Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Nομοθεσία

Όλη η νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

Άδειες εκπαιδευτικών (2010)

Άδειες εκπαιδευτικών (έκδοση 2010)

α) Άδειες μονίμων
adeies-monimon-2009.pdf
β) Άδειες αναπληρωτών
adeies-anapliroton-2009.pdf

Οδηγός νεοδιόριστου (2010)

Το “εγκόλπιο” του νεοδιόριστου (νέα έκδοση): Τι πρέπει να γνωρίζει ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός.

Οδηγός αναπληρωτή (2010)

Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασμα από τη νέα - επικαιροποιημένη - έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού Π.Ε.»

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΑΙΡΕΤΟΣ  ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 κιν. 6937810060    e-mailsmotsiolas@yahoo.gr  τηλ/fax:2237023986
website: http://motsiolassideris.blogspot.com/Προς Συναδέλφισσες & συναδέλφους                                  Καρπενήσι , 17/10/10
Δημ. Σχολείων &  Νηπ/γείων του νομού μας                    

                                               Συναδέλφισσες,   συνάδελφοι,
                     Με την εμπιστοσύνη σας στις πρόσφατες εκλογές δοσμένη απλόχερα, δε θα μπορούσα παρά κι η φροντίδα μου στις προσδοκίες σας να είναι καθημερινή.
                              
    Θα είμαι δίπλα σας, αιρετός και αντιπρόεδρος όλων, στη στήριξη του δημόσιου σχολείου και των θέσεων του κλάδου μας, στον έλεγχο των αποφάσεων της διοίκησης, στην ενημέρωση και στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων κάθε συναδέλφου. 
   Δίπλα μου, όμως, θέλω κι εσάς, σε μια αμφίδρομη επικοινωνία εμπιστοσύνης.
Να είστε κοντά στο Σύλλογο  μας συνάδελφοι, κοντά στη δύναμη και στη φωνή του κλάδου.
   Ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Θα προσπαθήσω να μην απογοητεύσω εσάς που με στηρίζετε χρόνια τώρα.!


  Πάντα στη διάθεσή σας


Μοτσιόλας ΣιδέρηςΠαρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2ο

 Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε την Τρίτη 28/9/2010 και  αποφάσισε όπως τοποθετήσει τις παρακάτω συναδέλφισσες σε λειτουργικά κενά .
ΔΑΣΚΑΛΕΣ
Καπουνιαρίδου Μαρία στο Δημοτικό Σχολείο Στενώματος
Μιχαηλίδου Άννα στο Δημοτικό Σχολείο Γρανίτσας
Παχίδου Δέσποινα στο Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου
Τσίτα Αικατερίνη στο δημοτικό Σχολείο Βελαώρας
Χαλατσάκη Αικατερίνη στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου
Φλιούκα Αικατερίνη στο Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου
Γαιτανίδη Λαμπρινή-Άννα στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Αργυρίου
Πατέρα Δήμητρα στο Δημοτικό Σχολείο Κέδρων
Καραπαλίση Ελένη στο Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Φωτιάδου Βαρβάρα στο 1ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου
Διώτη Κωνσταντία στο Νηπιαγωγείο Γρανίτσας
Κωτσάκη Σταυρούλα στο Νηπιαγωγείο Στενώματος
Μορφούλη Κυριακή στο Νηπιαγωγείο Ραπτοπούλου
Ζολώτα Αικατερίνη στο νηπιαγωγείο Δάφνης

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ 7/10/2010

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συναδέλφους όλης της χώρας να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010.

Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς

Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς Με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, Άννασ Διαμαντοποφλου, εγκρίνεται θ μεταφορά πιςτϊςεων φψουσ 4.070.530 ευρϊ ςτισ Νομαρχίεσ, προκειμζνου να καλυφκοφν ανεξόφλθτεσ δαπάνεσ υπερωριακισ αποηθμίωςθσ εκπαιδευτικϊν, για το ζτοσ 2009 και το πρϊτο εξάμθνο του 2010.

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2010-2011.

Πραγματοποίηση   Προγράμματος   Εισαγωγικής   Επιμόρφωσης     Εκπαιδευτικών Α/θμιας   και  Β/θμιας   Εκπαίδευσης   Σχολικού   Έτους   2010-2011.