Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Πιστοποίησης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ


 Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος από 27 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου

Καλούνταιαπό σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιήθηκαν από τον Μάιο 2017 έως τον Ιούλιο 2019, στο πλαίσιο της Πράξης ««ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020,

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα, από 23 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2020.Επιπρόσθετα, αιτήσεις συμμετοχήςμπορούν να υποβάλουν οιεκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώςπρογράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.(παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα Κ.Σ.Ε. από το 2008 έως το 2015, στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών πράξεων επιμόρφωσης, και οι οποίοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Προγραμματισμός εξετάσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

 Στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», ως δικαιούχο, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.

Προς τα τέλη Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 (1η περίοδος πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ).

Υπενθυμίζεται ότι, πρόκειται για ψηφιακές εξετάσεις – δοκιμασίες που βασίζονται στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών) και στοχεύουν στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της αντίστοιχης επιμόρφωσης. Διεξάγονται σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό δίνεται ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων αυτόματης διόρθωσης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/ λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ.), τις οποίες καλείται να απαντήσει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής πιστοποίησης. Δείγματα ερωτήσεων ανά συστάδα, δημοσιεύονται στην Πύλη ενημέρωσης της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) και συγκεκριμένα εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης έχουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) κατά τις προηγούμενες περιόδους επιμόρφωσης της παρούσας Πράξης, από τον Μάιο 2017 έως τον Ιούλιο 2019 (~28.600 εκπαιδευτικοί).

Επιπρόσθετα, στις δοκιμασίες πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ μπορούν επίσης να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα Κ.Σ.Ε. από το 2008 έως το 2015, στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών πράξεων επιμόρφωσης, και οι οποίοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων των εκπαιδευτικών που δεν διεξήλθαν επιτυχώς προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, την υποβολή αιτήσεων κ.α. περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο εδώ.

Υπενθυμίζεται επίσης στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. ότι το επιμορφωτικό υλικό είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) της πράξης, με τη μορφή «μαθήματος» (course) ανά συστάδα, όπως χρησιμοποιήθηκε στην επιμόρφωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/moodle-b1 με χρήση των κωδικών που ήδη έχουν. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (πριν το 2017) και δεν έχουν πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα, παρακαλούνται να στείλουν σχετικό μήνυμα στο Help Desk της Πράξης προκειμένου να τους δοθεί η απαραίτητη πρόσβαση στο επιμορφωτικό υλικό Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Για άμεση και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://e-pimorfosi.cti.gr

όπου διατίθεται πληροφοριακό υλικό, δημοσιεύονται ανακοινώσεις και δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων στην υπηρεσία υποστήριξης Help Desk της Πράξης.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΠΥΣΠΕ ΚΥΣΠΕ 2020

 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών – εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ).
Γνωρίζετε ότι ο θεσμός του αιρετού είναι μια σημαντική κατάκτηση για τον κλάδο. Αυτόν το θεσμό οφείλουμε όλοι μας να τον στηρίξουμε, να τον αναβαθμίσουμε και να τον προστατέψουμε, γιατί έτσι μόνο θα έχουμε τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας.
Οι αιρετοί του κλάδου, είναι οι συνάδελφοι που με γνώση του θεσμικού πλαισίου και με αποφασιστικότητα εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς στα υπηρεσιακά συμβούλια.
Στις επερχόμενες εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θέλω να σας κάνω γνωστό ότι θα είμαι υποψήφιος για το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας και το ΚΥΣΠΕ!
Από τη θέση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, με γνώμονα το σεβασμό στον κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, το ήθος, την αξιοπρέπεια, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και κυρίως τη δικαιοσύνη έδωσα όλες μου τις δυνάμεις για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Δεσμεύομαι ότι, αν επανεκλεγώ, θα συνεχίσω να υπηρετώ πιστά τις αξίες που μας ενώνουν, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από χρώματα, συνδυασμούς και παρατάξεις.
Η εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου και η στήριξη της υποψηφιότητάς μου είναι επιλογή δική σας, αλλά και μεγάλη τιμή για εμένα.

Σας ευχαριστώ!

Με  θερμούς, αγωνιστικούς και  συναδελφικούς  χαιρετισμούς.

Πάντα στη διάθεσή σας

Μοτσιόλας Β. Σιδέρης


http://motsiolassideris.blogspot.com/  
Τηλ.: 6937810060

2006-2020 Αιρετός Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας

2006-2010 & 2012-2014 Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας

2010-2012 Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας

2010-2012 Μέλος Συλλόγου Μετεκπαιδευόμενων Διδασκαλείου Ιωαννίνων

2006-2010 & 2019-2021 Αντιπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών στη ΔΟΕ

2004-2006 Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Διαβάστε για το σύστημα που θα γίνει η ψηφοφορία εκλογής των Αιρετών

 


Σύστημα Ψηφοφορίας Ζευς

Τι είναι το σύστημα “Ψηφοφορίες «Ζευς»”

Ανακήρυξη υποψηφίων ΚΥΣΔΕ και αποκλεισμός υποψηφίων από την διαδικασία ανακήρυξης εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΕ

 ipourgeio 400px

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

 Αποκλεισμός υποψηφίων από τη διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αποκλεισμός υποψηφίων από τη διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

 Ανακηρύχθηκαν, με αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι για τις θέσεις αιρετών στο    ΚΥΣΠΕ στις εκλογές που θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.


Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Προσλήψεις 6.465 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 942 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 1.208 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση. 

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 563 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 3.752 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία, στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (Ε.Κ.Κ.Ν.) καθώς και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. 

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Προσλήψεις Α’βάθμιας ΕΑΕ 

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΕ

Προσλήψεις -ΚΕΣΥ_ΔΕ

Προσλήψεις ΜΟΥΣΙΚΑ_ΔΕ 

Προσλήψεις ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΔΕ

Προσλήψεις_ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΔΕ 

Προσλήψεις ΑΒάθμια_ΓΕΝΙΚΗ2

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Προσλήψεις 797 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 797 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 501

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη → 124

Στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) → 87

Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) → 82

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 3

Οι προσλαμβανόμενοι στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Οι υπόλοιποι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Ο πίνακας των ονομάτων σε μορφή excel

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Ερώτηση στη Βουλή από την βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Κεφαλίδου Χαρά για την αδυναμία συγκρότησης του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως

Θέμα: «Αδυναμία συγκρότησης Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στην Ευρυτανία – Άμεση ανάγκη αναθεώρησης του Ν. 4713/2020»

Αδυναμία συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) παρατηρείται από τον Αύγουστο στον Νομό Ευρυτανίας. Σε συνέχεια της εφαρμογής του Ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», που φέρατε κυρία Υπουργέ εν μέσω πανδημίας και χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας ουσιαστικός διάλογος και τεκμηρίωση, και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 31, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία συγκρότησης των Π.Υ.Σ.Π.Ε. προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων. Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη στην περίπτωση που ο αριθμός των Διευθυντών σχολείων ενός Νομού δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε., όπως συμβαίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παραπάνω Νόμου το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποτελείται από:

  • Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του
  • Δυο (2) εν ενεργεία Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ισάριθμους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην Περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
  • Δυο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δυο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου είναι η αδυναμία συγκρότησης Π.Υ.Σ.Π.Ε. στην Ευρυτανία με σειρά σημαντικών υπηρεσιακών θεμάτων να βρίσκονται εδώ και μήνες σε εκκρεμότητα. Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τον ορισμό Προϊσταμένων σε Ειδικά και Ολιγοθέσια Σχολεία, τα οποία μάλιστα αποτελούν την πλειονότητα των σχολείων στον Νομό. Επίσης, δεν έχει γίνει η ανάθεση υπερωριών στους εκπαιδευτικούς των Ολιγοθέσιων Σχολείων, η οποία δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, καθώς και η επιλογή υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα όπου ασκεί χρέη Διευθυντή εκπαιδευτικός χωρίς όμως να λαμβάνει όπως προβλέπεται το νόμιμο επίδομα θέσης κλπ.

Δυστυχώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα της βιαστικής, πρόχειρης νομοθέτησης και των γονατογραφημάτων που συνηθίζει να καταθέτει το Υπουργείου σας ως Νομοσχέδια.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:

  1. Είναι σε γνώση σας όλα τα παραπάνω; Εάν «ναι» σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σας προκειμένου να διορθωθεί το  πρόβλημα που έχει προκληθεί από την εφαρμογή του αρθρ.31 του Ν. 4713/2020 και να συγκροτηθούν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στην Π.Ε. Ευρυτανίας;
  2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου ώστε να μπορούν να στελεχώνουν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και άλλοι εκπαιδευτικοί που δεν είναι Διευθυντές σχολείων;
  3. Πόσες είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας που έχουν συσσωρευθεί από τον Αύγουστο και πώς σκοπεύει το Υπουργείο σας να επιταχύνει τον ρυθμό διεκπεραίωσής τους;  

Η Ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου