Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

17.960 διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία


Ρεπορτάζ: Paideia-ergasia


42.786.530 ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων. Τα σχολεία θα προμηθευτούν πίνακες, βιντεοπροβολείς, μικροϋπολογιστές, πακέτα λογισμικού.

Η Πράξη θα εφαρμοστεί :
α) στην ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας ,
β) σε όλα τα τμήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων όλων των Γυμνασίων της Χώρας, εξαιρουμένης της Β’ Τάξης εκείνων των Γυμνασίων που προμηθεύτηκαν ήδη Διαδραστικά Συστήματα μέσω του «Προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» της σχετική Πράξης της Πρόσκλησης 78 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
γ) στην Α’ Τάξη όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:
• 17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά , Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
• 17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων
• 17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)
• 13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων,
• 3.325 Δικτυακών Υποδομών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου