Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Η Ευρυτανία έσκισε στο Β' επίπεδο!!!!


Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι της Ευρυτανίας που έδιναν εξετάσεις πιστοποίησης Β' επιπέδου στις ΤΠΕ πήγαν πάρα πολύ καλά!             Ένα μεγάλο μπράβο σε όλες και όλους!                 Τα θερμά μου συγχαρητήρια!                                 Από καρδιάς καλή επιτυχία!

Μοτσιόλας Σιδέρης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ στις 2 και 3 Ιουλίου 2014 για τις μεταθέσεις

   Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
     Δημήτρης Μπράτης
                          Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας ενημερώνω ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει στις 2 και 3 Ιουλίου 2014.
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα αποστολής των οργανικών κενών από τις Δνσεις Εκπαίδευσης στο υπουργείο.Η ανακοίνωση των ονομάτων αναμένεται να γίνει την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή ( 10 ή 11 Ιουλίου),αν όλα πάνε καλά.
Τα θέματα που θα εξεταστούν στο ΚΥΣΠΕ στις 2 & 3 Ιουλίου 2014
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014
1.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3.«Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης, τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
4.«Εξέταση θεμάτων που αφορούν στις Γενικές Μεταθέσεις Π.Ε. του έτους 2014 (εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης, μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α. κ.λπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
5.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του 3ου Διαπολιτισμικού Σχολείου Μενεμένης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
6.«Εξέταση αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
7.«Συζήτηση ένστασης εκπαιδευτικού Π.Ε. επί των μεταθέσεων 2012-2013 λόγω των υποχρεωτικών μετατάξεων»
8.«Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής (συνάφεια τίτλων, εξέταση ειδικών κατηγοριών & μορίων κ.λπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
9.«Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014
1.«Εξέταση θεμάτων που αφορούν στις Γενικές Μεταθέσεις Π.Ε. του έτους 2014 (εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης, μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α. κ.λπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. κατά προτεραιότητα σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Ευχαριστούμε για το ταξίδι! Μπράβο παιδιά! Με το κεφάλι ψηλά τελείωσε το όνειρο της Ελλαδάρας

Δεν πρέπουν δάκρυα για αυτήν την Εθνική. Μόνο πίστη, υπερηφάνεια και αμέτρητα ευχαριστώ...
OXI ΔΑΚΡΥΑ για αυτήν την Εθνική! Με το κεφάλι ψηλά τελείωσε το όνειρο της Ελλαδάρας

17.960 διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία


Ρεπορτάζ: Paideia-ergasia


42.786.530 ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων. Τα σχολεία θα προμηθευτούν πίνακες, βιντεοπροβολείς, μικροϋπολογιστές, πακέτα λογισμικού.

Η Πράξη θα εφαρμοστεί :
α) στην ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας ,
β) σε όλα τα τμήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων όλων των Γυμνασίων της Χώρας, εξαιρουμένης της Β’ Τάξης εκείνων των Γυμνασίων που προμηθεύτηκαν ήδη Διαδραστικά Συστήματα μέσω του «Προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» της σχετική Πράξης της Πρόσκλησης 78 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
γ) στην Α’ Τάξη όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:
• 17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά , Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
• 17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων
• 17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)
• 13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων,
• 3.325 Δικτυακών Υποδομών

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Απάντηση στην κλήση για εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την απόφασή του στις 20-6-2014 (α.π.921) κάλεσε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην πάρουν μέρος στη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης.
doe_17  Στην ίδια απόφαση αναλύθηκε και το ότι η όλη διαδικασία είναι νομικά έωλη. Επισυνάφθηκε, μάλιστα, γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με την οποία «οι εντολές για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις είναι προδήλως παράνομες», επομένως «ο υπάλληλος δεν υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή αναφέροντας παραλλήλως στο προϊστάμενο όργανο αυτού, που έδωσε την εντολή, χωρίς να αποκλείεται και ο καταλογισμός πειθαρχικών ευθυνών προς τους περιφερειακούς διευθυντές, που παρείχαν κατευθύνσεις προς τους δημοσίους υπαλλήλους, καθ’ υπαγόρευση οργάνου μη αρμοδίου και με αποστολή καθαρά συμβουλευτική.»
 

Διευκρινίσεις σχετικά με την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ


Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τις αριθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 (ανακ. 23-6-2014) και 95304/Δ1/19-06-2014 εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ αντίστοιχα:

Από τον Σεπτέμβρη αρχίζει η αξιολόγηση Υπ. Παιδείας


loverdosΑπό τον Σεπτέμβρη αρχίζει η αξιολόγηση 1 ώρα πρίν Ξεκάθαρος αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης εμφανίστηκε την Πέμπτη ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να καταργήσει το μέτρο. «Δεν πρόκειται να καταργήσω την αξιολόγηση» δήλωσε στον Σκάι, σημειώνοντας: «Η αξιολόγηση είναι πολιτική νομοθετημένη, είναι τρέχουσα, διευρύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Σεπτέμβριο. Αξιολογούνται τα στελέχη της εκπαίδευσης και μετά πάμε στους καθηγητές και τους δασκάλους». 

Ντροπή! Η Ειδική αγωγή όμηρος των Παρατάξεων της συνδικαλιστικής ανευθυνότητας!


  Η Ειδική αγωγή είναι ένας χώρος στον υπάρχει άμεση ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών και βελτιώσεων, ώστε όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη τις δομές της να μπορούν να βρουν θέση, οι οικογένειές τους να νιώθουν πως υπάρχει στήριξη και αρωγή και οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό που εργάζεται να έχει τις καλύτερες συνθήκες για να επιτελεί το δύσκολο έργο του.
            Ενώ όλα αυτά θα έπρεπε να αποτελούν αδιαπραγμάτευτο στόχο όλων των συνδικαλιστικών δυνάμεων, καθώς επί της ουσίας του θέματος δεν διαφωνεί κανένας, στις εργασίες της 83ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ, οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής ανευθυνότητας ( ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΕΡΑ) συνεπικουρούμενες και από το ΠΑΜΕ, ξεπέρασαν κάθε όριο!
            Ενώ γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι επιτακτική η ανάγκη ψήφισης ενός νέου διεκδικητικού πλαισίου για τα θέματα της ειδικής αγωγής, καθώς οι θέσεις του κλάδου δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 2000 με συνέπεια να είναι εκτός της τρέχουσας πραγματικότητας και να μην μπορούν να απαντούν στα σημερινά προβλήματα, αυτοί επέλεξαν για άλλη μια φορά τον δρόμο της άρνησης και της αδιαλλαξίας.
          

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας της 26 Ιουνίου 2014

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 26 Ιουνίου με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη


Θέμα 1ο: Μονιμοποιήσεις Εκπαιδευτικών
Μονιμοποιήθηκαν σήμερα οι παρακάτω Νηπιαγωγοί:
Γκάνα Βάια
Μάντζαρη Έλενα
Νικολακάκη Ερασμία
Σαββίδου Πολύξένη
Σωτηρίου Μαρίνα
Τσιλιγκερίδου Παρθένα

Θέμα 2ο: Πίνακας Οργανικής Σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α΄/θμιας εκπαίδευσης


Δείτε παρακάτω τον πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας


Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης


Στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς τις Δ/νσεις Π.Ε. η εγκύκλιος προκειμένου να προβούν στη σύνταξη των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού κατά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 και του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96, με σκοπό τον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης 


2.000 αναπληρωτές δίνει ο Μητσοτάκης στο Λοβέρδο!

Επιστολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, παρέλαβε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι για το επόμενο σχολικό έτος οι προσλήψεις αναπληρωτών θα πρέπει να είναι 2.000.

Ο υπουργός Παιδείας είναι αρκετά ανήσυχος καθώς θεωρείτε δύσκολο να δοθεί από την Κυβέρνηση το «πράσινο φως» για πέραν των 2.000 προσλήψεων , καθώς αποτελεί δέσμευση στην τρόικα.
«Τώρα εκδηλώνονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Χρειάζομαι περισσότερους από 22.000 εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο και δεν του έχω», έλεγε χθες σε συνάντηση με εκπροσώπους φορέων ο Α. Λοβέρδος.
Πηγή:esos.gr

ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ


10 χρόνια μετά τον άθλο της Πορτογαλίας η Ελλάδα συνεχίζει να μας μαγεύει και μας κάνει περήφανους! 
Συγχαρητήρια και πάλι. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και τον Προπονητή.
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Απόφαση της 83ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ

 
Αθήνα 23/6/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 83ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Εντείνεται τις ημέρες αυτές το φαινόμενο της κλήσης των εκπαιδευτικών σε ποικίλες κατηγορίες επιμορφώσεων μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
Εκπαιδευτικοί καλούνται σε επιμορφωτικές δράσεις μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων σε επιμόρφωση για την αξιολόγηση.  Σε όλη την Ελλάδα οι Περιφερειακοί Διευθυντές καλούν εγγράφως τους Διευθυντές των σχολείων ώστε να υλοποιήσουν την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση.

Η Ολομέλεια της 83ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου καταγγέλλει όλους τους Περιφερειακούς Διευθυντές για την απαράδεκτη, αντισυναδελφική στάση τους, τη σαφέστατη πρόθεσή τους να καταστρατηγήσουν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την επιλογή τους να γίνουν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς επιβολής της προωθούμενης αξιολόγησης. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να αγνοήσουν τις εντολές τους. Να μην πάρουν μέρος σε καμία «επιμορφωτική» δράση εκτός διδακτικού έτους, να μην παρουσιαστούν στα σεμινάρια της προωθούμενης αξιολόγησης και να αρνηθούν να υλοποιήσουν την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση.

Μάθημα ζωής από ένα πατέρα που μας συγκινεί όλους ! Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε!


Ένα βίντεο που πραγματικά θα σας κάνει να δακρύσετε από το αίσθημα που προσφέρει με το μεγαλείο του ανθρώπου!

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.theblaze.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FMcKenzie-and-Dad_5.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.theblaze.com%2Fstories%2F2014%2F06%2F20%2Fwhat-this-father-did-at-his-daughters-pageant-that-left-not-a-dry-eye-in-the-place%2F&h=448&w=827&tbnid=_1nb1zpHUspNAM%3A&zoom=1&docid=-f-PoVw0A4ko4M&ei=23qmU_vDHq6O7Qbr5IHoCQ&tbm=isch&ved=0CC0QMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=1949&page=1&start=0&ndsp=19
18 μήνες μετά τη γέννησή της το 2002, η McKenzie διαγνώστηκε με μιτοχονδριακή μυοπάθεια, η οποία κάνει τα μιτοχόνδρια στο κορμί της ανίκανα να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την κίνηση των μυών. Η πάθηση όμως αυτή δεν την εμπόδισε να χορέψει με τον μπαμπά της Μάικ πάνω στη σκηνή, για μια καλοκαιρινή χοροεσπερίδα. Μπορεί η ασθένειά της να την εμποδίζει να κινηθεί, αλλά βλέπουμε σε αυτό το βίντεο πως η ευτυχία της ακτινοβολεί.ΠΗΓΗ

5 άνεργοι έδωσαν ζωή σε κλειστό δημοτικό σχολείο και στέγασαν εκεί το νέο τους συνεργατικό εγχείρημα


 Ανοιχτά Σχολειά


"Eκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή".


Στη φράση αυτή του Βίκτωρα Ουγκό, από το λόγο που εκφώνησε το 1847 στη Βουλή των Ομοτίμων της Γαλλίας, αποτυπώνεται επιγραμματικά η άποψη ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 19ου αι. για την αξία, τη σημασία και τη συμβολή της εκπαίδευσης.


83η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε

Την Κυριακή 22-6-2014 άρχισαν οι εργασίες της 83ης Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), συμμετέχουν συνολικά 599 σύνεδροι από όλους τους συλλόγους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.               Η διαδικασία ξεκίνησε με δυο περίπου ώρες καθυστέρηση, κατί που είναι σύνηθες, προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία. Μετά η διαδικασία προχώρησε ομαλά με την εκλογή Προεδρείου, την έγκριση κανονισμού εργασιών και άλλων επιτροπών.