Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Νέες διευκρινίσεις σε ερωτήματα επί της μοριοδότησης της συνυπηρέτησης από το Υπ. Παιδείας

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα
επί της μοριοδότησης της συνυπηρέτησης

Έπειτα από ερωτήματα σχετικά με το κριτήριο της συνυπηρέτηση στη μοριοδότηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ συνοψίζουμε τις οδηγίες που δώσαμε και σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

1. Στην εγκύκλιο των αποσπάσεων αναφέρουμε:
«Τα μόρια συνυπηρέτησης δίνονται με την προϋπόθεση ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στο εν λόγω ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ένα έτος (1) στο όποιο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα επιδοτούμενης ή μη ανεργίας χωρίς να απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συμπλήρωση του απαιτούμενου ενός έτους μπορεί να γίνει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων απόσπασης

2. Σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που εστάλη στις 22, 2012 3:35’ διευκρινίζαμε τα ακόλουθα σχετικά:
«Στην εγκύκλιο των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο κεφάλαιο Γ’ στην παράγραφο της ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ περ. β, η προϋπόθεση του ενός έτους συνυπηρέτησης εργασίας του/της συζύγου στο κατά περίπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, όπως αναγράφονται στην εγκύκλιο, δηλ. από 23-5-2012 έως 1-6-2012

3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που εστάλη στις 25 Μαΐου 2012 (12:19’) διευκρινίσαμε:
«α) για τα μόρια συνυπηρέτησης με σύζυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε είδος εργασίας (αναπληρωτής, ωρομίσθιος).
β) μόρια συνυπηρέτησης λαμβάνονται υπόψη και σε περίπτωση ανεργίας ενός έτους, εφόσον υπάρχει οποιοδήποτε διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διάστημα εργασίας εντός του έτους στην συγκεκριμένη περιοχή μοριοδότησης.»

Όπως προκύπτει και από τις προαναφερόμενες οδηγίες, βασικές προϋποθέσεις χορήγησης των μονάδων συνυπηρέτησης είναι οι ακόλουθες:

α) Πρέπει να προκύπτει οπωσδήποτε εργασία του/της συζύγου εντός της Διεύθυνσης στην οποία θα δοθεί η συνυπηρέτηση.
β) Η εργασία δεν πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων ανεργίας (επιδοτούμενης ή πιστοποιούμενη με κάρτα ανεργίας).
γ) Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με δεδομένο ότι προσλαμβάνονται μετά την έναρξη του σχολικού έτους, το απαιτούμενο ένα έτος –όπως είναι φυσικό- δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμπληρωθεί μέχρι τις ημερομηνίες που ορίσαμε στην εγκύκλιο, δηλ. 23-5-2012 έως 1-6-2012, αν δεν εργάζονταν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή αυτή. Έτσι, πρέπει αναγκαστικά για να συμπληρώσουν το ένα έτος:
· είτε να εργάζονταν και το προηγούμενο έτος ως αναπληρωτές στην ίδια Διεύθυνση (ΠΥΣΠΕ) και το Καλοκαίρι να ήταν άνεργοι,
· είτε να εργάζονταν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση (ΠΥΣΠΕ) πριν προσληφθούν ως αναπληρωτές σε οποιαδήποτε άλλη εργασία (που ασφαλώς πρέπει να προκύπτει από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου