Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις
 των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ και μεταξύ των άλλων θεμάτων θα συζητήσει και τις αιτήσεις των συναδέλφων που ζητούν αμοιβαία μετάθεση.
Οι αμοιβαίες μεταθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του  Π.Δ. 50/96 , όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97*.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ΟΙ ΜΟΝΟΙ  που  δεν έχουν  δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης είναι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι . Επομένως οι συνάδελφοι  που είναι στη διάθεση  , κατά τη δική μου γνώμη , την οποία και  θα υποστηρίξω στο Συμβούλιο , έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ αμοιβαίας μετάθεσης. Κι αυτό γιατί o νομοθέτης εξαιρεί ρητά μόνο τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι  (άρθρο 10 παρ 4 του   Π.Δ. 50/96 ). Αν ήθελε να εξαιρέσει και άλλες κατηγορίες θα το ανέφερε, επίσης , ρητά.
* Άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96  (Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του  Π.Δ. 100/97)

 Αμοιβαίες μεταθέσεις
1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να την έχουν συμπληρώσει 25ετή
πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.
4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

Δημήτρης Μπράτης


Υπουργείο Παιδείας: Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχ. έτος 2011-2012

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σας ενημερώνω για τα εξής:
1.  Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου.
2. Οι αποσπάσεις, τη φετινή χρονιά, θα γίνουν με μοριοδότηση. Ήδη, οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας από το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πατρών), προκειμένου να ετοιμασθούν οι φόρμες μοριοδότησης, για τα διάφορα κριτήρια, και να εκδοθεί η σχετική Υπουργική απόφαση.
3. Με δεδομένο ότι οι μεταθέσεις που έγιναν φέτος ήταν ελάχιστες, θα πρέπει να ικανοποιηθούν ΟΛΕΣ οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών, εφόσον υπάρχουν κενά στις αντίστοιχες περιοχές. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρατηρηθεί το φαινόμενο να προσληφθούν αναπληρωτές σε περιοχές όπου δεν έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις συναδέλφων για απόσπαση.
          Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει θα σας ενημερώσω άμεσα.

Δημήτρης Μπράτης

Υπουργείο Παιδείας: Οργανόγραμμα Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας και Διευθύνσεων Στήριξης ΕΕ (μεταβατιό σχήμα έως το 2015)

Tρίτεκνοι εκπαιδευτικοί: Προς τους περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                                                                  31-05-2011

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στα πλαίσια της συνάντησης σας  με την πολιτική ηγεσία θα ήταν φρόνιμο να μεταφέρετε τη απόγνωση που διακατέχει διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς (τριετής θητεία στη οργανική, περικοπή διορισμών, περιορισμός μεταθέσεων – αποσπάσεων, συγχωνεύσεις σχολείων, περικοπές μισθών κ.λ.π) .
Αποτέλεσμα όλων αυτών : εξόντωση και διάλυση χιλιάδων οικογενειών, ανεργία , οικονομική απόγνωση.
Τελευταίο μέτρο που φανερώνει  αναλγησία και βαρβαρότητα, οι καταργήσεις των μετεγγραφών των φοιτητών και την αντικατάστασή τους με ένα αστείο ημίμετρο.
Επειδή οι περιφερειακοί διευθυντές δεν είναι ψυχροί μηχανισμοί που εκτελούν τυφλά εντολές αλά θα πρέπει να αφουγκράζονται την κοινωνία των υφισταμένων τους , καλό θα ήταν να μεταφέρουν το κλίμα απόγνωσης των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.
Καλές οι μεταρρυθμίσεις αλά εδώ γίνονται πράγματα που σε τίποτα δεν εξυπηρετούν την εκπαίδευση, απλά με αφορμή την οικονομική κρίση αποθεώνουν την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού με την συρρίκνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Αλήθεια σε τι βοηθάει στην οικονομική κρίση η κατάργηση των μετεγγραφών; η τριετής παραμονή στην πρώτη οργανική θέση;
H κοινωνία βοά και βράζει και αν δεν το αισθάνεται η κυβέρνηση ,είναι δικό της το πρόβλημα και έχει να κάνει τελικά με την ιδεολογία της  που ούτε ήταν ( εκ του αποτελέσματος και όχι μόνο) ούτε είναι προοδευτική ( ο όρος προοδευτική αν δεν έχετε επιλεκτική αμνησία σήμαινε και κάποια άλλα πράγματα που πάντως καμία σχέση δεν είχαν με τον αχαλίνωτο νεοφιλελευθερισμό που σήμερα εφαρμόζετε)
Κεντρική συντονιστική επιτροπή

30-05-11 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)Δελτίο Τύπου
Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλουπροστίθενται 161 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ, στα ήδη υπάρχοντα 800, που λειτούργησαν τη σχολική χρονιά 2010-2011. Στα επιπλέον σχολεία συμπεριλαμβάνονται και όσα νέα 12θέσια Δημοτικά πρόεκυψαν από τις συνενώσεις και πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Το επικαιροποιημένο ωρολόγιο Πρόγραμμα των 961 Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ, για το σχολικό έτος 2011-2012, έχει ως εξής:

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας
ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07.00 – 07.15
07.15 - 08.00
15΄
45΄
Υποδοχή μαθητών
Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 – 08.10
10΄
Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40
90΄
1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00
20΄
Διάλειμμα
10:00 – 11:30
90΄
2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45
15΄
Διάλειμμα
11:45 – 12:25
40΄
5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35
10΄
Διάλειμμα
12.35– 13:15
40΄
6η διδακτική ώρα
13:15– 13:25
10΄
Διάλειμμα
13:25 -14:00
35΄
7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)
14:00 – 14:05
Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05 – 14:40
35΄
Φαγητό- χαλάρωση
14:40 – 14:50
10΄
Διάλειμμα
14:50 – 15:30
40΄
8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:40
10΄
Διάλειμμα
15:40 – 16:15
35΄
9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.
2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

ΤΑΞΕΙΣ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
1.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
-
-
2
2
2
2
2.
ΓΛΩΣΣΑ
10
10
8
8
7
7
3.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5
5
4
4
4
4
4.
ΙΣΤΟΡΙΑ
-
-
2
2
2
2
5.
ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.
4
4
3
3
-
-
6.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
-
-
-
-
2
2
7.
ΦΥΣΙΚΑ
-
-
-
-
3
3
8.
ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ
-
-
-
-
1
1
9.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
-Εικαστικά
-Μουσική
-Θεατρική Αγωγή
(5)
2
2
1
(5)
2
2
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
10.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4
4
4
4
2
2
11.
ΑΓΓΛΙΚΑ
2
2
4
4
4
4
12.
EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
4
4
3
3
1
1
13.
2η ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ
2
2
14.
Τ.Π.Ε.
1
1
2
2
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
35
35
35
35
35
35
Οι σχετικές αποφάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:
για τη λίστα με τα 161 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ (εδώ),
για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (εδώ).
Για το Δελτίο Τύπου  πατήστε εδώ.