Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις  υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι/ες των παρακάτω 2/Θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 κι ώρα 14.00.

Πρόσκληση υποψήφιων Προϊσταμένων – 9ΖΡ746ΝΚΠΔ-Χ3Ρ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων

Εγκύκλιος Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας,

                          Κ Α Λ Ε Ι
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ντριες των παρακάτω Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από Τετάρτη 20.09.2023 έως και Παρασκευή 29.09.2023 και ώρα 14.00

 

Πρόσκληση-Προκήρυξη ΨΥ4Ψ46ΝΚΠΔ-ΛΛΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΝΤΡΙΩΝ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Υποδιευθυντών

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος οφειλομένων στην κακοκαιρία που πλήττει περιοχές της χώρας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες αναπληρωτές έως και αύριο Τετάρτη 6/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Ορισμός προσωρινής Υποδιευθύντριας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας με την αριθ. 15/06.09.2023 Πράξη του, ορίζει ως προσωρινή Υποδιευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου την Κομπογιάννη Βιργινία (εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων - Α.Μ. 559464) από 06.09.2023 έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 (εκτός αν προηγηθούν οι κρίσεις για την επιλογή νέων Υποδιευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων). 

Στην ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικό θα χορηγηθεί το επίδομα θέσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ136/τ.Α΄/03.08.2021), για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο που ορίστηκε.

Η απόφαση εδώ:

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Συλλόγων Διδασκόντων

 

ΦΕΚ-Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026

 

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση»

 

Η Εγκύκλιος λειτουργίας Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024