Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Ενημέρωση για τις αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής από τον Αιρετό στο ΚΥΣΠΕ Φασφαλή Νίκο


Αποτέλεσμα εικόνας για Φασφαλή Νίκο
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ!!!


Κενά Ειδικής Αγωγής. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα κενά που δόθηκαν και με τα οποία θα τρέξει το σύστημα για τις αποσπάσεις στην Ειδική Αγωγή είναι τα παρακάτω:

Ενημέρωση για τις αποσπάσεις από τον Αιρετό στο ΚΥΣΠΕ Φασφαλή Νίκο

Αποτέλεσμα εικόνας για Φασφαλή Νίκο

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ!!!
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Θέλω να σας ενημερώσω ότι συνεχίζεται η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ με θέμα την εξέταση των αιτήσεων αποσπάσεων.
Αν όλα πάνε καλά, αύριο μετά το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ανακοινωθούν οι αποσπάσεις  από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το έτος 2019-20!!!
Σας ενημερώνω ότι τα κενά της Γενικής Αγωγής που έδωσαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές και με βάση τα οποία θα τρέξει το σύστημα για τις αποσπάσεις  είναι τα παρακάτω.
Για ότι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσω!


Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Τελικοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη Διαδικασία Επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Σχετική εικόνα

Τελικοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη Διαδικασία Επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Ενημέρωση για τις αποσπάσεις από τον Αιρετό στο ΚΥΣΠΕ Φασφαλή Νίκο


Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Νίκος Φασφαλής
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,


Κατανοώντας την αγωνία όλων σας θέλω να σας ανακοινώσω,όπως μόλις τώρα με ενημερώνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ότι την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 στο Υπουργείο Παιδείας ξεκινούν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ με θέμα την πραγματοποίηση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης!!!

Ζήτημα που ως Αιρετός εκπρόσωπος του Κλάδου θεωρώ αδιαπραγμάτευτο και θα το παλέψω, είναι οι αποσπάσεις να γίνουν με βάση τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση!!!

Σε κάθε άλλη περίπτωση που η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν δώσει όλα τα κενά δηλώνω πως πιστός στις αρχές και τις αξίες του Κλάδου δε θα τα νομιμοποιήσω με την ψήφο μου.

Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των αποσπάσεων σε όλα τα κενά που υπάρχουν και αμέσως μετά η κατάρτιση των τελικών πινάκων αναπληρωτών δεν ωφελεί μόνο τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως συμβάλει στο να έχουμε ένα Δημόσιο Σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟΥ ΚΥΣΠΕ, Παληγιάννη Βασίλη:


Η ΝΕΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανακοίνωσης των ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ από ΠΥΣΠΕ (Νομό) σε ΠΥΣΠΕ (Νομό) είναι στις 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Αναδιάρθρωση στις δομές του υπουργείου Παιδείας


Άλλαξε άρδην η διάρθρωση ολόκληρου του  υπουργείου Παιδείας. Καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα, ιδρύονται  δύο νέες γενικές γραμματείες εκπαίδευσης, ενώ καταργούνται οι  γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς οι αρμοδιότητες των οποίων  μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Στην  αναδιάρθρωση της δομής ολόκληρου του υπουργείου Παιδείας προχώρησε η  κυβέρνηση όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες  στο Φύλλο της Κυβέρνησης.

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη διαδικασία Επιλογής Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Στερεάς Ελλάδας


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr

Νέες αιτήσεις απόσπασης, ανάκλησης και τροποποίησης αιτήσεων απόσπασης από σήμερα μέχρι Δευτέρα και ώρα 15:00 μέσω του ΟΠΣΥΔ.

18 anaklap
18-07-19 Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20
Έως τη Δευτέρα 22 Ιουλίου το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα υποδέχεται τις νέες αιτήσεις απόσπασης, τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020.
Αναλυτικά, σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό:
Από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τηΔευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 για την υποβολή:
  •       Νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).
Ο έλεγχος και η επικύρωση των αιτήσεων αυτών από τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. θα γίνει από 23-07-2019 έως 31-07-2019σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο αποσπάσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και όσοι εκ των εκπαιδευτικών του άρθ. 73 του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13) που διορίστηκαν με τις αριθ. 65185/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΟΟ4653ΠΣ-ΟΨΘ) και 65172/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΖ94653ΠΣ-ΒΥΚ) (ΦΕΚ 814Γ/20-05-2019 και 813Γ/20-05-2019, αντιστοίχως) επιθυμούν.
Επισημαίνουμε ότι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ δεν θα ληφθούν υπόψη.
  •       Αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης τους θα πρέπει να επιλέξουναπό το μενού Ιστορικό αιτήσεων ->Ενέργειες -> Επιλογές αίτησης ->Τροποποίηση περιοχών προτίμησης.
  •       Ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης στο ΟΠΣΥΔ δύνανται να την ανακαλέσουν επιλέγοντας από το μενούΙστορικό αιτήσεων ->Ενέργειες -> Απενεργοποίηση.
Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr)σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκυκλίου αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).
Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης – δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ ΕυρυτανίαςΟ Αναπλ. Διευθυντής ΔΙΠΕ Ευρυτανίας
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Γ’ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’),
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α’/8-3-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών 
της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α’/22-5-1997) και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43 τ. Α’/9-3-1998) και (ΦΕΚ 262 Α’/27-11-
1998),
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ./Α),
5. Τις διατάξεις του άρθρου39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ’ του Ν. 4115/2013
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α’),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α’)
8. Την με αριθμ. 56623/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: θέμα
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή 
αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, 
Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020»
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που:
α) ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Ευρυτανίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, 
β) αποσπάστηκαν στην Ευρυτανία από άλλο ΠΥΣΠΕ
και γ) παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας
να υποβάλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας κοινοποιούμε, στη Δ/νση Π.Ε Ευρυτανίας 
Προθεσμία υποβολής από 18/7 έως 16/8.

Για περισσότερα κάντε κλικ εδώ.
Έντυπο δήλωσης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.  Πατήστε  εδώ.
Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης. Πατήστε  εδώ.

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Αλλαγή ονόματος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 81, Αρθρο 4. Μεταφορές υπηρεσιών, μετονομασίες Υπουργείων και συναφή ζητήματα, παρ.1 σύμφωνα με το οποίο συστήνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Υπουργεία, καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και μεταφέρονται υπηρεσίες και αρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων.


Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Σχετική εικόνα

Η Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Κεραμέως, αναλαμβάνει την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ με Υφυπουργούς την Σοφία Ζαχαράκη και τον Βασίλη Διγαλάκη.
Η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη θα είναι υπεύθυνη για θέματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
Ο Υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης αναλαμβάνει την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αύριο, Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, θα ορκισθούν στις 11:00 η ώρα και ακολούθως θα μεταβούν στο Υπουργείο Παιδείας για να αναλάβουν, συμμετέχοντας στην Παράδοση – Παραλαβή της Πολιτικής Ηγεσίας. 

 

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Συγκρότηση Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Αθήνα  4/7/2019
Αρ. Πρωτ. 3ΠΡΟΣ : Τα Μ.Μ.Ε.
Συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ
ΚΟΙΝ. : Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν στις 26/6/2019 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στις εκλογές έλαβαν μέρος δέκα (10) παρατάξεις, ψήφισαν 658 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Σε όλους του δήμους της χώρας θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας με την έκδοση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη και των τελευταίων 27 δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Οι 27 δήμοι προστίθενται στους 298 δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και είναι οι ακόλουθοι:
Ξάνθης
Αθηναίων
Βύρωνος
Γαλατσίου
Ζωγράφου
Καισαριανής
Αγίας Παρασκευής
Παπάγου-Χολαργού
Πεντέλης
Φιλοθέης-Ψυχικού
Πετρούπολης
Γλυφάδας
Καλλιθέας
Νέας Σμύρνης
Παλαιού Φαλήρου
Αχαρνών
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας
Παλλήνης
Ασπροπύργου
Μεγαρέων
Φυλής
Θεσσαλονίκης
Καλαμαριάς
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Κορδελιού-Ευόσμο
Νεάπολης-Συκεών

Κονδύλι 2,8 εκ ευρώ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τη χρηματοδότηση του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών με το ποσό των 2 εκατομμυρίων 800 χιλιάδων ευρώ προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους προϋπολογισμούς και τις ετήσιες πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019 ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».


Ενημέρωση από τη ΔΠΕ Ευρυτανίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΠΕ Ευρυτανίας

Παρακαλούμε, όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά το διάστημα των θερινών διακοπών τους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης,  προκειμένου να ενημερώνονται για τις υπηρεσιακές εξελίξεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών, λόγω των εθνικών εκλογών.

Σας ευχόμαστε καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι!


 Ιστοσελίδα: http://dipe.eyr.sch.gr