ΕΔΩ 

28-12-23 Προσλήψεις 521 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Πληροφορίες για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.


 Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1 .

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,   για το σχολικό έτος 2023-2024, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 Στη 1/12/2023 το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας , Πράξη 21η, συνεδρίασε με το εξής θέμα: 

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Τοποθέτηση-Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

2. Τοποθέτηση - διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ60 σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

3. Τοποθέτηση - διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΣΤΉΡΙΞΗ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 Στις 28/11/2023 το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας , Πράξη 20η, συνεδρίασε με τα εξής θέματα:

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/2015)

2. Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου Σπουδώναναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Νέα Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

 
Συνεχίζονται οι επιμορφωτικές δράσεις για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη, με νέα επιμορφωτική περίοδο που θα αφορά στην Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Προσλήψεις 554 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2023-2024

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 554 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 126

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 315

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 9

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 7

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 31

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης → 66

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

O πίνακας ΕΔΩ 

 

Προσλήψεις 4.593 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.400 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 529 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 632 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.012 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 12 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές για την Γενική Εκπαίδευση και πέντε (5) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Αβάθμιας 

2. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Ββάθμιας 

3. Προσλήψεις Μουσικά Σχολεία 

4. Προσλήψεις ΕΑΕ Α βάθμιας 

5. Προσλήψεις ΕΑΕ Β βάθμιας 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας θα πραγματοποιήσει τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 28.11.2023 και ώρα 10:30,  στο Γραφείο της ΔΠΕ Ευρυτανίας  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
3. Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
4. Εξέταση ενστάσεων επί των πινάκων μοριοδότησης αιτούντων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ και σε ΚΕΔΑΣΥ

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01, ΠΕ86, οι οποίοι/ες αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ και σε ΚΕΔΑΣΥ.
Επί των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 21-11- 2023 μέχρι και Παρασκευή 24-11-2023 και ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr .
Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, να ενημερωθούν ενυπογράφως άμεσα οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καθώς και οι  Eκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο από τη σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ευρυτανίας

Σταυρόπουλος Βασίλειος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 16/11/2023


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι το  ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας,(Πράξη 19η), συνεδρίασε την Πέμπτη 16.11.2023 και ώρα 10:30 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έπειτα από διαλογική συζήτηση το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
Μεταθέσεις 

Την Τρίτη 21/11/2023 θα αναρτήσουν όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης πίνακες με τη μοριοδότηση όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αλλά και από και προς την ειδική αγωγή.

Πάντα στη διάθεσή σας

Σιδέρης Μοτσιόλας
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας θα συνεδριάσει την Πέμπτη 16.11.2023 και ώρα 10:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων.
3. Μισθολογική κατάταξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων.
4. Πρόταση για ορισμό αναπληρωτή Διευθυντή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου.
5. Ορισμός Προϊσταμένης στο Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας.

Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11 για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου

 

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (14/11/2023) το ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας αποφάσισε τ η ν α ν ά κ λ η σ η της προσωρινής διάθεσης της Μπακογιάννη Δήμητρας, εκπ/κού κλ. ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής για συμπλήρωση του διδακτικού της ωραρίου στο ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου (6 διδ. ώρ./εβδ.) και στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (4 διδ. ώρ./εβδ.) για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους.

Ως εκ τούτου, η ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικός παραμένει στην προσωρινή της τοποθέτηση (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου).

Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11 για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας


Σήμερα, Δευτέρα 6-11-2023, ύστερα από συνεδρίαση οι εκλεγμένοι στο Δ.Σ και στην Ε.Ε του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γεωργίου Λεμονιά, Πρόεδρος

Φουντουλάκη Γεωργία, Γ. Γραμματέας

Μουτσώκου Αγγελική, Αντιπρόεδρος

Βογδάνος Δημήτριος, Ταμίας

Λάππα Βασιλική, Μέλος


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευθυμίου Ιωάννης, πρόεδρος

Κοντομήτρου Κωνσταντία, Γραμματέας

Τσιαμτσιούρη Μαρία, Μέλος

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

02-11-23 Προσλήψεις 222 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2023-2024


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι
προσλαμβάνονται 222 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 45

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 169

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 4

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 1

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7  Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι σχετικοί πίνακες ΕΔΩ 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Εκλογές για την ανάδειξη ∆.Σ. του Συλλόγου µας

 

Την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 2023 θα πραγµατοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας στο νέο γυµναστήριο του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρπενησίου (Αθανασίου Καρπενησιώτη µε Στέφανου Γρανίτσα – είσοδος από την οδό Στεφ. Γρανίτσα) από τις 13:30 έως τις 18:00.

Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν θα πρέπει να είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι και να φέρουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα. Όσοι συνάδελφοι αποσπασµένοι ή αναπληρωτές  επιθυµούν να ψηφίσουν και δεν είναι ήδη µέλη µπορούν να καταβάλλουν τη συνδροµή τους την ηµέρα των εκλογών. Η συνδροµή είναι 25€ για τους αναπληρωτές και 37€ για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς.

Η παρακράτηση της συνδροµής για τον Σύλλογό µας και τη ∆ΟΕ θα πραγµατοποιηθεί για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς από τη µισθοδοσία επόµενων µηνών. Όσοι µόνιµοι συνάδελφοι δεν επιθυµούν να είναι µέλη του Συλλόγου παρακαλούµε να ενηµερώσουν µε mail τον Σύλλογο.

Η συµµετοχή στη διαδικασία των εκλογών κρίνεται απαραίτητη.

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας Η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, Πράξη 17η, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 30.10.2023 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς

2. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) έως τη λήξη του διδ. έτους 2023-2024

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της ΔΠΕ Ευρυτανίας τη Δευτέρα 30.10.2023 και ώρα 11:00, με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση δίμηνων αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 έως τη λήξη του διδ. έτους 2023-2024.
2. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ 79.01.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΠΕ_30.10.2023

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2023-2024, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Εγκύκλιος μεταθέσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ»

 

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

 

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μισθοδοσία Παράλληλη/ΕΕΠ/ΕΒΠ 2023-2028» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα » του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/Θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων τηςΔιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕυρυτανίαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Ανακοίνωση δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/06.10.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, που ανασυγκροτήθηκε με την Φ. Αποφ./4697/22.08.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΖ846ΝΚΠΔ-ΓΨΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αιτούμενων εκπαιδευτικών, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται οι πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Δευτέρα 09.10.2023 έως και Τετάρτη 11.10.2023.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

Ανακοινώθηκε η Β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών


 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα ονόματα 10.753 eκπαιδευτικών που  προσλαμβάνονται  (Β΄ Φάση) ως  αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

(α) 4.977 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

(β) 3.128 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(α) 1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 1.276 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση 

(γ) 91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις  υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι/ες των παρακάτω 2/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 κι ώρα 14.00.

Πρόσκληση υποψήφιων Προϊσταμένων – 9ΖΡ746ΝΚΠΔ-Χ3Ρ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων

Εγκύκλιος Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

                          Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ντριες των παρακάτω Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 και ώρα 14.00

 

Πρόσκληση-Προκήρυξη ΨΥ4Ψ46ΝΚΠΔ-ΛΛΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΝΤΡΙΩΝ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Υποδιευθυντών

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος οφειλομένων στην κακοκαιρία που πλήττει περιοχές της χώρας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες αναπληρωτές έως και αύριο Τετάρτη 6/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Ορισμός προσωρινής Υποδιευθύντριας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας με την αριθ. 15/06.09.2023 Πράξη του, ορίζει ως προσωρινή Υποδιευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου την Κομπογιάννη Βιργινία (εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων - Α.Μ. 559464) από 06.09.2023 έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 (εκτός αν προηγηθούν οι κρίσεις για την επιλογή νέων Υποδιευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων). 

Στην ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικό θα χορηγηθεί το επίδομα θέσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ136/τ.Α΄/03.08.2021), για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο που ορίστηκε.

Η απόφαση εδώ: