Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις  υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι/ες των παρακάτω 2/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 κι ώρα 14.00.

Πρόσκληση υποψήφιων Προϊσταμένων – 9ΖΡ746ΝΚΠΔ-Χ3Ρ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων

Εγκύκλιος Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου