Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παρακαλούμε,  όπως  προσέλθετε  στη  συνεδρίαση  του  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Ευρυτανίας,  που  θα πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  Webex  του  Πανελλήνιου Σχολικού  Δικτύου,  την  Τρίτη  01.08.2023  και  ώρα  11:00,  με  τα  παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1.  Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που κρίθηκαν υπεράριθμοι/ες. 

2.  Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.

3.  Τοποθέτηση εκπαιδευτικών αιτούντων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

 Ψ9Ξ746ΜΤΛΗ-ΝΑΘ – _Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας καλεί τους/τις  εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι/ες να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε ένα από τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά του πίνακα που αναφέρεται στην απόφαση, εντός πέντε (5) ημερών, ήτοι  από την Πέμπτη 27.07.2023 έως και τη Δευτέρα 31.07.2023, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr δήλωση τοποθέτησης λόγω υπεραριθμίας.                                           

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 26/7/2023 και ώρα 12:00 με θέμα:

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.24-07-23 Υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  , από ΚΕΔΑΣΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε σχολεία Κωφών/Τυφλών/ΕΕΕΚ/ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ, Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία , σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, επανεξέτασης των αιτήσεων και ανάκλησης των αποσπάσεων   το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ https://opsyd.sch.gr θα είναι ανοικτό από την Δευτέρα 24-07-2023 για πέντε (5)  ημέρες έως και την Παρασκευή 28-07-2023.

Τυχόν ενστάσεις, επανεξετάσεις, ανακλήσεις που αφορούν στις αποσπάσεις στους Φορείς/Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ που ανακοινώθηκαν στις 21/07/2023,υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:  https://mydocs.minedu.gov.gr από την Δευτέρα 24-07-2023 για πέντε (5)  ημέρες έως και την Παρασκευή 28-07-2023.

24-07-23 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 24-07-23 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Γ΄1618/2023 και Γ΄ 1845/2023) των αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022) και 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 18/2022) Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π..

 Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 82084/Ε1/21-7-2023 (ΦΕΚ 16/τ.ΑΣΕΠ/21-7-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 82377/Ε1/24-7-2023 (ΑΔΑ: 9Λ1Ζ46ΜΤΛΗ-ΛΞΖ) Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19 και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Γ΄1618/2023 και Γ΄ 1845/2023) των αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022) και 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 18/2022) Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

   να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

από την Τρίτη 25 έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

 Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω αριθμ. 82084/Ε1/21-7-2023 (ΦΕΚ 16/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) υπουργική απόφαση.

Η εγκύκλιος ΕΔΩ 

Η πρόσκληση ΕΔΩ 

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

ΔΟΕ: Ανακοίνωση για τη συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

 


20-07-23 Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και σχολεία

 

ipourgeio 400px

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-2024 (συνημμένο: ΑΡΧΕΙΟ 1)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε  Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2023-2024 (συνημμένο: ΑΡΧΕΙΟ 2)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευησης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτςο 2023-2024 (συνημμένο ΑΡΧΕΙΟ 3)

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

Δελτίο τύπου των αιρετών του ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσειςΟλοκληρώθηκαν αργά χθες, Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ με θέμα την πραγματοποίηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Από το σύνολο των αιτήσεων ικανοποιήθηκαν:

Για την ειδική αγωγή 495,από τις οποίες κατά προτεραιότητα 77 και για σοβαρούς λόγους υγείας 29. 

Για την Γενική αγωγή πραγματοποιήθηκαν 2537 από τις οποίες οι 528 κατά προτεραιότητα και 70 για σοβαρούς λόγους υγείας.

Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ

Φασφαλής Νίκος

Αντωνιάδης Αναστάσιος

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Αποφάσεις 92ης Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε.


Αποφάσεις 92ης Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε.

Οι νέοι μισθοί εκπαιδευτικών-Σε διαβούλευση το σ/ν του ΥΠ.ΟΙΚΟ Υπουργός Οικονομικών, θέτει από την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00.


Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Διαβούλευση από εδώ:Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση για τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2023


 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ, ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες (ένταξη σε ειδικές κατηγορίες για λόγους υγείας,ένταξη στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, εκπρόθεσμες αιτήσεις και ανακλήσεις) που αφορούν τις αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 με μοναδικό θέμα, την πραγματοποίηση των αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών της Π.Ε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για την ερχόμενη Σχολική χρονιά.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.
Πάντα κοντά σας
Φασφαλής Νίκος

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
Κ α λ ε ί

Τους/τις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνσή μας, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός 15 ημερών από Παρασκευή 07.07.2023 έως και 21.07.2023 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mail@dipe.eyr.sch.gr.

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94 Α’):
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 16 του π.δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’ ), μέχρι 31 Αυγούστου 2023.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2023.
γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2023 δύο (2) χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι/ες ως υπεράριθμοι/ες (άρθρο 10 παρ. 4 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι/ες δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
Οι προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στη με αριθμό πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (Σελ.33).
Παρακαλούμε να λάβουν άμεσα γνώση της παρούσης οι ενδιαφερόμενοι/μενες εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι/ες απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Ο Διευθυντής ΔΠΕ Ευρυτανίας
Σταυρόπουλος Βασίλειος

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση

07-07-23 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ 2023-24

 

ipourgeio 400px


1.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2023-24

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2023-24

3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2023-24.

4. Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2023-2024

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολ. έτος 2023-24.

6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2023-24. 

7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

8. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-24. 

9. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2023- 2024

10.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024

11. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν
ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας  Προσφύγων για το σχολικό έτος 2023-2024

12. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2023-24

13. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου  στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24

14. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τοσχολικό έτος 2023-24

15. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

16. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023- 2024 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός"

07-07-23 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΑ

 

ipourgeio 400px


1.Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2023-2024

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. στο Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2023-2024

3. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. στον ΕΟΠΠΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024

4. Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2023-2024

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023-24

6. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας καιΒ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24

8. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2023-2024

9. Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος  2023-2024

10.Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

11.Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), για το σχολικό έτος 2023-2024

12. Aπόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2023-2024

13.Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στον Διεπιστημονικό Οργανισμό ΑναγνώρισηςΤίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), για πέντε (5) σχολικά έτη, από το 2023-24 έως και το 2027-28

14. Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Ενημέρωση για τις εργασίες της 92ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.

Ενημέρωση για τις εργασίες της 92ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.


Μοτσιόλας Σιδέρης

Αντιπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας

στην 92η ΓΣ της ΔΟΕ

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

Αποχαιρετιστήρια επιστολή του πρώην Γ.Γ του ΥΠΑΙΘΑ κ. Αλέξανδρου Κόπτση

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές, γονείς και συνεργάτες,
αποχωρώντας από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ΑΒΕΕΑ, επιθυμώ να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή σας στο μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη συνεργασία σας κατά τον χρόνο παραμονής μου στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας.
Στόχος μας ήταν η υποστήριξη μίας πολύπλευρης εκπαιδευτικής πολιτικής με κομβικές μεταρρυθμίσεις που θέτουν τα θεμέλια ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, συμπεριληπτικού σχολείου. Με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση στον στόχο, εργατικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια εργαστήκαμε όλοι μαζί. Διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά ιδιαίτερα απαιτητικά θέματα σε εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες. Από την κοινή αυτή προσπάθεια δεν έλειψε κανείς.
Βρισκόμασταν πάντα με όλες μας τις δυνάμεις κοντά στον εκπαιδευτικό, κοντά στον μαθητή, κοντά στο σχολείο, δίπλα σε κάθε πρόβλημα. Αποδείξαμε πως με ομοθυμία, συνεργασία, εργατικότητα και όραμα μπορούμε να κάνουμε την εκπαίδευση στη χώρα μας ακόμη καλύτερη.
Αποχωρώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλα τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, την Υπουργό κα Κεραμέως για την εμπιστοσύνη της και την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και τους Υφυπουργούς κα Μακρή και κ. Συρίγο, αλλά και τους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΑΙΘ για το ομαδικό τους πνεύμα.
Θα ήθελα να εκφράσω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα εξαιρετικά στελέχη μας και στα άξια μέλη-εκπαιδευτικούς και διοικητικούς-υπαλλήλους της εκπαιδευτικής μας κοινότητας για την αμέριστη συμπαράστασή τους.
Επιπλέον, με ιδιαίτερη συγκίνηση εκφράζω από καρδιάς ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συνεργάτες μου, που με την εργατικότητα, την αφοσίωση, και την πίστη στο μεταρρυθμιστικό μας έργο συντέλεσαν τα μέγιστα στην αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, αψηφώντας τα απαιτητικά ωράρια εργασίας.
Τέλος, εύχομαι ολόψυχα στη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ καλή επιτυχία στο έργο της, το οποίο είμαι βέβαιος πως θα συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στην επίτευξη του κοινού μας οράματος, που είναι η διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας.
Με βαθιά εκτίμηση προς όλους
Αλέξανδρος Κόπτσης

Δημοτικό Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου, Δωδεκάνησα Έτος 2022-2023

 

Ύστερα από 63 χρόνια, το κτίριο του Δημοτικού σχολείο Διαφανίου κλείνει για πρώτη φορά τις πόρτες του...

Επρόκειτο για ένα δημοτικό που κάθε χρόνο έσφυζε από ζωή και πλημμύριζε από φωνές, χαμόγελα και παιχνίδια. Σιγά, σιγα τα 180 παιδιά λιγόστεψαν και πλέον οι παιδικές καρδιές που απάρτιζαν το σχολείο έφτασαν στις δύο...
Ο Βασίλης μας με περηφάνια αποφοίτησε από το δημοτικό και πλέον ετοιμάζεται να φοιτήσει στο γυμνάσιο. Ο Μαρίνος μας, προκειμένου να μην είναι μόνος του, θα μεταφερθεί προσωρινά στην Όλυμπο, όπου εκεί θα λειτουργήσει για μια χρονιά το δημοτικό σχολείου του Διαφανίου, καθώς θα συστεγαστεί με το γυμνάσιο και το λύκειο... Υποσχέθηκα πως το δημοτικό δεν θα κλείσει, ακόμη και αν λειτουργήσει σε άλλο μέρος, μ' έναν μόνο μαθητή... Ωστόσο, το κτίριο του Διαφανίου, για πρώτη φορά θα ερημώσει...Το στολίδι αυτό θα μείνει χωρίς ζωή με σφραγιστές τις πόρτες που... δεν γνωρίζουμε αν θα ανοίξουν ποτέ ξανά...

Νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας ο κ. Γιάννης Κατσαρός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι/ες
➢ ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας,
➢ παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας
και επιθυμούν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, από την Τρίτη 04.07.2023 έως και τη Δευτέρα 24.07.2023 και ώρα 14:00.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dipe.eyr.sch.gr.
Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας προτιμήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα με την υπογεγραμμένη αίτησή τους και τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης δικαιολογητικά, ήτοι δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μοριοδότηση (και προβλέπονται από τη με αρ. πρωτ.34740/Ε2/27.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) είναι τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
3. Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα
4. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, για όσους την επικαλούνται
5. Βεβαίωση πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

6. Βεβαίωση εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής γονιμοποίησης, αν επικαλείται εξωσωματική γονιμοποίηση
7. Βεβαίωση Α/θμιας-Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. για όσους επικαλούνται λόγους υγείας.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση αποστολής δικαιολογητικών μόνο όσοι/ες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας και υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης τον Οκτώβριο του 2022.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για την κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Π.Δ. 50/1996 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010.
Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση ικανοποίησης αιτήσεως του εκπαιδευτικού για απόσπαση σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. η αίτηση του για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε Ευρυτανίας, ανακαλείται αυτοδίκαια.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι/νες Νηπιαγωγείων όπως μεριμνήσουν να λάβουν γνώση, με κάθε πρόσφορο τρόπο όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στη σχολική μονάδα, καθώς και όσοι/ες απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.

Ο Διευθυντής ΔΠΕ Ευρυτανίας

Σταυρόπουλος Βασίλειος

Πρόσκληση για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας 

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ _ΣΜΕΑΕ _ Τ..Ε.

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας