Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

1. Α’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Εξέταση Ξένης Γλώσσας 

2. Β’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Εξέταση Ξένης Γλώσσας 

3. Γ’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Εξέταση Ξένης Γλώσσας 

4. Δ’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Εξέταση Ξένης Γλώσσας 

5. Ε’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Εξέταση Ξένης ΓΛώσσας 

6. ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. Εξέταση Ξένης Γλώσσας

7. Α’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας 

8. Β’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας 

9. Γ’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας 

10. Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας 

11. Ε’ Π.Σ.Ε.  Σ.Ε. Προσωρινός  Αξιολογικός Πίνακας 

12. Στ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας 

Προσλήψεις αναπληρωτών Β’ φάσης – Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τα ονόματα 7.089 εκπαιδευτικών

 Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 7.089 αναπληρωτών που προσλαμβάνονται, στο πλαίσιο της Β’ φάσης των προσλήψεων για τη νέα σχολική χρονιά όπως εδώ και μέρες είχε αποκαλύψει το alfavita.gr 

Πιο αναλυτικά, το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 992 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 2.967 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 329 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 1.725 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) 51 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 273 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 379 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 45 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 46 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

ε) 226 στα Επαγγελματικά Λύκεια

στ) 46 στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο και διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 2 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 10 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

Ανάληψη Υπηρεσίας

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Πίνακες

Οι πίνακες με τα ονόματα:

Γενικής ΠΕ

Γενικής ΔΕ

ΣΜΕΑ ΠΕ

ΣΜΕΑ ΔΕ

ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μουσικά Σχολεία

Σιβιτανίδειος

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αναπληρωτές (Β' φάση): "Κλειδώνει" σήμερα ο αριθμός- Αύριο βράδυ η την Τετάρτη τα ονόματα


Αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων , τα οποία στάλθηκαν από τις ΠΔΕ, από την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας.

Η συνέχεια εδώ::

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Αγαπητοί µας συνάδελφοι,
Θα θέλαµε να σας ενημερώσουμε για τα προνόµια που έχουµε ως µέλη του Συλλόγου µας, για τις δράσεις τις οποίες υλοποιεί ο Σύλλογός µας µε τη δική σας ενεργή συµµετοχή, καθώς και για το ύψος και τον τρόπο καταβολής της συνδρομής.

Προνόμια μελών – δράσεις συλλόγου – συνδρομή συνδικαλιστικής χρονιάς 2022-2023

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. myschool για το σχολικό έτος 2022-23

 Καταχώριση στοιχείων στο myschool για το σχολικό έτος 2022-23 |

Εγκύκλιος – Ολοκλήρωση το αργότερο έως την Τετάρτη 28.09.2022.

Καταχώριση στοιχείων στο myschool Με την υπ. αριθμ. 114736/ΓΔ4/21-9-2022 Εγκύκλιο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση παρέχονται πληροφορίες για την καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. myschool για το σχολικό έτος 2022-23. Οι αποτυπώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Τετάρτη 28/09/2022, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να αντληθούν τα αναγκαία στοιχεία.

Αναλυτικά 

katahorisi-stoiheion-sto_p.s.-myschool-2022-23


Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Επισκέψεις στη Βουλή: Αιτήσεις σχολείων από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

 

Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11:00, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβάλουν την αίτηση τα σχολεία που θέλουν να επισκεφτούν τη Βουλή, και όχι αύριο Τετάρτη 21/9 όπως είχε ανακοινωθεί.
Η σχετική ανακοίνωση από το Ίδρυμα της Βουλής
Καθώς πολλά σχολεία δεν μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, που συνιστά προϋπόθεση για να υποβληθεί η αίτηση επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι:
– η ενεργοποίηση του λογαριασμού των σχολείων παρατείνεται έως την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022.
– τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11:00, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβάλουν την αίτησή τους όσα σχολεία επιθυμούν να επισκεφθούν τη Βουλή, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022.
 η πλατφόρμα θα κλείσει την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

 
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, θα τιμηθεί με λαμπρότητα και επισημότητα η εορτή του πολιούχου Καρπενησίου, Νεομάρτυρα Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 γιος Νεομάρτυς Νικόλαος  Καρπενησιώτης

  «….Ἐγὼ χριστιανὸς εἶμαι καὶ τὸν Χριστό μου πιστεύω γιὰ ἀληθινὸ Θεό. Οἱ τιμὲς καὶ τὰ ὀφίκια πού μου τάζεις, δὲν μοῦ χρειάζονται. Ἐγὼ τὸν Χριστό μου δὲν ἀρνοῦμαι, τὸν Χριστὸ πιστεύω, γιὰ τὸ ὄνομά του θὰ πεθάνω, Τοῦρκος δὲν γίνομαι». Αὐτὴ ἦταν ἡ δυναμικὴ ἀπάντηση τοῦ νεαροῦ Νικολάου στὸν κριτή, ὅταν μὲ πλεκτάνη προσπάθησαν νὰ τὸν ἐξισλαμίσουν.

Ὁ Νικόλαος γεννήθηκε στὸ Καρπενήσι ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ φρόντισαν καὶ γιὰ τὴ δική του εὐσέβεια καὶ μόρφωση. Σὲ ἡλικία 15 χρονῶν βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπηρετώντας στὸ παντοπωλεῖο τοῦ πατέρα του, στὸ Ταχτὰ Καλέ. Κάποιος κουρέας Τοῦρκος ὅμως, ποὺ τοῦ μάθαινε τὴν Τούρκικη γλώσσα, τοῦ ἔδωσε νὰ διαβάσει τὴν Τούρκικη ὁμολογία πίστης, μπροστὰ σὲ μάρτυρες, χωρὶς ὁ Νικόλαος νὰ γνωρίζει τίποτα. Ὅταν τοῦ εἶπαν ὅτι γίνεται Τοῦρκος, ὁ Νικόλαος ἀμέσως ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Ἡ δυναμικὴ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὸν κριτή, ἔκανε τοὺς Τούρκους νὰ τὸν βασανίσουν μέσα στὴ φυλακὴ μὲ τὸν πιὸ ἄγριο τρόπο. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως, ὁ Νικόλαος ἔμεινε ἀκλόνητος στὴν πίστη του. Ἔτσι, τὴ Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 1672 μ.Χ. τὸν ἀποκεφάλισαν. Ἦταν 15 χρονῶν.

Τὸ λείψανο τοῦ ἐνταφιάστηκε στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας Χάλκης. Ἀργότερα ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου, μεταφέρθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξηροποτάμου τοῦ Ἅγιου Ὅρους.

Σπουδαῖες πληροφορίες γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ νεαροῦ Ἁγίου ἔδωσε ὁ τότε γραμματέας τῆς Γαλλικῆς πρεσβείας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὸ σθένος καὶ τὴν πίστη τοῦ Νικολάου.

Η μνήμη τοῦ τελεῖται στὶς 23 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Καρπενησίου μὲ παλλαική συμμετοχὴ.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Νίκας ἤνεγκας τὴ  Ἐκκλησία, νίκος ἔδωκας τὴ σὴ πατρίδι τὴ καλλινίκω ἀθλήσει, Νικόλαε. Νεομαρτύρων ἡ δόξα ἡ ἄφθιτος, ὁδὸν Κυρίου νεοτητι ἔδειξας· ταῖς πρὸς Χριστὸν θερμαῖς δεήσεσιν ὅθεν ἱκέτευε ἀεὶ νίκας χαρίζεσθαι.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Υλοποίηση δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού (5 Οκτωβρίου), το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων υλοποιεί δράση στις Σχολικές Μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης και τα Γυμνάσια της χώρας.

114153_ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_1663703038_1663703042

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών

 

Τα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στην καταγραφή των λειτουργικών κενών για τις προσλήψεις των αναπληρωτών της Β’ φάσης


 

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου ΔΟΕ για 3μηνη άδεια ανατροφής τέκνου

 

Σύμφωνα με το άρ. 94 του ν.3582/2010 προβλέπεται: «στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

Γνωμοδότηση-για-3μηνη-άδεια-ανατροφής-τέκνου-νομικός

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Ένωση Διευθυντών/ντριών προς Υ.ΠΑΙ.Θ.: Δεν υπάρχει χρόνος για συνεδριάσεις στα σχολεία

 
Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, στο παρελθόν, έχει καταθέσει την εξής πρόταση: Μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του Σχολικού Συμβουλίου και ενημέρωση γονέων.

Η πρόταση: Σχετικά με το χρόνο συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων και της ενημέρωσης των γονέων στα Δημοτικά Σχολεία.
Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, το οποίο δεν επιλύει ούτε το νέο ΠΔ 79/2017, είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων με παρόντα όλα τα μέλη τους, των μηνιαίων ενημερώσεων των γονέων/κηδεμόνων για την αγωγή και πρόοδο των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και της επίδοσης των ελέγχων προόδου μετά τη λήξη του α΄ και β΄ τριμήνου. Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79/2017, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα από 13:15-14:00, όπου ο πραγματικός διαθέσιμος χρόνος είναι τριάντα(30) λεπτά, αφού η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται περίπου στις 13:30. Ειδικά για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, εκτός του μη επαρκούς χρόνου, υπάρχει και ένα ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα, αυτό του μόνιμου αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Για τους παραπάνω λόγους, η Ένωση Διευθυντών/ντριών, έχει καταθέσει εδώ και χρόνια προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία και επαναφέρει, για οριστική λύση του προβλήματος:
“Στην κατεύθυνση αναβάθμισης της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και γενικότερα της σχολικής μονάδας, προτείνουμε μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα (π.χ. την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα) να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, ενημερώσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου, αλλά και για ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Στο χρονικό διάστημα από 13:15-14:00 μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο έκτακτες συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.”

Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου


Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου την 21 η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δημαρχείο Ύδρας 6 (Προφήτης Ηλίας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1.Αποδοχή ποσού 26.361,00 Γ’ Δόσης λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022, κατανομή στις σχολικές κοινότητες. 

2. Ανανέωση θεσμού σχολικού Τροχονόμου για το Σχολικό έτος 2022-2023. 

3. Προκήρυξη θέσεων Σχολικού Τροχονόμου στη σχολική κοινότητα 2ου Δημοτικού Νηπιαγωγείου λόγω παραίτησης. 

4.Παραχωρηση χρήσης χώρου του γυμναστηρίου της σχολικής κοινότητας 4ου Δημοτικού-Νηπιαγωγείου στον πολιτιστικό σύλλογο « Μ. Μπότσαρη».

40.440 ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου Αγράφων

 

Στην αποδοχή της Γ’ κατανομής 2022 από τους ΚΑΠ ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανώντων σχολικών μονάδων του Δήμου Αγράφων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.

Ειδικότερα, με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε στους Δήμους της χώρας η απόφαση του Υπουργού για την Γ ́ Κατανομήποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Για το Δήμο Αγράφων η Γ’ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 40.440,00 ευρώ. Επίσης, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 40.440,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 19.006,80 ευρώ και Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 21.433,20 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή του στις
29 Αυγούστου 2022 αποφάσισε την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης, μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με κυρίαρχο αίτημα:

«Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια».

H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα συναποφάσισε την πραγματοποίηση της 24ωρης Γενικής Απεργίας στις 9 Νοεμβρίου 2022.

Σας καλούμε να πάρετε όλα τα μέτρα για την επιτυχία της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα εκδώσει ενημερωτικό υλικό (αφίσα, τετρασέλιδο κλπ) το οποίο θα σας σταλεί έγκαιρα.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προσωπικός γιατρός: Την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα ραντεβού - Πώς θα γίνονται

 


Πώς θα γίνονται τα ραντεβού με τον προσωπικό γιατρό - Τι ισχύει - Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας εδώ:


Αφήστε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν και λίγο μάθημα!

 Κάντε κλικ στην εικόνα


Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας

 

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι, Ενδοσχολικός Συντονιστής, Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας

 

Αναστέλλεται η λειτουργία 8 Δημοτικών Σχολείων και 15 Νηπιαγωγείων στην Περιφέρεια Στερεάς, λόγω έλλειψης μαθητών

 

Την αναστολή λειτουργίας 8 Δημοτικών Σχολείων και 15 Νηπιαγωγείων  στη Στερεά Ελλάδα, ,  λόγω έλλειψης μαθητών, για το σχολικό έτος 2022 – 2023, προβλέπει απόφαση της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα πρόκειται για εξής Δημοτικά και Νηπιαγωγεία:

To έγγραφο εδώ:

Ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023

 

Ως Συντονιστές του προγράμματος «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής:

Η συνέχεια εδώ

Εγκύκλιος: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου: 9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2022

 

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του εορτασμού της 9 ης Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2022 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, με κοινό σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» και στόχο την ανάδειξη της ωφελιμότητας της άθλησης στη σωματική και πνευματική υγεία εφ’ όρου ζωής, καλούνται οι σχολικές μονάδες της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας να οργανώσουν και να υλοποιήσουν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ_9ης_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ_ΗΜΕΡΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΟΥ_ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό “Βack to school 2022-2023”

 

Και φέτος το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δημιούργησε και δημοσιεύει μέσα από την ιστοσελίδα www.saferinternet4kids.gr νέο ψηφιακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» μέσα στην τάξη ή και στο σπίτι.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της παραπληροφόρησης και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Μέσα από σχέδια μαθημάτων, κουίζ, βίντεο, αφίσες, παραμύθια και φυλλάδια δραστηριοτήτων μαθητές κάθε ηλικίας επιμορφώνονται και υιοθετούν έναν κώδικα αξιών που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της τεχνολογίας.

Περισσότερα εδώ

Εκπαιδευτικό υλικό για τη νέα σχολική χρονιά από το SaferInternet4Kids

 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου του Ι.Τ.Ε. και φέτος, στην προσπάθεια που καταβάλλει να στηρίξει εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης των παιδιών δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της παραπληροφόρησης και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Μέσα από σχέδια μαθημάτων, κουίζ, βίντεο, αφίσες, παραμύθια και φυλλάδια δραστηριοτήτων μαθητές κάθε ηλικίας επιμορφώνονται και υιοθετούν έναν κώδικα αξιών που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της τεχνολογίας. 

Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι ψυχολόγοι της γραμμής Βοήθειας Help-line.gr με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε χωρίς κανένα κόστος στο 210-6007686 ή μέσω email (info@help-line.gr) ή μέσω chat, μπορούν να σας βοηθήσουν σε οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίσετε με τους μαθητές και το διαδίκτυο.

Τέλος,  επισυνάπτονται κάποιες αφίσες τις οποίες δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο. Mπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ:

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας όλο αυτά τα χρόνια.

Με εκτίμηση

Η ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ι.Τ.Ε.http://www.SaferInternet4Kids.gr

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΥΑ-ΦΕΚ:Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα.

 

Οι μαμάδες του Viber «εισβάλλουν» στην τάξη

 

Οι μαμάδες του Viber «εισβάλλουν» στην τάξη

«Πέρυσι θυµάµαι, όταν ήμασταν ακόμα στο νηπιαγωγείο, ένας γονιός έγραψε στο γκρουπ μας στο Viber ότι η κόρη του γύρισε σπίτι ζαλισμένη γιατί είχε χτυπήσει στη διαδρομή με το σχολικό. Με το που μας το έγραψε, φούντωσε αμέσως η συζήτηση. Κάποιος αναρωτήθηκε αν φορούν ζώνες τα παιδιά, άλλος μπήκε και έψαξε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι σύγχρονες ζώνες ασφαλείας, τρίτος κατέβασε τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου. Ασχολούμασταν επί μέρες με το θέμα, χωρίς ποτέ κανείς να διερωτηθεί εάν όντως συνέβη το περιστατικό, δεδομένου ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία εκφράζουν συχνά μια δίκη τους εκδοχή της αλήθειας με βάση κυρίως το πώς νιώθουν. Κάθε μέρα έχουμε και από μια τέτοια “κρίση”».

Η Τ.Γ., μαμά του Γ., μαθητή Α΄ Δημοτικού σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, επιθυμεί να μη μιλήσει επωνύμως, διότι όπως ακριβώς τα παιδιά τρέμουν τη μοναξιά στο προαύλιο, έτσι και οι γονείς τους δεν επιθυμούν επ’ ουδενί τον εξοστρακισμό από τα group chat. «Αυτά τα γκρουπ είναι πονοκέφαλος, αλλά είναι τα μάτια και τα αυτιά μας στο σχολείο», λέει η ίδια.

Ποτέ άλλοτε το σχολείο δεν είχε τόσα μάτια και τόσα αυτιά πάνω του. Οπως θα πουν στην «Κ» δάσκαλοι και καθηγητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι παρεμβάσεις των γονιών στα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι πλέον καθημερινότητα: «Γιατί τόσο χαμηλός βαθμός στο τεστ;». «Οι ασκήσεις για το σπίτι ήταν πάρα πολλές». «Γιατί έγινε επίπληξη στο παιδί;».

Η Σ.M., δασκάλα δημοτικού σε δημόσιο σχολείο της επαρχίας, θυμάται ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: «Με είχε πάρει γονιός τηλέφωνο και κατόπιν είχε έρθει ωρυόμενος στο σχολείο, να με βουτάει και να κοπανιέται, επειδή έβαλα χαμηλό βαθμό στο τεστ των μαθηματικών. Κάναμε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις του 10, του 100 και του 1.000. “Ενα μηδενικό έκανε λάθος!” να φωνάζει. Φυσικά πήρε το συμβούλιο εκπαίδευσης να κάνει παράπονα. Εύκολα κάποιος μπορεί να βρει τον μπελά του. Ναι, είναι αγκάθι για την εκπαίδευση το θέμα των παρεμβατικών γονιών».

