Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

 1.Δήλωση κενών Δευτέρα 30/8: Πρέπει οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ,τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους.Όσοι δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

2.Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας (SMS)Έπετα οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

3.Ανάληψη υπηρεσίας1/9/2021 έως και τις 3/9/2021: Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4.Σύναψη ψηφιακής σύμβασης Κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

5.Παραλαβή σύμβασης Όταν πραγματοποιηθεί η σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής. Το αντίγραφο αυτό θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε εδώ: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes . Επισκεφθείτε και τη διεύθυνση πρόσληψης για αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου