Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.»

N_3205_2003 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταμείο Παρακαταθηκών: Αναστολή πληρωμής, πάγωμα δόσεων και επιμήκυνση στο όριο αποπληρωμής.

H απόφαση του ΤΠΔ έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια και αποτελεί μία μεγάλη ανάσα για τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις μειώσεις στις αποδοχές τους λόγω του ενιαίου μισθολογίου αλλά και όλους εκείνους που θα βγουν σε καθεστώς εφεδρείας και έχουν δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.«Πάγωμα» των δόσεων στα στεγαστικά δάνεια για 2 χρόνια, πληρωμή της μισής δόσης για 5 χρόνια, και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι τα 85 χρόνια του δανειολήπτη είναι οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα στεγαστικά δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση του ΤΠΔ έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια και αποτελεί μία μεγάλη ανάσα για τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις μειώσεις στις αποδοχές τους λόγω του ενιαίου μισθολογίου αλλά και όλους εκείνους που θα βγουν σε καθεστώς εφεδρείας και έχουν δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.Υπολογίζεται ότι 180.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο και τα συνολικά τους υπόλοιπα για στεγαστικά δάνεια σήμερα υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ.Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε πως:Ανάλογα με το συνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη να μπορεί για διάστημα μέχρι 5 χρόνια να καταβάλλει το μισό της δόσης του δανείου. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή (δηλαδή για τα 5 χρόνια) υπάρχει πρόβλεψη ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της δόσης να μην «αποδεσμεύεται από το εφάπαξ βοήθημα ή την αποζημίωση λόγω απόλυσης», αλλά να καταβάλλεται από τον φορέα προς πίστωση της εξυπηρέτησης του δανείου. Στην περίπτωση που το εφάπαξ δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, τότε ο δανειολήπτης θα μπορεί να το καταβάλει σε 48 δόσεις άτοκα, ή έντοκα μέχρι την πλήρη λήξη του δανείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον παρά την επιμήκυνση ο δανειολήπτης εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις, είναι δυνατόν (με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών) να «παγώσει» η εξυπηρέτηση του δανείου μέχρι 2 χρόνια.Ο δανειολήπτης (δημόσιος υπάλληλος) που αποχωρεί από την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης μπορεί να μην πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του μέχρι να του καταβληθεί η σύνταξη. Ομως μόλις εισπράξει τη σύνταξη του θα πρέπει να καταβάλει άμεσα όλο το ποσό των δόσεων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση (δηλαδή δεν επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας), διαφορετικά το ΤΠΔ ζητά να «μην αποδεσμεύεται το εφάπαξ».Παρατείνεται το όριο ηλικίας στη λήξη της επιμήκυνσης για τα ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια στο 85ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη, ώστε να μειωθούν οι μηνιαίες δόσεις των δανείων. Ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω τίθενται άμεσα σε ισχύ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις. Μάλιστα ο χρόνος υποβολής των σχετικών αιτημάτων προς το ΤΠΔ παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.Υπενθυμίζουμε ότι ότι με προηγούμενες αποφάσεις του το ΤΠΔ έχει σε ισχύ προγράμματα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, που είναι μέχρι 10 χρόνια στα στεγαστικά δάνεια (με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 40 χρόνια), μέχρι 10 χρόνια στα ενυπόθηκα επισκευαστικά με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 26 χρόνια και κατά 5 χρόνια τη διάρκεια αποπληρωμής στα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 15 χρόνια.
Πηγή www.imerisia.gr

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΤο νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1913 ως τις μέρες μας...

Επιμέλεια και προσφορά του Παπαδόπουλου Στέργιου,Δ/ντή του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκηςπρος όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, ένας χρήσιμος οδηγός.


Η μακρόχρονη προσπάθεια που καταβλήθηκε για το ηλεκτρονικό αυτό εγχείρημα (απαιτεί σύνδεση με το διαδίκτυο), πηγάζει από την πεποίθηση, ότι η γνώση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα (ισχύοντες γενικοί και ειδικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.ά.), θωρακίζει τον εκπαιδευτικό κι εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.
Ταυτόχρονα τολμώ να κάνω μια αναδρομή του νομοθετικού πλαισίου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της εξέλιξής του, από το 1913 ως τις μέρες μας...
Ελπίζω ο οδηγός αυτός, να βοηθήσει κάθε εκπαιδευτικό, παράγοντα και φορέα που έχει σχέση με τη εκπαίδευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη γνώση για τα διοικητικά-εκπαιδευτικά θέματα που άπτονται της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:Λήγει στις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία δηλώσεων

Λήγει στις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
Ειδικότερα για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται ο εξαιρετικά επιτυχημένος και πρωτοποριακός θεσ-μός «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» που έχει προκηρύξει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πε-ριβάλλοντος και Πολιτισμού.
Βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που ταιριάζουν με τις αρχές της αειφορίας. Δηλαδή από τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής βιωσιμότητας.
Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» συμβάλλει επίσης στην υποστήριξη και στην ανάδει-ξη των προσπαθειών που κάνουν τα σχολεία για στροφή προς την αειφορία.
Πέρσι, που ήταν η πρώτη του διαγωνισμού, συμμετείχαν 140 σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα. Δόθηκαν 3 πρώτα βραβεία και 24 διακρίσεις. Τα σχολεία που πήραν τα πρώτα βραβεία ήταν τα εξής: 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας, 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' της Πάτρας.
Σε κάθε σχολείο, κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώπινης υγείας, της τέχνης κτλ. Το Βρα-βείο Αειφόρου Σχολείου ωθεί το σχολείο να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας και να επινοήσει νέες πιο επιδραστικές και καινοτόμες. Επίσης παρωθεί ώστε τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου να μορφοποιούνται και να ενισχύονται στην κατεύθυνση ενός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια, Ειδικά Σχολεία). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) μπορούν να συμμετέχουν εκτός συναγωνισ-μού και λαμβάνουν ειδικό αναμνηστικό συμμετοχής. Τα σχολεία διαγωνίζονται για καλύτερες επιδόσεις σε τρεις γενικούς τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό
Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό
Γ. Τον περιβαλλοντικό
Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» (κριτήρια), διαφορετικά για κάθε κατηγορία σχολείων, με βάση τα οποία γίνεται η σύγκριση των επιτευγμάτων κάθε σχολείου με τα αντίστοιχα των σχολείων της ίδιας κατηγορίας που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr) μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες, και προς το τέλος Μαΐου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Το σχολείο υιοθετεί την «ολιστική σχολική προσέγγιση» δηλαδή τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι φορείς και πρόσωπα).
Ό, τι χρειάζεται να γνωρίζουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον διαγωνισμό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.aeiforosxoleio.gr. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα απευθύνετε μήνυμα στοaeiforo@gmail.com ή στο kalariv1@sch.gr ή τηλεφωνήστε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού τηλ. 210 3225245 (εσωτ. 1). Υπεύθυνος και συντονιστής του διαγωνισμού είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης.

«Διευκρινίσεις σχετικά με το βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.

 «Διευκρινίσεις σχετικά με το βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011)». 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

«Αλλαγή του τρόπου πληρωμής των Επικουρικών συντάξεων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.»

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

 
Αρ. Πρωτ.444Αθήνα 24/11/2011
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.

       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη σημερινή βάρβαρη επίθεση των δυνάμεων καταστολής κατά των εργαζομένων στο μηχανογραφικό κέντρο της Δ.Ε.Η. και τις συλλήψεις συνδικαλιστών.
            Η σκόπιμη και συνειδητή απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου «Προστασίας του Πολίτη» να συλλάβει τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και πολλούς εργαζομένους, αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία και τον ελληνικό λαό.
            Απέναντι στην πολιτική της επιβολής των βάρβαρων μέτρων, με τη βοήθεια των κατασταλτικών μηχανισμών, δηλώνουμε:
 • Καταγγέλλουμε τις πρακτικές της αντισυνδικαλιστικής εκστρατείας και επίθεσης που έχουν στόχο την αποδυνάμωση κάθε οργανωμένης δυναμικής αντίστασης από τα συνδικάτα.
 • Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ.
 • Η μαζική, δυναμική συμμετοχή, των εκπαιδευτικών, στη Γενική Απεργία της 1ης του Δεκέμβρη θα είναι η απάντησή μας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Απεργία από δασκάλους από ΕΘΝΟΣ

1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Απεργία από δασκάλους

Την απόφασή τους να λάβουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει κηρυχθεί για την 1η Δεκεμβρίου απο την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, ανακοίνωσαν και οι δάσκαλοι.

Την απόφασή τους να λάβουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει κηρυχθεί για την 1η Δεκεμβρίου απο την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, ανακοίνωσαν και οι δάσκαλοι.
Σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λάβουν μέρος και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στις 13:30 στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι "η ανάγκη συστράτευσης των δυνάμεων της εργασίας είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ η συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού - πανεργατικού μετώπου είναι μονόδρομος.
Ο κόσμος της εργασίας οφείλει να δώσει την απάντηση μέσα από τους καθημερινούς αγώνες του, αντιδρώντας στη "μνημονιακή" πολιτική της νέας κυβέρνησης και στο νέο "μνημονιακό" προϋπολογισμό, που επιτείνει τη λεηλασία των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Απο το νηπιαγωγείο η εκπαίδευση για το Ίντερνετ! Σχετική έρευνα έγινε σε δείγμα 2.319 εκπαιδευτικών από TO BHMA

Απο το νηπιαγωγείο η εκπαίδευση για το Ίντερνετ! Σχετική έρευνα έγινε σε δείγμα 2.319 εκπαιδευτικών
Στο δημοτικό ή ακόμη και το νηπιαγωγείο πρέπει να ξεκινάει η εκπαίδευση των παιδιών για την ασφαλή περιήγησή τους στο Διαδίκτυο! Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που έγινε στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr. Η έρευνα έγινε διαδικτυακά σε δείγμα 2.319 εκπαιδευτικών απο τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο του 2011.

Ένα από τα άμεσα συμπεράσματα της έρευνας που συγκεντρώνει σχεδόν την καθολική αποδοχή (99%) των ερωτηθέντων, είναι ότι η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας είναι ευθύνη και των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε:

- Οι εννέα στους δέκα ερωτηθέντες κρίνουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί - και όχι μόνο οι καθηγητές πληροφορικής - μπορούν να διδάξουν (ανάλογα με το μάθημά τους) την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
- Οι επτά στους δέκα ερωτηθέντες κρίνουν ότι η εκπαίδευση γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πρέπει να ξεκινά στο δημοτικό. Ωστόσο ένας στους τέσσερις (25%) απαντούν ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά στο νηπιαγωγείο. Στην αντίθετη κατεύθυνση, ένα 5% των ερωτηθέντων απαντάει ότι η εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πρέπει να ξεκινά στο γυμνάσιο.
Ωστόσο, στο ερώτημα αν πρέπει να θεσμοθετηθεί μάθημα σχετικό με τη ασφαλή χρήση του Διαδικτύου που θα βαθμολογείται, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (83%) απαντάει «όχι».
Πάντως και όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, μόνο οι 3 στους 10 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και γενικώς των online τεχνολογιών διδάσκεται επαρκώς στο σχολείο τους. Την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό ποσοστό 33% των εκπαιδευτικών αναφέρει ως εμπόδιο την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, στον «αγώνα» υπέρ της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.
Ένα 28% των εκπαιδευτικών απαντάει ακόμη: «Δεν μου μένει χρόνος να διδάξω τέτοια ζητήματα». Τέλος ένα 10% των εκπαιδευτικών απαντάει: «Δεν έχω υποστήριξη από τους γονείς των μαθητών μου».
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι τα παιδιά πρέπει όσο μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις όπως η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου».

Απεργιακές Κινητοποιήσεις ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ για τον προϋπολογισμό

Απεργιακές Κινητοποιήσεις ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ για τον προϋπολογισμόΝοέμβριος

22/11/2011

Απεργιακές Κινητοποιήσεις ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ για τον προϋπολογισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού της Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 2ας Νοεμβρίου 2011, σε συντονισμό με τη Γ.Σ.Ε.Ε., αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Απεργίας, την 1η Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στη «μνημονιακή» πολιτική της νέας Κυβέρνησης και στο νέο «μνημονιακό» Προϋπολογισμό, ο οποίος έρχεται να επισφραγίσει τα αντεργατικά μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Πολυνόμου, επιτείνοντας ταυτόχρονα τη φορο-λεηλασία σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων.

Με την απόφαση αυτή, το Συνδικαλιστικό Κίνημα δίνει συνέχεια στις ιδιαίτερα μαζικές και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις του περασμένου Οκτωβρίου, στις οποίες οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και όσοι πλήττονται από τη μνημονιακή πολιτική, απαίτησαν την ανατροπή της, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα όλους εκείνους που την στηρίζουν.

Από την πλευρά τους, ωστόσο, όλες οι «μνημονιακές» πολιτικές δυνάμεις της χώρας, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να επιβιώσουν και να ανασχέσουν -έστω και προσωρινά- τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Κοινωνία για την ανατροπή αυτής της πολιτικής,  συσπειρώθηκαν σε ένα ενιαίο κυβερνητικό σχήμα, κατ’ εντολήν της Τρόικα, προκειμένου να συνεχίσουν το καταστροφικό έργο τους.

          Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι ο φαύλος κύκλος της ύφεσης που τροφοδοτήθηκε με το αρχικό μνημόνιο και περιελάμβανε τις πρώτες ισοπεδωτικές περικοπές στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων (13ος και 14ος) και τις συντάξεις, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην άβυσσο του συνεχώς αυξανόμενου δημόσιου χρέους και της αδυναμίας αντιμετώπισης των ελλειμμάτων, επιτείνεται τώρα με απανωτά μέτρα όπως νέες μειώσεις εισοδημάτων, νέες μειώσεις συντάξεων αλλά ακόμα και με μαζικές απολύσεις στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα για την επόμενη τριετία (μέσω της «εργασιακής εφεδρείας», της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και απολύσεων πλεονάζοντος προσωπικού).

Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν στην αποψίλωση της Δημόσιας Διοίκησης από ικανά και έμπειρα στελέχη, αλλά και στην τραγική υποβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών, ειδικά στους χώρους της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπλέον, με την καθιέρωση του  νέου μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα, διαμορφώνονται συνθήκες φτωχοποίησης των Δημοσίων Υπαλλήλων που τις επόμενες ημέρες θα δουν τις αποδοχές τους να υποχωρούν έως και 55%.

Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε -πέραν της Γενικής Απεργίας- να προχωρήσει την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου και ώρα 13:30, σε Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15). Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στη  παραπάνω Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας αποφάσισε, επίσης, την κήρυξη δίωρης Στάσης Εργασίας την ημέρα αυτή από 13:00 έως τη λήξη του ωραρίου, στην Αθήνα.

Την ίδια μέρα, τέλος, εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα επιδώσουν στις 14:30 στην Πορτογαλική Πρεσβεία ψήφισμα συμπαράστασης στους Πορτογάλους συναδέλφους-εργαζόμενους στο πορτογαλικό Δημόσιο, οι οποίοι εκείνη την ημέρα θα βρίσκονται σε απεργιακή κινητοποίηση.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

«Αλλαγή του τρόπου πληρωμής των Επικουρικών συντάξεων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ   ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4024/2011

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "TEACHERS 4 EUROPE".

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα, διαδραστική εκπαιδευτική δράση με στόχο:
 • να αποτελέσουν μέλη μιας Πανευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών
 • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας
 • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Ε' & ΣΤ' τάξης Δημοτικού σχετικά με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
 • να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν, ενώ θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης (για απόσταση άνω των 60 χλμ), διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής της Εκπαίδευσης: 14,15,21,22 Ιανουαρίου 2012 και 7 Απριλίου 2012
Τόπος Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας

   Σας γνωστοποιούμε ότι η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση».
      Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2011 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
      Το Συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, στα τηλέφωνα 2521351433 και 6944611137.

Προσλήψεις 385 Δασκάλων για τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η μετάβαση : Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το διδακτικό έτος 2011-2012
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2011-2012 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 385 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν στις τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.για το διδακτικό έτος 2011-2012, σε ένα ή περισσότερα από τα Δημοτικά Σχολεία, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του  Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και έχουν οριστεί με τις σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 25  Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 78 Δασκάλων και 36 Νηπιαγωγών

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονταιως προσωρινοί αναπληρωτές 78 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 36 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 25  Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.


Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αιτήσεις για τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι τις 10/12


 
 
                                                                    Πάτρα, 23 Νοεμβρίου 2011

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής τους στα 6 προπτυχιακά και 25 μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
 
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την 10η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 μ.μ.
 
Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί, μέσω δημόσιας και ανοικτής για κάθε ενδιαφερόμενο, κλήρωσης, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 μ.μ.
 
Για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.eap.gr

 
www.eap.gr

Διευκολύνσεις για δάνεια δημοσίων υπαλλήλων από ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διευκολύνσεις για δάνεια δημοσίων υπαλλήλων

NAFTEMPORIKI.GRΤρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011 11:15
Τελευταία Ενημέρωση : 22/11/2011 11:19

Διευκολύνσεις σε δημόσιους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων μετά τη μείωση των αποδοχών τους, ενέκρινε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των διευκολύνσεων που θα παρέχονται είναι η επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων και δανείων επισκευών κατά κανόνα για 5 ή 10 έτη και δανείων μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων για 5 έτη και κατ΄εξαίρεση για μικρότερη διάρκεια όταν η ηλικία του δανειολήπτη δεν επιτρέπει την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου για 5 ή 10 έτη ακριβώς, η αναστολή εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών.
Οι διευκολύνσεις αφορούν αρχικά στους δανειολήπτες, που σωρευτικά:
- τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1.1.2005 μέχρι και 1.7.2010,
- η μηνιαία δόση των δανείων τους ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο:
των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια
των 250 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια
των 150 ευρώ για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων
- η ηλικία τους, κατά τη λήξη της διάρκειας του δανείου, δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος για τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και το 75ο έτος για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων
Σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα - ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης:
* για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, πολύτεκνων, τρίτεκνων, ειδικών αναγκών κ.λ.π.,
* όταν η μηνιαία δόση από το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων, που συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση αποδοχών τους, υπερβαίνει τα 6/10 αυτών, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης.
Το αίτημα για την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου θα εγκρίνεται από το ΔΣ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα είναι δυνατή η εξέταση από το ΔΣ - κατά περίπτωση - αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου - όχι πέραν των δύο ετών - και εντός της επιτρεπόμενης από το Νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.
Επίσης, μετά από αίτηση του δανειολήπτη, θα δίνεται η δυνατότητα να γίνεται ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου χρέους με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης ενήμερης οφειλής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τα κλειδιά για εφεδρεία με σύνταξη από ΕΘΝΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τα κλειδιά για εφεδρεία με σύνταξη

Με κατεπείγουσα υπουργική εγκύκλιο προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν ανά Ταμείο για την εργασιακή εφεδρεία. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην υπαχθούν στο μέτρο εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τα έτη ασφάλισης, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν

"Κλειδί" για την εφεδρεία αποτελεί η ημερομηνία συμπλήρωσης 10.500 ημερών ασφάλισης (ή 35ετίας), ενώ διαφορετικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τα όρια ηλικίας. Στον νέο θεσμό θα υπαχθούν όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώσουν μέσα στην επόμενη διετία τις προϋποθέσεις για να πάρουν πλήρη σύνταξη.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 να έχουν τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (ξεκινούν από 35 και φτάνουν ακόμα και τα 38 χρόνια) όσο και το όριο ηλικίας σε όσα Ταμεία υπάρχει σχετική πρόβλεψη (π.χ. ΙΚΑ).
Χθες για το θέμα αυτό υπήρξε εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη (που χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα), όπου παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες με τις προϋποθέσεις ανά Ταμείο. Στόχος είναι να μην υπάρξουν εργαζόμενοι που θα βγουν στην εφεδρεία επειδή συμπλήρωσαν τα έτη ασφάλισης και στη συνέχεια δεν θα μπορούν να πάρουν σύνταξη, καθώς δεν θα έχουν το όριο ηλικίας.
Από την εγκύκλιο προκύπτει:
 • Το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης ή της 35ετίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υπαγωγή ή όχι στον θεσμό της εφεδρείας. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων "θωρακίζεται" το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (όπως ακριβώς ισχύει τη συγκεκριμένη χρονιά). 
 • Η αναγνώριση των πλασματικών ετών μπορεί να αποτελέσει "παγίδα", καθώς οδηγεί στην αύξηση των ημερών ασφάλισης και ενδεχομένως στην εφεδρεία. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως "λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, που διανύθηκε σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει αναγνωριστεί".
 • Τα όρια ηλικίας για την υπαγωγή στην εφεδρεία παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Η ηλικία είναι σε άμεση συνάρτηση με το Ταμείο, το έτος υπαγωγής στην ασφάλιση αλλά και το φύλο (καθώς υπάρχουν διαφορές για άντρες και γυναίκες). Διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφεδρεία στο Δημόσιο εξέδωσε ο Γ. Κουτρουμάνης
 • Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για τους εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αναγκαία προϋπόθεση είναι από τις 10.500 ημέρες, οι 7.500 να έχουν γίνει στο ειδικό αυτό καθεστώς.
 • Υπό προϋποθέσεις μπορεί να βρεθούν στην εφεδρεία και μητέρες με ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με 5.500 ημέρες, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται και έχουν ήδη φτάσει τις 10.000 ημέρες εργασίας.
Στην εγκύκλιο χαρακτηριστικά προβλέπεται πως "για να τεθεί το προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 το πολύ δύο έτη, τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται)".
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Οριο τα δύο χρόνια

Μέχρι 24 μήνες μπορεί να φτάνει η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας. Στην εγκύκλιο προβλέπεται πως "η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς (που αναφέρονται στον N. 4024/11) λύεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε 35 χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013".
Λύση αυτοδικαίως
Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι τίθενται αυτοδικαίως, με την παρέλευση μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό πως "σε περίπτωση προσώπων που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης -δηλαδή τουλάχιστον 35ετία και όπου απαιτείται το όριο ηλικίας- η σχέση εργασίας ή η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως".
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Ποιους αφορούν οι διατάξεις

Οι κατηγορίες των εργαζομένων που μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία καταγράφονται στην εγκύκλιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα τονίζεται πως στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής εμπίπτουν:
 • Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 • Το μόνιμο προσωπικό, που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας (π.χ. πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ ) και συνταξιοδοτείται όχι με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου, αλλά με βάση τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπολείπονται μέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση (με τουλάχιστον 35ετία) το μέγιστο δύο χρόνια τόσο για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται).
Δηλαδή πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά και οι δύο προϋποθέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου. Αυτό ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983 και οι οποίοι θα υπαχθούν στην εφεδρεία μόνο με βάση τα έτη ασφάλισης (αφού δεν απαιτείται όριο ηλικίας).
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΤΗΝ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011


Αρ. Πρωτ:443
Αθήνα 23/11/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ  ΤΗΝ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Το ΔΣ της ΔΟΕ, αφού έλαβε υπόψη:
 • Τα μηνύματα που έστειλαν με τη συμμετοχή τους στην 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 19-20/10/2011, οι εκπαιδευτικοί της βάσης
 • Την άσχημη κατάσταση στα σχολεία, με τα εκατοντάδες κενά, τις ελλείψεις βιβλίων, τις σχολικές επιτροπές χωρίς χρήματα για τις λειτουργικές τους δαπάνες και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς απλήρωτους για 2 μήνες.
 • Τις σχεδιαζόμένες απολύσεις 30.000 εργαζομένων στον ευρύτερο και το στενό Δημόσιο Τομέα, μέσα από τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας.
 • Τη νέα οριζόντια αφαίμαξη των εισοδημάτων, ακόμα καιγια όσους ζουν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας, όπως είναι οι άνεργοι. Εκεί οδηγείη καθιέρωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2011.
 • Τη νέα δραματική μείωση των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά (20% - 40%), που οδηγεί στη φτώχεια τους εργαζομένους. Υπενθυμίσουμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν ήδη χάσει έως και 40% των αποδοχών τους.
 • Τη νέα μείωση κατά 20% για κύριες συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ, καθώς και οριζόντια περικοπή των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ (κατά 40%), σε δικαιούχουςηλικίας κάτω των 55 ετών. Οι δραματικές αυτές μειώσεις, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, αγγίζουν χιλιάδες εργαζόμενες με ανήλικα παιδιά, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που καλούνται πλέον να ζήσουν με «συντάξεις- φιλοδώρημα».
 • Τη νέα δραματική μείωση του εφάπαξ (τουλάχιστον κατά 20% και αναδρομική ισχύ), γεγονός που αποτελεί «αρπαγή» των εισφορών που κατέβαλλαν οι εργαζόμενοι για 35 -και πλέον- συνεχή χρόνια υπηρεσίας.
Θεωρεί ότι η ανάγκη συστράτευσης των δυνάμεων της εργασίας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η αναγκαιότητα συγκρότησης ενός πανεκπαιδευτικού - πανυπαλληλικού - πανεργατικού μετώπου είναι μονόδρομος. Ο κόσμος της εργασίας οφείλει να δώσει την απάντηση μέσα από τους καθημερινούς αγώνες του.
Το ΔΣ της ΔΟΕ με διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων, το πλαίσιο που αποφάσισε η 80η ΓΣ του κλάδου, απαιτεί:
 • Άμεση κατάργηση του μνημονίου του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του Ν.4024.
 • Ενιαίο μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει οικονομικά τον εκπαιδευτικό και θα αντιμετωπίζει ισότιμα εργαζομένους των ίδιων προσόντων. Καμιά μείωση μισθών. Να επιστραφούν ο 13ος και ο 14ος μισθός καθώς και οι απώλειες από τις περικοπές της διετίας 2010-2011.
 • 1.400€ καθαρά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.
 • Δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π.
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
 • Κατάργηση του Ν.3848/2010
 • Άμεση χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό
 • Ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου
 • Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία
 • Όχι στην κατάργηση των Διδασκαλείων και της Μετεκπαίδευσης
 • Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, πρόγραμμα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς
 • Διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, άμεσα - Ενιαίο Πλαίσιο υπηρεσιακών μεταβολών στην Ειδική Αγωγή ίδιο με αυτό που ισχύει και για τη γενική
 • Δίχρονη προσχολική Αγωγή
 • Δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων - Σύσταση θέσης Διευθύντριας
 • Να μετακινούνται εντός ΠΥΣΠΕ κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Π.Ε. και μετά να διατίθενται και να τοποθετούνται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Ολοήμερο Σχολείο για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα αν εργάζονται και οι δυο γονείς. Ανάκληση των εγκυκλίων του Υπ. Παιδείας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αποφάσισε:
1. Να συμμετάσχει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στις 13:30 στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15). Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη  Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας κηρύσσει δίωρη Στάση Εργασίας.
2. Τη συμμετοχή του κλάδου στην 24ωρη Γενική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕστις 1 Δεκεμβρίου 2011 για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, αντιδρώντας στη «μνημονιακή» πολιτική της νέας κυβέρνησης και στο νέο «μνημονιακό» προϋπολογισμό, που επιτείνει τη λεηλασία των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.  
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Τα μεγάλα προβλήματα πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία μεγάλων αγώνων και όχι αιτίες αδυναμίας αντίδρασης. Αν η απογοήτευση και η μη συμμετοχή γίνουν κυρίαρχες λογικές, είναι απόλυτα βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και άλλα νέα, ακόμη χειρότερα μέτρα.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2011
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 150 Δημοτικά Σχολεία πομακρυσμένων περιοχών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί το σχολικό έτος 2011-2012, στη Β΄ τάξη 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων και 150 δημοτικών σχολείων απομακρυσμένων (δυσπρόσιτων) περιοχών, βάσει του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να συνδυαστεί διαθεματικά με τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες, που αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα της στοματικής υγείας του ατόμου και είναι ενότητες του βασικού άξονα της Αγωγής Υγείας «Κατανάλωση και Υγεία».
Επιστημονικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), η οποία είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου που εκπροσωπεί τον οδοντιατρικό κλάδο στη χώρα μας και θα συνεργαστεί
με την Οδοντιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη και προαγωγή της στοματικής υγείας του μαθητικού πληθυσμού, μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.
Πρόκειται για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα και έξω από το σχολικό χώρο, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των οδοντιάτρων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και μονάδες ΙΚΑ).
Το έργο του εκπαιδευτικού, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα «Αγωγής και Προαγωγής της Στοματικής Υγείας» στην τάξη, συμπληρώνει ο οδοντίατρος, ο οποίος βοηθά τους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους σχετικά με τη στοματική τους υγεία και παράλληλα τους βοηθά να εξοικειωθούν με την προληπτική οδοντιατρική φροντίδα.
Η συνάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον οδοντίατρο γίνεται στο φυσικό χώρο του οδοντιατρείου, στο οδοντιατρικό τμήμα του Κέντρου Υγείας, ή στο κέντρο οδοντιατρικής Πρόληψης του ΙΚΑ, στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκεται το σχολείο.
Η οργάνωση των δραστηριοτήτων, η μετακίνηση των μαθητών και το σύνολο των δραστηριοτήτων (π.χ. ημερίδες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, ημερίδες παρουσίασηςτων προγραμμάτων, επισκέψεις στα οδοντιατρεία των Κέντρων Υγείας) γίνονται με την οικονομική συμβολή του προγράμματος.
Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή του προγράμματος είναι του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μέλη της ειδικής επιτροπής του έργου είναι:
Βίγλας Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Καλαβρυτινός Μιχάλης, Υπεύθυνος Επιστημονικά του Έργου
Στάππα Ματίνα, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών, τ. Πάρεδρος Αγωγής Υγείας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας)
Μέλη της επιστημονικής ομάδας του έργου είναι:
Τοπίτσογλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Κωλέτση-Κουνάρη Χαριτίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ
Μενεγάκης Γεώργιος, Οδοντίατρος-Εκπαιδευτκός, MSc Βιουλικά Οδοντιατρικής Παν/μίου Αθηνών (Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας)
Συγγελάκης Αριστομένης, Οδοντίατρος-Πολιτικός Επιστήμονας
Κακούρη Περσεφόνη, Οδοντίατρος MSc Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ
Αγουρόπουλος Ανδρέας, Παιδοδοντίατρος Επιστημονικός Συνεργάτης  οδοντιατρικής ΕΚΠΑ
Μιχαηλίδου Αναστασία, Οδοντίατρος Υγιεινολόγος-Εκπαιδευτικός, MSc
Σπουδές στην Εκπαίδευση ΕΑΠ (Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας)
Ρήγας Κωνσταντινίδης, Οδοντίατρος Διευθυντής ΚΥ. Δρ. Ιατρικής Παν/μίου
Ιωαννίνων, MSc Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΥ
Παναγιώτου Άρης, Οδοντίατρος
Τσάκος Γεώργιος, Λέκτωρ Κοινωνικής Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου UCL
Λονδίνο HB
Λέκκα Μαρουλιώ, Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας
Μαρία Καμπούρη, Κοινωνιολόγος
Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ως φορέας υλοποίησης, επικοινωνεί
με τις σχολικές μονάδες δια μέσου του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Ποια σχολεία συμμετέχουν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση ορίζει απόφαση την  οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Για να δείτε την εγκύκλιο κάνετε κλικ εδω
Για  την αίτηση  κάνετε κλικ εδω

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

Συνεχίζονται τα μαθήματα χορού για τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας με μεγάλη επιτυχία. Υπό την καθοδήγηση της κ. Καντλή Γεωργίας τα Μέλη του χορευτικού γνώρισαν και χόρεψαν  αρκετούς χορούς της πατρίδας μας. Το κέφι δεν λείπει όπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες.