Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

28-12-23 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Δινση Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-2024

 
28-12-23 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Δινση Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-2024

Η Πρόσκληση ΕΔΩ 

28-12-23 Προσλήψεις 521 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Πληροφορίες για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.


 Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1 .

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,   για το σχολικό έτος 2023-2024, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 Στη 1/12/2023 το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας , Πράξη 21η, συνεδρίασε με το εξής θέμα: 

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Τοποθέτηση-Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

2. Τοποθέτηση - διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ60 σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

3. Τοποθέτηση - διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΣΤΉΡΙΞΗ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 Στις 28/11/2023 το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας , Πράξη 20η, συνεδρίασε με τα εξής θέματα:

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/2015)

2. Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου Σπουδώναναπληρωτών εκπαιδευτικών