Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας 29/5/2024

 Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε την μονιμοποίηση, αναδρομικά από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα για τον καθένα, των παρακάτω δόκιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και έλαβαν μέροςμε επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ως ακολούθως:


2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικέςθέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας»

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα τοποθέτησε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις.


 3. Ανασύνθεση κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Ευρυτανίας 

Έπειτα από τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών το ΠΥΣΠΕ προχώρησε στην ανασύνθεση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων κλάδων: ΠΕ70, ΠΕ71ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ61ΕΑΕ, ΠΕ05 ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ86 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, μετά και τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων ως εξής:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου