Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

                                                                      Η ΔΠΕ Ευρυτανίας

Καλεί

Τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης – βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ, έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στη Διεύθυνσή μας ή είναι νεοδιόριστοι/ες του έτους 2023 και έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το τρέχον διδακτικό έτος, να υποβάλουν δήλωση βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης, μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις, για τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον συνημμένο πίνακα ή τις κενές οργανικές θέσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσδιοριστούν, από 16.05.2024 έως 24.05.2024 και ώρα 23:59

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβληθούν από τους/τις ίδιους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς αποκλειστικά μέσω του on line συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων https://teachers.minedu.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με τη συμπλήρωση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2024_signed

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_2024

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου