Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

ΔΟΕ: Σχετικά με τις Ιατρικές Εξετάσεις μαθητών - Να μην υπάρχει επιβάρυνση των οικογενειών

ΔΟΕ
Αρ. Πρωτ:1125
Αθήνα 30/5/2012
Προς
1.  τον Υπουργό Υγείας
     κ. Χρήστο Κίττα.

2. την Υπουργό Παιδείας
     κ. Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου
Κοιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

2. Μ.Μ.Ε.

 Θέμα: Ιατρικές εξετάσεις μαθητών
Κύριοι Υπουργοί,
 Στις δύσκολες στιγμές που περνούν οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, τα αγαθά της Παιδείας και της Υγείας πρέπει να διατηρήσουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα τους, αν θέλουμε ως κοινωνία να έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας σοβαρών προϋποθέσεων εξόδου από την κρίση. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013 θα πρέπει να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και χωρίς να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στους Έλληνες πολίτες.
 Είναι γνωστό πως η παρουσία των μαθητών στις σχολικές αίθουσες συνδέεται με μια σειρά ιατρικών δικαιολογητικών (καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος) τόσο για την πρώτη εγγραφή στο σχολείο, όσο και για τις υπόλοιπες τάξεις.
 Με δεδομένο τον όγκο των εξετάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, αλλά και την ελλιπέστατη έως ανύπαρκτη στελέχωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι γονείς ταλαιπωρούνται  και αναγκάζονται να πληρώσουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο δημόσιο  σχολείο. Κάτι τέτοιο όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να το αντέξει η ελληνική οικογένεια.
 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε το σύνολο των μαθητών της χώρας να εξεταστεί από τις υπηρεσίες  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ημέρες και ώρες στις οποίες οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά τους για τον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο.
 Δεν θα πρέπει να υπάρχει  μαθητής ή μαθήτρια που για οικονομικούς λόγους δεν θα εξεταστεί από γιατρούς. Το αγαθό της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτο.

Νέες διευκρινίσεις σε ερωτήματα επί της μοριοδότησης της συνυπηρέτησης από το Υπ. Παιδείας

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα
επί της μοριοδότησης της συνυπηρέτησης

Έπειτα από ερωτήματα σχετικά με το κριτήριο της συνυπηρέτηση στη μοριοδότηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ συνοψίζουμε τις οδηγίες που δώσαμε και σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

1. Στην εγκύκλιο των αποσπάσεων αναφέρουμε:
«Τα μόρια συνυπηρέτησης δίνονται με την προϋπόθεση ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στο εν λόγω ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ένα έτος (1) στο όποιο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα επιδοτούμενης ή μη ανεργίας χωρίς να απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συμπλήρωση του απαιτούμενου ενός έτους μπορεί να γίνει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων απόσπασης

2. Σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που εστάλη στις 22, 2012 3:35’ διευκρινίζαμε τα ακόλουθα σχετικά:
«Στην εγκύκλιο των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο κεφάλαιο Γ’ στην παράγραφο της ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ περ. β, η προϋπόθεση του ενός έτους συνυπηρέτησης εργασίας του/της συζύγου στο κατά περίπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, όπως αναγράφονται στην εγκύκλιο, δηλ. από 23-5-2012 έως 1-6-2012

3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που εστάλη στις 25 Μαΐου 2012 (12:19’) διευκρινίσαμε:
«α) για τα μόρια συνυπηρέτησης με σύζυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε είδος εργασίας (αναπληρωτής, ωρομίσθιος).
β) μόρια συνυπηρέτησης λαμβάνονται υπόψη και σε περίπτωση ανεργίας ενός έτους, εφόσον υπάρχει οποιοδήποτε διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάστημα εργασίας εντός του έτους στην συγκεκριμένη περιοχή μοριοδότησης.»

Όπως προκύπτει και από τις προαναφερόμενες οδηγίες, βασικές προϋποθέσεις χορήγησης των μονάδων συνυπηρέτησης είναι οι ακόλουθες:

α) Πρέπει να προκύπτει οπωσδήποτε εργασία του/της συζύγου εντός της Διεύθυνσης στην οποία θα δοθεί η συνυπηρέτηση.
β) Η εργασία δεν πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων ανεργίας (επιδοτούμενης ή πιστοποιούμενη με κάρτα ανεργίας).
γ) Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με δεδομένο ότι προσλαμβάνονται μετά την έναρξη του σχολικού έτους, το απαιτούμενο ένα έτος –όπως είναι φυσικό- δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμπληρωθεί μέχρι τις ημερομηνίες που ορίσαμε στην εγκύκλιο, δηλ. 23-5-2012 έως 1-6-2012, αν δεν εργάζονταν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή αυτή. Έτσι, πρέπει αναγκαστικά για να συμπληρώσουν το ένα έτος:
· είτε να εργάζονταν και το προηγούμενο έτος ως αναπληρωτές στην ίδια Διεύθυνση (ΠΥΣΠΕ) και το Καλοκαίρι να ήταν άνεργοι,
· είτε να εργάζονταν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση (ΠΥΣΠΕ) πριν προσληφθούν ως αναπληρωτές σε οποιαδήποτε άλλη εργασία (που ασφαλώς πρέπει να προκύπτει από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Ανακοινοποίηση - Οι βάσεις των αποσπάσεων της περσινής σχολικής χρονιάς 2011-12 (Α΄ και Β΄ φάσης) των εκπαιδευτικών Π.Ε.

(Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα αποσπάσεων της B΄Φάσης)

Οι βάσεις των αποσπάσεων της περσινής σχολικής χρονιάς 2011-12

(Α΄ και Β΄ φάσης) των εκπαιδευτικών Π.Ε.Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας κοινοποιώ τους πίνακες με τις βάσεις των αποσπάσεων (Α΄ και Β΄ φάσης) της περσινής χρονιάς , επισημαίνοντας τα εξής :

1.Στους πίνακες δε συμπεριλαμβάνονται οι αποσπάσεις των ειδικών κατηγοριών.

2.Οι βάσεις αυτές είναι ενδεικτικές , αφού κάθε χρόνο διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με τα κενά της κάθε περιοχής και τον αριθμό των αιτήσεων.Για να δείτε τους πίνακες κάντε κλικ εδώ (Ανακοινοποίηση)

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Οι βάσεις των αποσπάσεων της περσινής σχολικής χρονιάς 2011-12 (Α΄ και Β΄ φάσης) των εκπαιδευτικών Π.Ε.

Οι βάσεις των αποσπάσεων της περσινής σχολικής χρονιάς 2011-12
(Α΄ και Β΄ φάσης) των εκπαιδευτικών Π.Ε.
           
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Σας κοινοποιώ τους πίνακες με τις βάσεις των αποσπάσεων (Α΄ και Β΄ φάσης) της περσινής χρονιάς , επισημαίνοντας τα εξής :
1.Στους πίνακες δε συμπεριλαμβάνονται οι αποσπάσεις των ειδικών κατηγοριών.
2.Οι βάσεις αυτές είναι ενδεικτικές , αφού κάθε χρόνο διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με τα κενά της κάθε περιοχής και τον αριθμό των αιτήσεων.

Για να δείτε τους πίνακες κάντε κλικ εδώ

Δημήτρης Μπράτης

Κανονιστικές Αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό

Κανονιστικές Αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό: α) εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και γραφεία, β) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02) σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Διαδικασίες απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όροι και κριτήρια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Απόφαση που καθορίζει τη   διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Οι θρήνοι για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Τα γεγονότα σχετικά με την δεύτερη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως είναι λίγο πολύ γνωστά. Περισσότερο σημαντική όμως από τα ίδια τα γεγονότα είναι νομίζω η πρόσληψή τους και η ερμηνεία τους από τον ίδιο το λαό.
Η λαϊκή μούσα, λοιπόν, η οποία τόσο αριστοτεχνικά αποτυπώνει στα τραγούδια της τις διάφορες στιγμές της ιστορίας του Έθνους, δεν ήταν δυνατόν να μείνει ασυγκίνητη από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν τόσα χρόνια από τότε και επιβιώνουν τόσοι θρήνοι για την Άλωση τότε αντιλαμβάνεται πόσο βαθειά επηρέασε τον Ελληνικό λαό το γεγονός αυτό.
Από τα Ομηρικά Έπη, μέχρι τα Ακριτικά τραγούδια και τις Παραλογές, ένα ήταν το χαρακτηριστικό των Εθνικών μας τραγουδιών: Ο θρίαμβος του καλού πάνω στο κακό, του Ελληνικού πάνω στο βαρβαρικό και του ανδρείου πάνω στο τιποτένιο. Με την κατάκτηση των Ελληνικών εδαφών από τους Σταυροφόρους, τους Φράγκους τους Ενετούς και τέλος από τους Τούρκους, καθώς και με την άνθηση της πειρατείας, καινούργια στοιχεία άρχισαν να εισάγονται στη δημοτική μας ποίηση. Ο θρήνος για τη χαμένη πατρίδα, τη σκλαβιά, την αδικία και την ένδεια, καθώς και ο καημός για την αναπόφευκτη ξενιτιά, θα δώσουν σε πολλά τραγούδια μας ένα πονεμένο χαρακτήρα. Το ότι τα ιστορικά και αφηγηματικά μας τραγούδια είναι σχεδόν όλα σε αργό ελεύθερο ρυθμό, δεν είναι τυχαίο.
Με τους θρήνους για την Άλωση όμως συμβαίνει ένα παράδοξο γεγονός. Τα τραγούδια της Άλωσης έφθασαν στις μέρες έχοντας χορευτικό ρυθμό. Τούτο οφείλεται στο γεγονός που έχει σχέση με τις ευκαιρίες που είχαν οι Έλληνες να βρίσκονται μαζί και να τραγουδάνε. Έτσι, εκτός από τους γάμους άλλες ευκαιρίες ήταν και οι μεγάλες Θρησκευτικές γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Ειδικότερα την επομένη ημέρα του Πάσχα, οι Έλληνες είχαν την άδεια να συγκεντρώνονται σε υπαίθριους χώρους και να διασκεδάζουν, τις περισσότερες μάλιστα φορές χωρίς την παρουσία του κατακτητή. Επειδή λοιπόν η ημέρα αυτή έπεφτε πιο κοντά στη μαύρη επέτειο, καθιερώθηκε σιγά-σιγά, να τραγουδιόνται τότε και τα τραγούδια της Άλωσης. Το φαινόμενο είναι παρόμοιο με την επιβίωση τραγουδιών του Ακριτικού κύκλου στα έθιμα του γάμου ή σε άλλες θρησκευτικές εκδηλώσεις όπως τα Αναστενάρια.  
H ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
 

Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

2η Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας. H 3η ραντεβού στο Καρπενήσι


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 

ΘΕΜΑ: 2η Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 και ώρα 20:30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας η 2η Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας. Το νεοσύστατο Χορευτικό Τμήμα του συλλόγου μας, εκπροσωπώντας την Ευρυτανία, συμμετείχε στη συνάντηση με ιδιαίτερη επιτυχία.
Καθοριστικό ρόλο στη συμμετοχή μας έπαιξε ο Δήμος Καρπενησίου που μας διέθεσε το λεωφορείο για τη μετακίνησή μας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου που μας δάνεισε τις στολές και γι αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να τους ευχαριστήσουμε θερμά.
Η 3η Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί το 2013 στο Καρπενήσι.


 Ο Πρόεδρος                                                        Η  Γ. Γραμματέας

 
Ευθυμίου Γιάννης                                                   Μπούκα ΚατερίναΟι δάσκαλοι της Στερεάς χορεύουν από LAMIASTARGR

Σάββατο 26 Μαΐου 2012

Spiegel: Ζηλεύουμε τους Ελληνες, είμαστε ανίκανοι να χαρούμε

Μία εντυπωσιακή καταγραφή της γερμανικής ιδιοσυγκρασίας, της αδυναμίας της να συμβαδίσει με την ψυχολογία του ευρωπαϊκού Νότου αλλά και την παθολογική «τευτονική» ζήλια για την χαρά των άλλων, κάνει έρευνα που παρουσίασε το Spiegel.

Το κείμενο ξεκινά με μία αναφορά στις συνεδρίες που έκαναν ομάδες συμμετεχόντων με τους ερευνητές.

Βοτανικός Κήπος στο Κεφαλόβρυσο!.

Έληξε η ψηφοφορία με τις περιβαλλοντικές δράσεις του νερού Αυρα με το Καρπενήσι να παίρνει την τρίτη χρυσή θέση με 2873 ψήφους υπέρ εξασφαλίζοντας τη δημιουργία Βοτανικου Κηπου στο Κεφαλοβρυσο!.
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, με την επιστημονική υποστήριξη του Τ.Ε.Ι Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με το Δήμο και το Δασαρχείο Καρπενησίου, έχουν σκοπό την ανάδειξη της χλωρίδας της περιοχής και την υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός Δασικού Βοτανικού Κήπου στον ήδη υπάρχοντα χώρο του Κεφαλόβρυσου. Η ενέργεια αυτή θα φέρει τους επισκέπτες κοντά στη φύση αλλά παράλληλα θα αποτελέσει και ένα κίνητρο για την εδραίωση της προστασίας της περιοχής.


Ε. Αρβελέρ: «Δεν είναι για παιδιά τα κείμενα μου»

«Αν επέλεγα εγώ θέματα για τις εξετάσεις δεν θα έβαζα ποτέ κείμενο της Αρβελέρ»... Αυτό λέει στο «Βήμα» η ίδια η ακαδημαϊκός κυρία Ελένη Αρβελέρ σχολιάζοντας την επιλογή κειμένου της για την αρχαία τέχνη στα ερωτήματα τα Έκθεσης, την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων.
«Γράφω δύσκολα, δεν είναι για παιδιά τα κείμενα μου» λέει η κυρία Αρβελέρ. «Στην Γαλλία, όπου ως πρύτανης δίνω εγώ τα θέματα στα σχολεία, ποτέ δεν έδωσα τέτοια θέματα. Ουδέποτε θα έδινα εγώ τέτοιο κείμενο. Τι δίνετε εδώ στα παιδιά; Τι πράγματα είναι αυτά;» αναρωτιέται. Και συνεχίζει χαριτολογώντας: «Εγώ όταν μιλώ οι μεταφραστές τρέμουν. Σε δυο ανθρώπους τρέμουν. Σε εμένα και τον Βενιζέλο…».

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Μετατάξεις εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20) στην Π.Ε.

Μπράτης Δημήτρης                                                                                                     Αθήνα 24/5/ 2012
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ    


Μετατάξεις εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20) στην Π.Ε.
Οι προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

       Με την με αριθ. 50200/Δ1/04.05.2012, (ΦΕΚ 1493 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. δημιουργούνται   κλάδοι εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05): 200, Γερμανικής (ΠΕ 07): 100, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (ΠΕ 08): 100, Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ 32): 60, Δραματικής Τέχνης (ΠΕ 18.41): 5, Πληροφορικής (ΠΕ 19): 288 και Πληροφορικής (ΠΕ 20): 192 στην Π.Ε. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια Εκπαίδευση.
       Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι μετατάξεις θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες της Π.Ε.. Στη συνέχεια αφού καθορισθούν τα κριτήρια και υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα συνεδριάσουν τα αντίστοιχα συμβούλια ( ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΠΕ) , προκειμένου να γίνουν οι μετατάξεις.
       Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει αρθεί ακόμη η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στη 2η Περιφερειακή συνάντηση Χορευτικών Ομάδων εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας στην οποία συμμετέχει το Χορευτικό Τμήμα του συλλόγου μας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 και ώρα 20:30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.


Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις 10-5-2012


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
αθανασιου καρπενησιωτη   103  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις 10-5-2012


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, αν και σε ώρα εκτός σχολικού ωραρίου, το επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας την Πέμπτη 10-5-2012 και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου που ήταν κατάμεστη, με τα παρακάτω θέματα:
1.   «Ομαλή μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» με εισηγητή τον κ. Μπάκα Θωμά, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2.   «Οι κατ’ οίκον εργασίες ως διδακτική στρατηγική ή μαθητική καταπόνηση;» με εισηγητή τον κ. Φύκαρη Ιωάννη, Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους των σχολικών μονάδων της Ευρυτανίας που πήραν μέρος στην επιμορφωτική μας εκδήλωση καθώς πάγιο αίτημά μας είναι η διαρκής επιμόρφωσή μας για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις απαιτήσεις της εποχής προς το συμφέρον των μαθητών μας.
Ευχαριστούμε επίσης το «Evilion Village» για την προσφορά του να καλύψει τη διαμονή των καθηγητών στο Καρπενήσι.
   

Οι 8 φόροι μας περιμένουν μετά τις εκλογές

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα προσπαθήσει να κρατήσει τα έσοδα της χώρας σε ένα ανεκτό επίπεδο προκειμένου να μην παραδώσει «στεγνά» ταμεία στην κυβέρνηση που ενδεχομένως θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, από την επομένη των εκλογών εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν σταδιακά 8 διαφορετικά εκκαθαριστικά – ειδοποιήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να συγκεντρωθούν περισσότερα από 2 δισ. Ευρώ στον κρατικό κορβανά.
Ακόμη κι αν η επόμενη κυβέρνηση θελήσει να καταργήσει ορισμένους από τους φόρους αυτούς θα πρέπει να βρεθεί μέτρο που θα εξασφαλίζει το ίδιο ποσό χρημάτων.
Αναλυτικά, θα αποσταλούν στους φορολογούμενους τα εξής εκκαθαριστικά:

Ποιες αλλαγές έγιναν στα κριτήρια των αποσπάσεων για το σχολ. έτος 2012-13 Ποιες προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στις 18 Μαΐου 2012 εκδόθηκε από το Υπ. Παιδείας η εγκύκλιος των αποσπάσεων, για το σχολικό έτος 2012-13 (σε φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ). Η εγκύκλιος εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η τελική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής των αποσπάσεων, όπως είχε δεσμευθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές που έγιναν στα κριτήρια και να προστεθούν και άλλες.
           
ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Χρόνια υπηρεσίας: Δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στα χρόνια υπηρεσίας, αφού πέρυσι υπολογίζονταν με 1 μόριο για κάθε έτος, ενώ φέτος υπολογίζονται κλιμακωτά: από 1-10 έτη 1 μόριο, από 10-20 έτη 1,5 μόρια, από 20 και πάνω 2 μόρια.
2. Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών με σύζυγο άνεργο: Μειώθηκαν από δύο σε ένα τα χρόνια της ανεργίας προκειμένου να δικαιούται κάποιος – α, συνυπηρέτηση με σύζυγο άνεργο. Επιπλέον, δεν απαιτείται να υπάρχει επιδοτούμενη ανεργία αλλά μόνο κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
3. Ενιαίες περιοχές η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη για συνυπηρέτηση: Τα ΠΥΣΠΕ των πόλεων Αθήνας (Α,Β,Γ,Δ) και Θεσσαλονίκης (Αν. Θεσσαλονίκης – Δυτ. Θεσσαλονίκης) θεωρούνται ως ενιαία περιοχή και υπολογίζονται οι μονάδες συνυπηρέτησης σε όλα.
4. Διπλασιασμός μορίων για χηρεία: τα μόρια λόγω χηρείας που λαμβάνει κάποιος συνάδελφος διπλασιάζονται και από 6 γίνονται 12.
5. Συνεξέταση αιτήσεων: Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων έγγαμων συναδέλφων, όπως γίνεται και στις μεταθέσεις.
            Πέρα από τις παραπάνω αλλαγές που έγιναν και είναι θετικές προτάθηκαν, από τους αιρετούς, στην επιτροπή και άλλες οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές, όπως:
1. Η κατ’ εξαίρεση απόσπαση των τρίτεκνων εκπαιδευτικών,
2. Ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης,
3. Ο υπολογισμός της συνυπηρέτησης σε όλες τις περιοχές που ζητά ο εκπαιδευτικός απόσπαση,
4. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,
5.Η μοριοδότηση των αποσπάσεων σε φορείς.

            Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει ο πιθανός χρόνος εξέτασης των αιτήσεων απόσπασης υπολογίζεται να είναι στο τέλος Ιουλίου (Α’ κύκλος) εφόσον, βέβαια, δοθεί άδεια από την Ειδική Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας για εξαίρεση των εκπαιδευτικών από την απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών.


                                                        Δημήτρης Μπράτης

Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου


 ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον τριμηνιαίο προγραμματισμό, τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει και από σχετικά αιτήματα, τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Π.Δ. 201/1998 και την αριθ. Φ.15.1/3499/3-5-2012 έγκριση, πραγματοποιούμε επιμορφωτικό σεμινάριο την Τετάρτη 30/5/2012 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου με θέμα:
«Νέο Σχολείο, η διάσταση της καινοτομίας –   
Εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν και εφαρμόζουν καλές διδακτικές πρακτικές»
            Στο επιμορφωτικό σεμινάριο καλούνται να λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, των Δημοτικών Σχολείων της 2ης Περιφέρειας Σχ. Συμβούλων Ευρυτανίας, ήτοι: 2ου Δ.Σ. Καρπενησίου, 4ου Δ.Σ. Καρπενησίου, και: Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου, Βαλαώρας, Γρανίτσας, Δυτ. Φραγκίστας,  Μεγάλου χωριού, Παλαιοκατούνας, Καστρακίου και Παραρτήματος Τοπολιάνων.
Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 08:45π.μ. και θα ολοκληρωθούν στις 14:00.
Την επιστημονική ευθύνη του σεμιναρίου έχει η Σχολική Σύμβουλος και την οργανωτική ευθύνη η Σύμβουλος με το Δ/ντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Καρπενησίου.
            Την ημέρα του σεμιναρίου δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία και οι γονείς των μαθητών θα ενημερωθούν εγγράφως από τους Δ/ντές ή Προϊσταμένους των Σχολείων.  Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα εργασιών της επιμορφωτικής ημερίδας.
Η Σχολική  Σύμβουλος


                                                                                Μαρία Αντωνάτου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Η αιφνιδιαστική έκδοση των εγκυκλίων αποσπάσεων

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                                                                   Αθήνα, 19/05/2012

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Η αιφνιδιαστική έκδοση των εγκυκλίων αποσπάσεων

Η αιφνιδιαστική έκδοση των εγκυκλίων απόσπασης των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς καθώς επίσης και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δημιούργησε εύλογα ερωτηματικά για σκοπιμότητες και έλλειψη σοβαρής αντιμετώπισης του όλου θέματος των αποσπάσεων.
Η νέα πολιτική ηγεσία (Γενικός Γραμματέας και Υπουργός) αδιαφορώντας για τη δέσμευση της προηγούμενης ηγεσίας για ουσιαστική συνεργασία με τους αιρετούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία μοριοδότησης των αποσπάσεων προχώρησε στην έκδοση των εγκυκλίων απόσπασης χωρίς έστω και τυπικά να ενημερώσει τους Αιρετούς.
Είχα τονίσει κατ' επανάληψη ότι ιδιαίτερα σήμερα που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις εξαιτίας της οικονομικής τους εξαθλίωσης, οι αποσπάσεις θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, προσοχή και υπευθυνότητα.
Ως αιρετός κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαδικασία και τη μοριοδότηση των κριτηρίων απόσπασης με στόχο να οδηγηθούμε σε ένα πιο δίκαιο, αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα αποσπάσεων. Δυστυχώς και για το σχολικό έτος 2012-2013 οι αποσπάσεις στις υπηρεσίες και φορείς θα πραγματοποιηθούν και πάλι χωρίς μοριοδότηση. Τα γενικά κριτήρια που αναφέρονται στην εγκύκλιο είναι για το «θεαθήναι».
Ελπίζω πως η αιφνιδιαστική έκδοση της εγκυκλίου να μη συνδέεται με προσπάθεια πλήρους ελέγχου αυτών των αποσπάσεων.
Η εγκύκλιος σχετικά με τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ έχει συμπεριλάβει αλλαγές που έχουν σχέση με τη μοριοδότηση των χρόνων υπηρεσίας, με τους εκπαιδευτικούς σε χηρεία, την συνυπηρέτηση κλπ. Αλλαγές που δεν αντιμετωπίζουν το όλο θέμα με βάση τις θέσεις και τις προτάσεις που καταθέσαμε στην επιτροπή ως Αιρετοί του Κλάδου.
Ταυτόχρονα, θέλω να επισημάνω τα εξής:
  • Οι αποσπάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν φέτος εγκαίρως για να μη ζήσουμε και πάλι τις περσινές τραγελαφικές καταστάσεις.
  • Στις περιοχές που δεν θα ικανοποιηθούν αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών να μην προσληφθούν αναπληρωτές.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν ή αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα (π.χ. αιφνίδιος θάνατος συζύγου, αποδεδειγμένα έντονα ψυχολογικά προβλήματα κλπ.) θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να δοθεί δυνατότητα στο ΚΥΣΠΕ με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να εντάξει τις περιπτώσεις αυτές στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις. Ας μην ξεχνούμε πως πίσω από τους αριθμούς μορίων υπάρχουν άνθρωποι...
  • Οι αποσπάσεις των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να προηγηθούν αυτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για απόσπαση στην Πρωτοβάθμια.
  • Δικαίωμα αίτησης απόσπασης θα έπρεπε να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ακόμα και οι νεοδιόριστοι εφόσον αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας.
  • Με βάση την εγκύκλιο στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις υπάγονται μεταξύ άλλων και οι σύζυγοι προσωπικού δημοτικής αστυνομίας. Εν τοιαύτη περιπτώσει γιατί δεν πρέπει να υπαχθούν στις κατ' εξαίρεση αποσπάσεις οι σύζυγοι εκπαιδευτικών;
  • Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας, όσοι συνάδελφοι δεν διαθέτουν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα αφού ως γνωστό το ΚΕ.ΠΑ υπολειτουργεί.
Τα όσα πρωτοφανή, απαράδεκτα και τραγελαφικά ζήσαμε φέτος, εξαιτίας της απύθμενης ανευθυνότητας και αναλγησίας της πολιτικής ηγεσίας, ελπίζω να μην τα ξαναζήσουμε.
                                                                                                         
Πάντα στη διάθεσή σας
  Παληγιάννης Βασίλης

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΔΒΜΘ για το σχολικό έτος 2012-2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ APF ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΕ07, ΠΕ08 ΚΑΙ ΠΕ 19-20 ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Στις 17/5/2012,πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εκπροσώπων των καθηγητών ΠΕ05 (γαλλικής), ΠΕ07 (γερμανικής), ΠΕ08 (εικαστικών) και ΠΕ19-20 (πληροφορικής).

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν από τις αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις:

Α) Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε (ΑPF): η πρόεδρος κα Μαυροματάκη, η γεν.Γραμματέας κα Τσιχλή.

Β) Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε: ο γεν.Γραμματέας κος Αστερίου.

Γ) Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, η πρόεδρος κα Χατζή, ο γραμματέας κος Ευαγγελίου.

Δ) Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, ο πρόεδρος κος Σκίκος, ο γεν.Γραμματέας κος Τσοπόκης.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε το θέμα των οργανικών στην Πρωτοβάθμια.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο τύπου για τις επόμενες κινήσεις .

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία, Σ.Μ.Ε.Α και Τ.Ε. για το διδακτικό έτος 2012-2013

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ  σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία, Σ.Μ.Ε.Α και Τ.Ε. για το διδακτικό έτος 2012-2013

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ
Για τα έντυπα αίτησης πατήστε εδώ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΖΙΤΣΑ


Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

H Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου νέα υπουργός Παιδείας


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
H Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου είναι η  νέα υπουργός Παιδείας  της υπηρεσιακής Κυβέρνησης , ανακοινώθηκε σήμερα  μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.Η Αγγελική – Ευφροσύνη Δημάκου - Κιάου,  είναι η σύζυγος του γνωστού δημοσιογράφου και πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ, Νίκου Κιάου. Είναι δικηγόρος και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .
 Στο μεταξύ έκπληξη προκάλεσε η αντικατάσταση του Γ. Μπαμπινιώτη στο υπουργείο Παιδείας , καθώς όλοι ανέμεναν να παραμείνει στη θέση του λόγο των πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΙΤΣΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ  ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΙΤΣΑ.

Νέα καθυστέρηση στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις – μεταθέσεις – μετατάξεις – τοποθετήσεις)

Μπράτης Δημήτρης                                 Αθήνα 17/5/ 2012
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ       
d.mpratis@gmail.com                             
http://www.mpratis.gr                            
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884               
fax: 2103246893               

Νέα καθυστέρηση στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών
(αποσπάσεις – μεταθέσεις – μετατάξεις – τοποθετήσεις)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
• Νέα καθυστέρηση θα προκύψει στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, τοποθετήσεις), αφού ο απερχόμενος Υπουργός Παιδείας δεν υπέγραψε το αίτημα προς την ειδική τριμελή επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας, προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί από την απογόρευση του Νόμου.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Παιδείας θα υποβληθεί εκ νέου το αίτημα, αφού πρώτα διαλυθεί η Βουλή και ενημερωθεί η νέα Υπουργός Παιδείας.

Το αίτημα θα αναφέρεται στις μεταθέσεις, στις αμοιβαίες μεταθέσεις, στις τοποθετήσεις, στις αποσπάσεις και στις μετατάξεις.

• Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών, που εγκρίθηκαν στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ στις 21/3/2012 και στις 4/4/2012 δεν έχουν υπογραφεί ακόμη από τον Υπουργό Παιδείας, παρότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί απαγόρευσης.
Δημήτρης Μπράτης 

Υπόμνημα -Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Ψυχολόγων

Υπηρετούμε για εφτά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2005 ως το 2012, ως αναπληρωτές Ψυχολόγοι σε ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) και ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής).

Έχοντας θορυβηθεί με την πρόσφατη γνωμοδότηση που αφορά τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα ΠΕ 23 Ψυχολόγων θέλουμε να εκφράσουμε τις εντονότατες διαμαρτυρίες μας, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπάρχει σχεδιασμός από υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Παιδείας για την εξυπηρέτηση των «προσωπικών συμφερόντων» συγκεκριμένων ψυχολόγων.

Τους ενημερώνουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη το κριτήριο της εντοπιότητας στις προκηρύξεις, το έκρινε αντισυνταγματικό στηριζόμενος στην αρχή της ισότητας, αναφερόμενος ότι η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων και μόνο. Άρα λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται το «σύνολον νομίμων κριτηρίων» και όχι ένα και μοναδικό κριτήριο.... το οποίο βεβαίως δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει την «προσωπική αξία και ικανότητα» του επιλεγέντος. Και εμείς έχουμε γνώσεις, εμπειρία και χρόνια προσφοράς στην ειδική αγωγή.

Η παραπάνω πρόθεση του υπουργείου έχει κριθεί αντισυνταγματική από την υπ’ αριθμό 684/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου έκρινε ως ανεφάρμοστη οποιαδήποτε επιλεκτική και αδικαιολόγητη «προτίμηση».

Ενημερώνουμε ότι σε καμία περίπτωση οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη σχολική ψυχολογία δεν κατέχουν και την ειδικότητα και κατά συνέπεια δεν είναι νόμιμο να προτάσσονται έναντι άλλων υποψηφίων.

Ζητάμε από τους υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΚΥΣΠΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡΑΤΗ.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ...ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ,ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ,Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ.ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΚΛΠ...ΕΔΩ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝΗ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ;;;; ΠΑΝΤΩΣ ΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ...ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ!!!!
ANAMENOYME KΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΝ Κ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ...ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ...ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ...ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ.ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ,ΩΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ!

Παράταση έως 31-12-2012 ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Εγκύκλιο σχετικά με την παράταση έως 31-12-2012 ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, εξέδωσε  το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το υπουργείο Παιδείας απαντά σε δημοσιεύματα περί αξιολόγησης εκπαιδευτικών


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
«Δεν πρόκειται για αξιολόγηση εκπαιδευτικών αλλά για την αξιολόγηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας αποκλειστικά του προγράμματος «εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπως εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα (σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012). Η αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ε.Ε. αποτελεί βασικό όρο χρηματοδότησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε.».

Τα παραπάνω τονίζει το υπουργείο παιδείας , απαντώντας σε σχετικά σημερινά δημοσιεύματα  και σημειώνει «Για την υλοποίηση του έργου έχουν ήδη προσληφθεί 1681 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και προβλέπεται να προσληφθεί ανάλογος αριθμός τα επόμενα δύο σχολικά έτη, διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί το έργο. 
Η αξιολόγηση του έργου ανατέθηκε τον Ιανουάριο του 2012 σε εταιρία (που προσέφερε την καλύτερη προσφορά με έκπτωση πάνω από 50%) ύστερα από διεθνή διαγωνισμό ο οποίος προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2011». 
«Δεν πρόκειται για καμία απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με σκοπό την προώθηση διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κάτι άλλωστε που ο ίδιος ο Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης έχει ζητήσει να ανασταλεί προκειμένου να εξασφαλισθεί χρόνος για την απαραίτητη διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα» υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Απάντηση σε δημοσιεύματα

Είσπραξη συνδρομής μέσω της Ε.Α.Π.


Αρ. Πρωτ:1088Αθήνα 16/5/2012

Προς
1. Τις Δ/νσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Είσπραξη συνδρομής μέσω της Ε.Α.Π.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην προσπάθειά του να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην καταβολή της συνδρομής τους προς τη Δ.Ο.Ε. πρότεινε να αλλάξει ο τρόπος είσπραξής της και αντί να καταβάλλεται σε μια ετήσια δόση να παρακρατείται μέσω της μισθοδοσίας με το ποσό του 1ευρώ και 20λεπτών ανά 15νθήμερο. Αυτός ο τρόπος είσπραξης θα είχε ως αποτέλεσμα η συνδρομή των μόνιμων εκπαιδευτικών να αυξάνεται από το 1 ευρώ και 13 λεπτά στο 1 ευρώ και 20 λεπτά ανά 15νθήμερο η συνδρομή όμως των ελαστικά εργαζόμενων (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) να είναι σε ανάλογη με τους μήνες που αυτοί εργάζονται και να κυμαίνεται από 21,6€ έως 14,4€ για τους αναπληρωτές και από 9€ έως 6€ για τους ωρομίσθιους έναντι των 27 και 10€ αντίστοιχα που προβλέπει η απόφαση.
            Λόγω όμως των προβλημάτων που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου οι συνάδελφοι δεν πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, πολλοί Σύλλογοι δε διαθέτουν ακόμη Α.Φ.Μ., καθώς και της μη ολοκληρωμένης εφαρμογής του συστήματος Δ.Ι.Α.Σ., το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναστέλλει την απόφασή του για παρακράτηση της συνδρομής μέσω της Ε.Α.Π. Η παρακράτηση για τη συνδικαλιστική χρονιά 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα.
            Σε κάθε περίπτωση και για άρση οποιασδήποτε παρεξήγησης το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει κατηγορηματικά πως αποκλειστικός σκοπός της αλλαγής του τρόπου είσπραξης και απόδοσης της συνδρομής ήταν η διευκόλυνση των συναδέλφων, στην καταβολή της σε 24 δόσεις έναντι μιας και όχι η υποκατάσταση του ρόλου του τοπικού Συλλόγου.