Η ίδια έχει υπάρξει δασκάλα Ε΄ Δημοτικού και σε ιδιωτικό σχολείο. «Εχει συμβεί την ίδια μέρα να πάρουν τον διευθυντή δύο γονείς και ο ένας να διαμαρτύρεται γιατί έβαλα στα παιδιά πολλά μαθήματα για το σπίτι και ο άλλος να διαμαρτύρεται γιατί έβαλα λίγα λέγοντας “μεγάλωσαν πια, μπορεί να τους βάζει κάτι παραπάνω”».

Η αυτοοργάνωση των γονέων μέσω εφαρμογών οδηγεί σε συνεχείς παρεμβάσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οπως λέει η ίδια, μια αιτία είναι η γενικευμένη απαξίωση των εκπαιδευτικών. «Πολλοί γονείς μας θεωρούν ακόμα επαγγελματίες δεύτερης κατηγορίας. Μπορεί να έχουμε όλοι μεταπτυχιακά γιατί πλέον δεν μπορείς να διοριστείς πουθενά χωρίς μεταπτυχιακό, αλλά αντιμετωπιζόμαστε ως άσχετοι. Αρνούνται για παράδειγμα να σε ακούσουν όταν αναφέρεις τυχόν μαθησιακά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς, πράγματα που παρατηρείς στην τάξη. “Εχετε στοχοποιήσει το παιδί μου”, είναι η μόνιμη επωδός».

Στη διάρκεια της πανδημίας, το πρόβλημα επιδεινώθηκε. «Οι γονείς πάντα ήθελαν να μπουν στην τάξη, να γνωρίζουν τι γίνεται εκεί, και με την τηλεκπαίδευση το κατάφεραν», λέει στην «Κ» η Μ.Φ., καθηγήτρια σε ιδιωτικό σχολείο.

«Τώρα έχουν καλομάθει και πλέον δεν σέβονται καθόλου την ιδιωτικότητα της διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουμε ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι με τους μαθητές μας. Δεν έχουμε πια την ελευθερία να σχεδιάσουμε το μάθημα όπως το θέλουμε. Η τάξη έχει πάψει να είναι κύτταρο αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Το χειρότερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά τους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Οταν το παιδί σε ακούει να είσαι τόσο παρεμβατικός, αφενός παίρνει κι αυτό θάρρος με τον δάσκαλο και αφετέρου μαθαίνει ότι πάντα θα είναι πίσω ο μπαμπάς και η μαμά του».

Η Κ.Κ., δασκάλα σε δημόσιο σχολείο της Αθήνας, θεωρεί ότι κρύβονται και άλλοι λόγοι πίσω από την έξαρση του φαινομένου. «Πράγματι είδαμε ότι στην πανδημία πήραν δικαιώματα πολλοί γονείς. Εχοντας γνωρίσει πώς γίνεται το μάθημα, άρχισαν να κρίνουν πολύ περισσότερο τους δασκάλους. “Γιατί δεν το κάνετε όπως ο κ. Τάδε;”. Στην τηλεκπαίδευση όμως είδαν και τις αδυναμίες των παιδιών. Είδαν ότι ίσως δεν μπορούν να έχουν τόσες απαιτήσεις και αυτό τους ταρακούνησε. Ολοι οι γονείς έχουμε υψηλές προσδοκίες για τα παιδιά μας. Μπορεί τελικά να μην ανταποκρίνονται στις δεξιότητές τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν χαμηλές επιδόσεις και βαθμολογίες. Αυτό κάνει κάποιους γονείς πιο επιθετικούς απέναντι στο σχολείο».

Σε αυτή τη συγκυρία, η «αυτοοργάνωση» των γονιών μέσω social media, οι «μαμάδες του viber» όπως είναι γνωστές στους κόλπους των εκπαιδευτικών, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς από πλευράς σχολείου. «Σχεδόν πριν φτάσουν τα παιδιά στο σπίτι από το σχολείο, έχουν φύγει τα πρώτα μηνύματα στο Viber. “Πάλι μας έβαλε πολλά”, “άνοιξε η μύτη του παιδιού και δεν έκαναν τίποτα”», λέει η ίδια, προσθέτοντας: «Καμιά φορά είμαστε κι εμείς υπερβολικοί. Αντί να ηρεμήσουμε τα πράγματα, κλιμακώνουμε την ένταση λόγω φόρτου εργασίας ή πίεσης, ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Σε αυτή τη σχέση χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να δείξει κατανόηση. Δεν υπάρχουν σχολές γονέων. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και να υπενθυμίζουμε τη σιωπηρή συμφωνία που έχουμε συνάψει με τους γονιούς. Στο τέλος της χρονιάς να μην έχουμε μόνο καλούς βαθμούς αλλά και ευτυχισμένα, ανεξάρτητα παιδιά».

ΠΗΓΗ: