Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας

Λήψη Αρχείου

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας ως εξής:
1. Τσαπρούνης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνίου Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Β’, Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου
2. Τσακνιάς Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β’, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Κελέση Ανδρέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β’, Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.
3. Ζάγκας Ελευθέριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β’, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Φιλιπποπούλου Βάια, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Δ’, του Δημοτικού Σχολείου Κερασοχωρίου.
4. Ευθυμίου Ιωάννης του Θεοφάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Γ΄ του 4ου Δ. Σ. Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Λάππα Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Γ’ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.
5. Μοτσιόλας Σιδερής του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό Γ΄ του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Δρυστέλλα Δάφνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Γ΄ του 3ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. Κάππα Παναγιώτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Δ΄ αποσπασμένη στην Διεύθυνση Π.Ε Ευρυτανίας, με αναπληρώτριά της την κα Κατσάνου Γεωργία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΤΕ03, με βαθμό Β’, αποσπασμένη στην Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2014.

Οι νέες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς

Οι νέες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς


Επισυνάψεις: 

Η εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Η εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Αφορά στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές )

Επισυνάψεις: 

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Ιδιο με των δασκάλων το ωράριο των νηπιαγωγών- Πως προσδιορίζεται η οργανικότητα των νηπιαγωγών από 1-8-13

Ψηφίστηκε τροπολογία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το esos δημοσιεύει την τροπολογία που αφορά το ωράριο και την οργανικότητα  των νηπιαγωγών,  όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή   στο Πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Παιδείας , το οποίο έγινε χθες τα απόγευμα δεκτό κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο κατά πλειοψηφία .. Ειδικότερα η τροπολογία , έχει ως εξής:

5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά τις 30/6/2010

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τέσσερις μήνες, σχεδόν, έχουν περάσει από τη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου προς τη ΔΟΕ, ότι με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία των αναπληρωτών και μετά τις 30/6/2010, και ακόμη δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε.
Όπως έχω επισημάνει, πολλές φορές, η διάταξη που υπάρχει στο άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3848/2010 η οποία προβλέπει «…"... Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3...», δημιουργεί τεράστιες αδικίες, αφού συνάδελφοι μας αναπληρωτές και ωρομίσθιοι που εργάστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2010 και μέχρι σήμερα κατατάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία από 1/7/2010. Ουσιαστικά, δηλαδή, η προϋπηρεσία χάνεται και υπολογίζεται (ελάχιστα) μόνο μετά τον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο οι συνάδελφοί μας που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και πήγαν σε όλες τις άκρες της χώρας να έχουν (πολλές φορές) χαμηλότερη σειρά στον πίνακα από άλλους που δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή δεν έχουν προϋπηρεσία. Ο πλήρης δηλαδή παραλογισμός του συστήματος διορισμών.
Επειδή μέχρι τον Ιούνιο του 2013, που θα συνταχθούν οι νέοι πίνακες των αναπληρωτών, ο χρόνος είναι λίγος, υπάρχει η ανάγκη να κατατεθεί και να ψηφισθεί από τη Βουλή, άμεσα, η νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η συνολική προϋπηρεσία των συναδέλφων κατά τη σύνταξη των νέων πινάκων των αναπληρωτών του 2013-14.


Δημήτρης Μπράτης

Οι βάσεις των μεταθέσεων της περσινής σχολικής χρονιάς 2012 των εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Σας κοινοποιώ τους πίνακες με τις βάσεις των μεταθέσεων της περσινής χρονιάς , επισημαίνοντας ότι οι βάσεις αυτές είναι ενδεικτικές , αφού κάθε χρόνο διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με τα κενά της κάθε περιοχής και τον αριθμό των αιτήσεων.
            Το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 8813 αιτήσεις μετάθεσης. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν ανήλθε στις 2143, ποσοστό 24,32%.
Αναλυτικά

Αμοιβαίες μεταθέσεις – Τι ισχύει

esos.gr
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’), μέχρι 31 Αυγούστου 2013.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2013 τα δέκα (10) έτη.
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-8-2013, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97), καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
5. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’) και το Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43Α΄), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι και αν βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών επανεξετάζει το υπουργείο Παιδείας

Κατάχρηση των αναρρωτικών.
Το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών επανεξετάζει το υπουργείο Παιδείας.
«Απαιτείται ευαισθησία αλλά και… λογική. Επιδίωξη είναι να κλείσουμε τα “παράθυρα” της ισχύουσας διαδικασίας, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την καταχρηστική άσκηση του σχετικού, απαράβατου δικαιώματος κάθε εργαζομένου», ανέφερε χθες στην «Κ» στέλεχος του υπουργείου Παιδείας. «Το θέμα είναι μείζον. Και αυτό, διότι από τη μια η διαδικασία ελέγχων για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών είναι ελλιπής, αλλά από την άλλη, κάθε περίπτωση αιτήματος έχει ιδιαιτερότητες», τόνισε μιλώντας στην «Κ» στέλεχος με μακρά πείρα σε υψηλόβαθμες θέσεις της διοικητικής πυραμίδας του υπ. Παιδείας.

Νέος γύρος συγχωνεύσεων στα σχολεία της Χώρας

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εντείνει μεσούσης της σχολικής χρονιάς τις συμπτύξεις τμημάτων, για να ακολουθήσει τον επόμενο χρόνο η «εξαφάνιση» 1.500 σχολείων, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός.
Νέο και πιο δυνατό κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων στα σχολεία της χώρας ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας συνεχίζοντας έτσι την τακτική της συρρίκνωσης που στόχο έχει την επόμενη φάση συγχωνεύεσεων ολόκληρων σχολείων κατά την ερχόμενη σχολική χρονιά. …
synenoseisΓια συνέχεια ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Το Μάρτιο οι γραπτές εξετάσεις στο Δημόσιο –Σε διαθεσιμότητα όσοι κοπούν

Σε περίπου δύο μήνες θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα περάσουν από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα προσόντα που διαθέτουν και να δημιουργηθεί φάκελος με το προφίλ του καθενός.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο το σχέδιο προβλέπει πως το τακτικό προσωπικό, όλων των υπουργείων θα περάσει από γραπτό τεστ αξιολόγησης 80 ως 100 ερωτήσεων.
Οι εξετάσεις αξιολόγησης θα είναι διαφορετικές ανά ειδικότητα, αλλά και ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Παράλληλα με τις εξετάσεις αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου, όπως σπουδές-πτυχία, επιμόρφωση, σεμινάρια, ειδικές γνώσεις.
Ο κάθε υπάλληλος θα μαθαίνει άμεσα τα αποτελέσματα, τα οποία θα βγαίνουν αυτόματα, ενω όσοι δεν τα καταφέρουν στα τεστ, θα βρεθούν στο κατώφλι της αξιολόγησης.
Όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υπό την αυστηρή εποπτεία του ΑΣΕΠ
Υπενθυμίζεται πως από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα εξαιρεθούν, όπως όλα δείχνουν, οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, αλλά και οι μετακλητοί υπάλληλοι.

«Ετήσιος χορός για τη γιορτή των Τριών Iεραρχών- Κοπή βασιλόπιτας»


Ανάκληση της απόφασης κατάργησης της ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία

ύριε Υπουργέ
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Κύριε Υφυπουργέ

Την περίοδο της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, το καλοκαίρι του 2012, με Κ.Υ.Α., που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού-Τουρισμού,  κ.κ. Γιώργος  Ζανιάς και Τατιάνα Καραπαναγιώτη (ΦΕΚ 1945, τεύχος Β΄, 15 Ιουνίου 2012) καταργήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους, σε Μνημεία και σε Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.
Με την απόφαση αυτή δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν πολλές κατηγορίες πολιτών (και ορθά) όπως: οι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πτυχιούχοι Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα, οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και του Ταμείου Διαχείρισης, οι υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων, κ. ά. Από τον κατάλογο αυτό είναι χαρακτηριστική η απουσία των εκπαιδευτικών.

Ποιων Δ.Υ. δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα

ΟΛΜΕ: Ποιοι υπάλληλοι δεν θίγονται από τον πρόσφατο νόμο 4093/2012.
Παρά το γεγονός, ότι το μελάνι του νόμου 4093/2012 δεν έχει ακόμα στεγνώσει, ήδη δεκάδες είναι τα ερωτήματα των υπαλλήλων, που αγωνιούν μετά από τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο ακόμα έτη.
Όπως από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκαθαρίσει, οι νόμοι 3863/2010 και 3865/2010 (όσον αφορά στο Δημόσιο) παρά το γεγονός ότι προέβησαν σε μια καινοφανή για τα ασφαλιστικά δεδομένα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και χρόνων εργασίας, στην πραγματικότητα διασκόρπισαν τις αυξήσεις αυτές σε μια μεταβατική περίοδο από το έτος 2011 μέχρι και το έτος 2015. Τα σημεία σταθμός, προκειμένου να κριθεί κάθε περίπτωση συνταξιοδοτικά ήταν αφενός το έτος 2010 και αφετέρου κάθε ένα εκ των επόμενων ετών μέχρι και την ολοκλήρωση των αυξήσεων των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-13

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2013 16:18


Link : http://xenesglosses.eu/2013/01/201213-13/#ixzz2IwGY3t87

Υπό εξέταση όλες οι αναρρωτικές άδειες που έχουν πάρει οι Δ.Υ., για απολύσεις

Απολύσεις για τους «κοπανατζήδες» υπαλλήλους.
Υπό εξέταση όλες οι αναρρωτικές άδειες και οι απουσίες στο δημόσιο. Πώς θα αξιοποιηθεί το προσωπικό μητρώο κάθε υπαλλήλου.
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπαίνουν μετά τους επίορκους και οι «κοπανατζήδες» του Δημοσίου.

Αντιδράσεις από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και αυτό διότι «το υπουργείο Παιδείας δεν έκανε βήμα από το αρχικό κείμενο διαβούλευσης» όπως τόνισε χθες στην «Κ» ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ν. Παπαχρήστος. Ανάλογη είναι η αντίδραση της ΔΟΕ.
Ειδικότερα, την Κυριακή ο υπ. Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος έστειλε στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών το σχέδιο Π.Δ., που συντάχθηκε στο πλαίσιο των νόμων 4024/2011και 4072/2012. Το σχέδιο βασίστηκε στις προτάσεις ειδικής ομάδας εργασίας που είχε συσταθεί για τον λόγο αυτό και δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά. Ενδεικτικά, το έργο των εκπαιδευτικών θα αξιολογείται σε πέντε πεδία (Εκπαιδευτικό Περιβάλλον – Προετοιμασία Διδασκαλίας – Διδασκαλία – Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια – Τυπικά Προσόντα), η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα είναι ετήσια (κατ’ έτος ή κάθε δύο χρόνια) και περιοδική (κάθε τέσσερα χρόνια) ανάλογα με τα κριτήρια, η βαθμολογική βάση θα είναι στους 31 βαθμούς. Συγκεκριμένα, η κλίμακα είναι η εξής: ελλιπής έως 30 βαθμοί, επαρκής 31-60 βαθμοί, πολύ καλός 61-80 βαθμοί και εξαιρετικός 81-100 βαθμοί. Εάν κάποιος εκπαιδευτικός κριθεί «ελλιπής» θα πρέπει να παρακολουθήσει ενισχυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και να αξιολογηθεί εκ νέου το επόμενο έτος. Οι «επαρκείς» θα προάγονται, ενώ όσοι βαθμολογούνται με «πολύ καλά» ή «εξαιρετικά» θα πριμοδοτούνται εάν θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση στελέχους.

Οι παρεμβάσεις της ΔΟΕ για το επίδομα θέσης των αναπληρωτών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 414/τεύχος Β’/23 Φεβρουαρίου 2012 καθορίζονται τα επιδόματα που λαμβάνουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, στο Δημόσιο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. 

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση και στην περίπτωση 3 αναφέρει: «3: …πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15,16,17 και 20 του Ν.2024/2011 (ΦΕΚ226Α)…». Είναι φανερό ότι εδώ δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 18 του Ν.4024/11, που αναφέρεται στο επίδομα θέσης ευθύνης.
Από την πρώτη ανάγνωση είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται στους συμβασιούχους του Δημοσίου που δεν μπορούν να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις, αγνοεί όμως πλήρως την πραγματικότητα στην εκπαίδευση όπου ο μονοθεσίτης  εκπαιδευτικός υποχρεωτικά είναι και προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.
 

Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων

esos.gr
Ο υπουργός  Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιατάκης, με εγκύκλιο
  καλεί τις  Διευθύνσεις Διοικητικού των υπουργείων και ΝΠΔΔ να προβούν στην  ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία  συναρτώνται  με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, είναι δε πρόσφορα για την αξιολόγηση και κρίση των υπαλλήλων, από το αρμόδιο όργανο, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
Η πληρότητα των προσωπικών μητρώων  είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής των προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης.  Για το λόγο αυτό απαιτείται,  μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013, να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, οι οποίοι θα κριθούν για επιλογή για τις θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
Σχετικά με την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων, τονίζεται ιδιαιτέρως η ανάγκη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με:
•    Τίτλους σπουδών.
Ειδικότερα:

Πράσινο φως για τη σίτιση χιλιάδων αναπληρωτών

Χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποκτούν δικαίωμα το επόμενο διάστημα να σιτίζονται στις λέσχες αξιωματικών που λειτουργούν σε 55 πόλεις της επικράτειας, καταβάλλοντας πολύ χαμηλές τιμές για το φαγητό τους, τις ίδιες που ισχύουν για τους αξιωματικούς, και λαμβάνοντας πίσω έως 5 ευρώ ανά ημέρα σίτισης. Ολες οι λεπτομέρειες για τη νέα διαδικασία που θέσπισαν τα υπουργεία Παιδείας και Αμυνας και υλοποιείται από το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Για να συμπεριληφθεί ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στους δικαιούχους πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
 

Δείτε τις επιπτώσεις της Αξιολόγησης στο Βαθμό και στο Μισθό σας

Με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τι προβλέπει ο νόμος 4023/2011 για τις βαθμολογικές προαγωγές. Ο βαθμός συνδέεται και με αντίστοιχο μισθό.
Άρθρο 7
Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:


Ενιαίο ωράριο και οργανικότητα δασκάλων και νηπιαγωγών

Βασίλης Φουρτούνης, δάσκαλος

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2X_adJoVK81IOlJoeaEAaZTgp9bjKGUXO52ojxnFheXOHv7bbpQY1VJM2tIGrEYPaiQygvHl0TC_81fqVK6CRX2NCDzDVOrKE0oLSysd2KYDUWy1z8L1U2Kxyk2_d02Dby-eBFVjhC6Eu/s1600/1.JPGΈνα χρόνιο και λογικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υλοποιείται με την ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών και τον καθορισμό της οργανικότητας των νηπιαγωγείων. Παράλληλα με αυτό ψηφίστηκε και η διαδικασία με την οποία ορίζεται η οργανικότητα, δηλαδή πόσες νηοιαγωγοί, εγάζονται σε κάθε νηοιαγωγείο καθώς και το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία στην ουσία είναι σχολεία και μπορούν να είναι μέχρι και εξαθέσια, δηλαδή αν περιλαμβάνουν μέχρι και έξι τμήματα.
Μετά τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει με ακρίβεια τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων για το ωράριο τωνΝηπιαγωγών.

Ειδικότερα η τροπολογία, έχει ως εξής:
5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Σε όλους εμάς, που προσπαθήσαμε και παλέψαμε να υλοποιηθεί από το δίκαιο και λογικό αίτημα, φυσικά παραμένει το ερώτημα: Γιατί έπρεπε να περάσει τόσος χρόνος για κάτι που ήταν αυτονόητό; Δυστυχώς η απάντηση είναι απλή: στην Ελλάδα πρέπει να κάνεις τη μάχη του αυτονόητου!!!

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Πώς θα παραλάβουν τα αυτοκόλλητα για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας τη σχολική χρονιά 2011-2012 ότι έχουμε παραλάβει τα αυτοκόλλητα για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ.
Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας τη σχολική χρονιά 2011-2012 ότι έχουμε παραλάβει τα αυτοκόλλητα για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ.
Η παραλαβή θα γίνει ως εξής:

Αυτά έκανε η ΔΟΕ το τελευταίο εξάμηνοΑ΄: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

                          18.7.2012 Συνάντηση με Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας (θέματα: Οικονομικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, Υγειονομική περίθαλψη, Αξιολόγηση, Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή – Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση, Αναπληρωτές, Σχολικά βιβλία, υποσιτισμός μαθητών, ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού)

             22.8.2012 Επιστολή Δ.Ο.Ε. για πραγματοποίηση συνάντησης με Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητους Έλληνες, Δημοκρατική Αριστερά, ΚΚΕ

Πώς θα συνδέεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με την επαγγελματική εξέλιξή τους

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.
Το σχέδιο, που συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εστάλη από το υπουργείο για διαβούλευση, στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ), ζητώντας τις απόψεις τους, εντός 15ημερών, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Το περιεχόμενο του κειμένου αυτού, όπως σημειώνει ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αξιολόγηση, που αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Απολύσεις Δ.Υ. ζητεί το ΔΝΤ για να αποφευχθούν νέες μειώσεις μισθών


Σημαντικό αριθμό απολύσεων και δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής προτείνει στην κυβέρνηση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν θέλει να αποφύγει νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Η ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από το ΔΝΤ στην έκθεση που δημοσιοποίησε χθες για τη χώρα μας, ενώ υποστηρίζει ότι «λυδία λίθος» για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Στην έκθεση τονίζεται ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2013 θα πρέπει να εξειδικευτούν νέα μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015 – 2016, ενώ επεκτείνεται και στα επόμενα έτη (μετά το 2015) η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ολόκληρη η εγκύκλιος Υποβολή αιτήσεων από 21-1-2013 ως 31-1-2013

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

            Σας κοινοποιώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21-1-2013 ως 31-1-2013 στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ BΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
Δημήτρης Μπράτης

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης" για την Π.Ε. και Δ.Ε. (Διετία- Ειδική Αγωγή-Νηπιαγωγεία), όπως ψηφίστηκε στη Βουλή Εκτύπωση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας κοινοποιώ το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις", το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διετία- Ειδική Αγωγή-Νηπιαγωγεία).

"Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις"

Δημήτρης Μπράτης

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Υπογράφηκαν, από τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ.Παπαθεοδώρου , οι 27 παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. που εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΠΕ στις 20-12-2012. Η σχετική απόφαση ( σας την επισυνάπτω ) έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους-λόγους  υγείας (άρθρο 4, παρ.2 Ν.3687/2008).
           

Δημήτρης Μπράτης

Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Εισήγηση της ΔΟΕ για κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση


Η Ελλάδα διανύει ήδη τον πέμπτο χρόνο ύφεσης! Μιας ύφεσης που διαρκώς βαθαίνει, κυρίως εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται από το 2010, με πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας από τον κίνδυνο του τεράστιου δημοσίου χρέους της και της επαπειλούμενης χρεοκοπίας και περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρά και επώδυνα μέτρα εις βάρος της ελληνικής Κοινωνίας. 

Οι αντοχές των εργαζομένων αλλά και συνολικά της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση και τις ασκούμενες πολιτικές, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην αναλγησία όλων εκείνων που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αδιέξοδη και αντικοινωνική μνημονική πολιτική. 

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

11-01-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ70 και ΠΕ60, στα Δημοτικά Σχολεία

ο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2012-2013, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές,  21 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 36 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και  21 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013  έως και την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε παρακάτω αντίστοιχα: ΠΕ70ΠΕ60 και ΠΕ06

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

            Σας κοινοποιώ την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης, όπως αυτές επανακαθορίσθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 147801/Δ1 (ΦΕΚ 3240/Β’/5-12-2012) Υπουργική Απόφαση «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης».


Δημήτρης Μπράτης

Το υπ. Διοικ Μετ/σης για τους διορισμούς στο υπ. Παιδείας


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Για τα έτη 2013-2014, στο υπουργείο Παιδείας:
Α. Δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού
Β.Για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1:10.
Τα παραπάνω ορίζει έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ (1161 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012).KANTE KΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑΘεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ -ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013


opad
Ανακοίνωση ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ προς Διευθυντές και Τμηματάρχες Προσωπικού για τη Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων Έτους 2013.
Αναφορικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ εν ενεργεία υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών αυτών για το έτος 2013, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων θα συνεχίσει και φέτος να γίνεται με τη γνωστή διαδικασία από τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών όπου εργάζονται όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Στην περίπτωση που τη θεώρηση των βιβλιαρίων έχουν επιφορτιστεί να κάνουν, πέραν των Διευθυντών Προσωπικού και άλλοι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Τμημάτων, τότε παρακαλούμε το παρόν να προωθηθεί και σε εκείνους, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τις αλλαγές στην εφαρμοζόμενη διαδικασία.
Φέτος, πέραν της θεώρησης των βιβλιαρίων, οι επιφορτισμένοι προς τούτο Διευθυντές και Τμηματάρχες, θα πρέπει επιπλέον να ενημερώσουν και τη σχετική Εφαρμογή Απογραφής / Θεώρησης του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ ακολουθώντας συνοπτικά τα παρακάτω βήματα:


Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει της επανέναρξης της σχολικής ζωής με το νέο έτος, σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε το έργο σας με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια. Η εκπαίδευση αποτελούσε και αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης κάθε κοινωνίας. Η χώρα μας βιώνει βαθιά και πολυεπίπεδη κρίση. Η οικοδόμηση αξιακού συστήματος, ικανού να βγάλει την κοινωνία από το τέλμα, αποτελεί βασική ανάγκη και προτεραιότητα όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερο βάρος σ’ αυτή την προσπάθεια πέφτει στους ώμους των εκπαιδευτικών. Με αυτή την πεποίθηση και με αφορμή την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την αμέριστη συμπαράστασή μου στο έργο σας και για το ειλικρινές ενδιαφέρον μου για κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γνωρίζοντας ότι το στένεμα των πνευματικών οριζόντων έφερε το στένεμα της σκέψης και των συναισθημάτων τα τελευταία χρόνια, θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε το σχολείο κέντρο παιδείας και πολιτισμού. Όπως έχει γραφτεί, «πάσαι οι μαθήσεις ποιήσεις εισί».
Καλή χρονιά σε όλους!
Ηλίας Ι. ΠαλιαλέξηςΠεριφερειακός Διευθυντής

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

«Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

1.             Μελισσόπουλο Σάββα του Παύλου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
2.             Καρατάσιο Γεώργιο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό  Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3.             Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
4.             Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
5.             Ζιάκα Βασιλική του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
6.             Καραβασίλη Ιωάννη του Ιορδάνη, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.
7.             Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
8.             Παλιαλέξη Ηλία του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
9.             Γκίνη Δημήτριο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04.01, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
10.         Μισθό Πέτρο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
11.         Παπαδανιήλ Μαρία του Χρήστου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
12.         Μεσσάρη Διονύσιο του Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη.
13.         Κλινάκη Απόστολο του Ευαγγέλου εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
Β. Για τους αποχωρούντες Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν με την αριθμ. Φ350.2/1500/Δ1/8-1-2010 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης– Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων» (ΦΕΚ 5 τ. Γ΄/11-1-010) ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α’)
 (Αριθ. Βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας                                                   )                                                                                                           
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε στο συνημμένο .doc ή ΕΔΩ