Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Κατάργηση των αιρετών εκπροσώπων μας από τα Πειθαρχικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ). Νέα Πειθαρχικά Συμβούλια για τους εκπαιδευτικούς στην έδρα κάθε περιφερειακής Δ/νσης

Κατάργηση των αιρετών εκπροσώπων μας από τα Πειθαρχικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ). Νέα Πειθαρχικά Συμβούλια για τους εκπαιδευτικούς στην έδρα κάθε περιφερειακής Δ/νσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

            Με το Νόμο 4057/14-3-2012, που ισχύει και στην εκπαίδευση, επέρχονται ριζικές αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των εκπαιδευτικών.
            Με το συγκεκριμένο Νόμο, ο οποίος αντικαθιστά ολόκληρο το κεφάλαιο ΣΤ’ του μέρους Δ’ του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) καταργούνται, για πρώτη φορά, οι αιρετοί εκπρόσωποι των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, αφού οι πειθαρχικές αρμοδιότητες τις οποίες ασκούσαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) περνούν, πλέον, στα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια, στα οποία δε συμμετέχουν.
            Ουσιαστικά, δηλαδή, οι συνάδελφοι που θα παραπέμπονται για οποιοδήποτε παράπτωμα στα Πειθαρχικά Συμβούλια, θα κρίνονται από δύο δικαστικούς και έναν Δ/ντή Εκπαίδευσης, αφού το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, απ’ αυτούς θα απαρτίζεται.       Είναι η πρώτη φορά στα 100, περίπου, χρόνια λειτουργίας του θεσμού των αιρετών στην εκπαίδευση (από το 1927), που δε θα συμμετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια.
            Κατανοούμε όλοι τι θα γίνεται σ’ αυτά τα τριμελή Πειθαρχικά Συμβούλια, αφού ο συνάδελφος δεν θα έχει υπεράσπιση από κανέναν, κάτι που έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι, ακόμη και για τις ειδεχθέστερες πράξεις. Γι’ αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών πρέπει να απαιτήσει, άμεσα, την κατάργηση της ρύθμισης και την επάνοδο των αιρετών στα Συμβούλια. Αλλιώς θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα ο νέος Νόμος προβλέπει (άρθρο 146β, άρθρο 6):
Στην εκπαίδευση, εντός τριμήνου από την ψήφιση του Νόμου δηλ. μέχρι 14/6/2012 πρέπει να συσταθούν σε κάθε περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης ένα ή περισσότερα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια (άρθρο 146Β, άρθρο 6ο).
  • Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια αποτελούνται: α) από τον Πρόεδρο που είναι πάρεδρος του ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος Πρωτοδικών, κλπ. που προτείνεται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, β) ένα μέλος που είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, γ) έναν Δ/ντή Π.Ε. ή Δ.Ε. ο οποίος υπηρετεί στην περιφερειακή Δ/νση και υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Β/θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση. 
  • Το Β/θμιο πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται: από (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, (4) Νομικούς Συμβούλους του κράτους, (2) εν ενεργεία προϊστάμενους γενικών Δ/νσεων του Υπ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (1) τον προϊστάμενο γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία που διαπράχθηκε το αδίκημα. Το Β/θμιο πειθαρχικό χωρίζεται σε δυο τμήματα (1 από την α’ περίπτωση, 2 από τη β’ περίπτωση, 1 από τη γ’ και ένα από τη δ’). Η θητεία του είναι διετής. 

Δημήτρης Μπράτης  


Σχετικά :
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Νόμος 4057/2012):
  • Σύσταση − Συγκρότηση και λειτουργία Πειθαρχικών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών στο άρθρο 146Β , άρθρο 6.
  • Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στο άρθρο 146Α , άρθρο 6.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου