Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

 1.Δήλωση κενών Δευτέρα 30/8: Πρέπει οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ,τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους.Όσοι δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

2.Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας (SMS)Έπετα οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

3.Ανάληψη υπηρεσίας1/9/2021 έως και τις 3/9/2021: Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4.Σύναψη ψηφιακής σύμβασης Κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

5.Παραλαβή σύμβασης Όταν πραγματοποιηθεί η σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής. Το αντίγραφο αυτό θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε εδώ: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes . Επισκεφθείτε και τη διεύθυνση πρόσληψης για αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

26-08-2021 Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 6.699 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 8.124 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 1.716 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 3.575 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) 202 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 1.168 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 1.857 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 606 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 829 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Επίσης, διατέθηκε για πρόσληψη στο Γεν. Εκκλ/κο Λύκειο-Γυμνάσιο Νεαπόλεως αναπληρωτής για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 29 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις σε Μουσικά Σχολεία σε μορφή excel

Προσλήψεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Γενικής Εκπαίδευσης ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Σιβιτανίδειος ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Γενικής Εκπαίδευσης ΠΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΠΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ σε excel

Δελτίο τύπου 

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕ60 – ΠΕ70

 Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 60, καλούνται να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε κενές θέσεις των σχολικών μονάδων της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας για το διδ. έτος 2021-2022 από Τετάρτη 18.08.2021 έως και την Παρασκευή 20.08.2021.

Η δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον υπάρχουν (πιστοποιητικό εντοπιότητας, πιστοποιητικό συνυπηρέτησης), θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@dipe.eyr.sch.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Τα ΦΕΚ με τους διορισμούς 11.507 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ονόματα των 11.507 εκπαιδευτικών  που διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσέρχονται στη Διεύθυνσή μας για να αναλάβουν υπηρεσία, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα, καθώς και τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα, συμπληρωμένα,  όπως αναγράφονται παρακάτω :

Με νεότερη ανακοίνωσή μας, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών πρόσληψης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΑ

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών

Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Καρτέλα υπαλλήλου

ΠΗΓΗ:ΔΙΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Α΄/θμια και Β΄/θμια εκπ/ση κλάδων ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ08-ΠΕ79.01-ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04.01-ΠΕ04.02-ΠΕ04.04-ΠΕ04.05-ΠΕ33-ΠΕ78

 Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι, διορίζονται 5807 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια, 451 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01 και 3728 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει  νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διορισθέντες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Δείτε τα ονόματα των διορισθέντων εκπ/κών Γενικής ΕΔΩ

Δείτε τα ονόματα των διορισθέντων ΠΕ71.01 Μουσικών ΕΔΩ

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους!! Καλή τοποθέτηση!