Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Οι τέσσερις βασικοί άξονες της νέας πολιτικής ηγεσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Σοφία Ζαχαράκη:
 Νέο σύστημα διορισμών, επαναφορά σχολικών συμβούλων, επιλογή μέρους των μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούςΟι τέσσερις βασικοί άξονες της νέας πολιτικής ηγεσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το  κύριο πρόταγμα των πρόσφατων εκλογών και η σαφής ετυμηγορία των  πολιτών, είναι η επείγουσα απαίτηση, η χώρα να κερδίσει το χαμένο έδαφος  και να ανοίξει έναν νέο κύκλο, έναν κύκλο Ισχυρής Ανάπτυξης.

Είναι,  περισσότερο από στόχος της κυβέρνησης αυτής, στόχος εθνικός να αφήσουμε  πίσω τον μαρασμό και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που θα δώσουν  στους Έλληνες και στις Ελληνίδες νέες ευκαιρίες και νέες προσδοκίες.

Το σχέδιό μας για την Παιδεία ήταν ήδη στην προεκλογική περίοδο και είναι σήμερα η αιχμή του δόρατος του προγράμματος μας.

Και  είναι λόγω αυτής της κεντρικής μας πολιτικής επιλογής, που μπορούμε  σήμερα ενώπιον του νομοθετικού σώματος να επικαλεστούμε ότι διαθέτουμε  -επιπλέον της γενικής νομιμοποίησης για την υλοποίηση του κυβερνητικού  προγράμματος- και ιδιαίτερη και αυξημένη λαϊκή νομιμοποίηση για την  εφαρμογή του προγράμματος μας στην Παιδεία. Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως  οικονομικής δυνατότητας και ανεξαρτήτως κάθε άλλης συνθήκης, να έχουν  ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική  δημόσια εκπαίδευση.

Σε ένα δημόσιο σχολείο, που θα λειτουργεί ως  βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των κάθε είδους αποκλεισμών, που θα  δίνει στους μαθητές του, όποια και αν είναι η αφετηρία τους, τα εφόδια  για να μπορούν στην ζωή τους να υπερασπιστούν ως ελεύθεροι και  ανεξάρτητοι πολίτες το δικαίωμά τους στην επιδίωξη της ευτυχίας τους,  και, συγχρόνως, το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για να  προσφέρουν τις δυνάμεις τους στην επιδίωξη της συλλογικής προκοπής της  χώρας.

Οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα ευθύνης μου, την Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, διαρθρώνονται σε 4 βασικούς άξονες, και συγκεκριμένα:
Στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου ως μιας δημιουργικής κυψέλης γνώσης και καινοτομίας,
Στην παροχή μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης, με συνεχή αξιολόγηση του συστήματος, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και απόδοση βαθμών ελευθερίας σε αυτούς,
Στην ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και
Στη διασφάλιση για τους μαθητές ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.
Ως προς τον πρώτο άξονα, τη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου ως μιας δημιουργικής κυψέλης γνώσης και καινοτομίας:
Καταρτίζουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό ως το Λύκειο
-προσαρμόζουμε  τη διδακτέα ύλη, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της κατά τη διάρκεια του  διδακτικού έτους, με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης,
- εισάγουμε μεθόδους διδασκαλίας που ελαττώνουν το διάβασμα του μαθητή στο σπίτι, ειδικά στις πρώτες τάξεις,
-εισάγουμε  παράλληλα νέες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες, όπως  επιχειρηματικότητα, οδική συμπεριφορά, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση  και προφύλαξη από τις φυσικές καταστροφές,
- προωθούμε την  ανάπτυξη δημιουργικών και βιωματικών δράσεων και τη λειτουργία μαθητικών  ομίλων εκτός ωρολογίου προγράμματος (π.χ. ρομποτική, δημιουργία  εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.α.), οι οποίες θα  ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και  τη δημιουργικότητα αντί για την αποστήθιση.
Δίνουμε έμφαση στις ήπιες και στις ψηφιακές δεξιότητες.
Αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία για την βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας
Δίνουμε  έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο με στόχο την ευαισθητοποίηση  των μαθητών από πολύ μικρή ηλικία για τους κινδύνους που αυτό ενέχει,  και
Καθιερώνουμε τη λήψη πιστοποιητικού βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι την Ά Λυκείου από όλους τους μαθητές
Εισάγουμε  ουσιαστικό σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στο Γυμνάσιο, ώστε κάθε  παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του
Δημιουργούμε  ένα τουλάχιστον Πρότυπο και ένα Πειραματικό σχολείο σε κάθε  Περιφερειακή Ενότητα αρχίζοντας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
Ενισχύουμε  την επαγγελματική εκπαίδευση και παρέχουμε δυνατότητα στους μαθητές να  τη γνωρίσουν και να την επιλέξουν αφού ενημερωθούν για τις πολλές  ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης που αυτή προσφέρει. Ιδρύουμε  Πρότυπα ΕΠΑΛ και συμβούλιο σύνδεσης με της τοπικές ανάγκες  επαγγελματικής αποκατάστασης.
Δίνουμε έμφαση στην ολοκλήρωση του  διαγωνισμού για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού  προσωπικού στην ειδική αγωγή και προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό μας  σύστημα στην ανάπτυξη της ενταξιακής εκπαίδευσης για τους μαθητές με  αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ιδρύουμε προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας και κατάρτισής δίνοντας διέξοδο στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ
Ως προς τον δεύτερο άξονα, αυτόν της παροχής μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης:
Προωθούμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχύουμε την επιμόρφωση των Διευθυντικών στελεχών στο ΕΚΔΔΑ
Προγραμματίζουμε  προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών βάσει των πραγματικών αναγκών, των  δημογραφικών εξελίξεων και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων με  αντικειμενικό σύστημα επιλογής.
Προωθούμε την αξιολόγηση όλων  των συντελεστών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και συνδέουμε την  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη διαρκή βελτίωση και  επιβράβευσή τους
Αναθέτουμε στην ΑΔΙΠΠΔΕ τον καθορισμό των κριτηρίων και την αποτίμηση της αξιολόγησης
Θεσπίζουμε  σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης βάσει συγκεκριμένων  κριτηρίων και νομοθετούμε την επιλογή των ανώτατων στελεχών της  εκπαίδευσης με διαδικασία ΑΣΕΠ
Επαναφέρουμε το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους
Ενισχύουμε  το ρόλο του Διευθυντή του σχολείου και δίνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη  στον δάσκαλο να επιλέξει ένα κομμάτι του παρεχόμενου προγράμματος που  δίνει στους μαθητές του
Ανοίγουμε τα σχολεία στην τοπική  κοινωνία και ενισχύουμε τα δίκτυα των σχολικών μονάδων με έμφαση στις  παιδαγωγικές επιμορφωτικές συνεργασίες με όμορα σχολεία
Η  επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού  Απολυτηρίου, για τον προσδιορισμό του βαθμού του οποίου, θα  συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό  συντελεστή ανά τάξη και καθιερώνουμε γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από  τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου, με επιλογή θεμάτων από  Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
Ως προς τον τρίτο άξονα, αυτόν της ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος:
Ενισχύουμε ουσιαστικά τα ολοήμερα σχολεία με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης
Θεσπίζουμε  τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση κρατικού  πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας μέσα στα σχολεία
Στηρίζουμε και εξορθολογίζουμε τη λειτουργία των εξειδικευμένων σχολείων (μουσικών, καλλιτεχνικών και άλλων)
Ενισχύουμε τα σχολεία της ομογένειας
Στηρίζουμε  την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και παρά τα όποια  προβλήματα στις υποδομές, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς  αυτή την κατεύθυνση
Τέλος ως προς τον τέταρτο άξονα, αυτόν της διασφάλισης για τους μαθητές ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος
Καθορίζουμε  σε κάθε σχολείο έναν «υπεύθυνο κτηρίου», ο οποίος θα είναι αρμόδιος για  την υλοποίηση σχεδίου παρεμβάσεων και δράσεων για την ασφάλεια των  σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και την καταγραφή τυχόν ζημιών ή ελλείψεων  και την άμεση αποκατάστασή τους.
Ευαισθητοποιούμε και  ενδυναμώνουμε τους μαθητές στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας  στο σχολείο, με επιλογή ενός εκπαιδευτικού ως «Δασκάλου ή Καθηγητή  Εμπιστοσύνης» στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή  ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού  εκφοβισμού
Όσον αφορά την ηγεσία του Υπουργείου, είμαστε  αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε την δέσμευση της κυβέρνησης για την  μεγαλύτερη επένδυση στο μέλλον της χώρας: Την επένδυση στην Παιδεία. Την  επένδυση στους εκπαιδευτικούς μας και στους μαθητές μας.

Σε αυτή  την κατεύθυνση θα επιδιώξουμε, στην βάση του προγράμματός μας, την  μέγιστη δυνατή συναίνεση με τα κόμματα της βουλής, αλλά και με όλους  τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς όμως εκπτώσεις σε αυτά που οι πολίτες  απαιτούν να γίνουν και που η Παιδεία μας έχει ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου