Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ

Διαδικασία , προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών , υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των άλλων στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Σχετικά με τη διαδικασία , τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών , υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των άλλων στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Ν.3467/2006 (άρθρο 5 παρ. 6) την 31η Ιουλίου 2011, λήγει η θητεία των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων .
Σύμφωνα, επίσης, με το Ν.3848/2010 άρθρο 18 παρ.1, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους εκδίδονται οι προκηρύξεις και οι προσκλήσεις ,από τα αρμόδια όργανα, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στελεχών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, προκειμένου για τους διευθυντές των σχολείων, είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Νομού.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου 3848/2010 (άρθρο 29 παρ.3) ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων μπορεί, με απόφαση του Υπ. Παιδείας , να ορισθεί διαφορετικά.
Ήδη , από τις 15-2-2011 , έχει εκδοθεί απόφαση της Υπουργού Παιδείας , για την πλήρωση των θέσεων των σχολικών συμβούλων και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα (προφανώς , μετά τις όποιες αποφάσεις για συνενώσεις-καταργήσεις-ιδρύσεις σχολείων) η σχετική πρόσκληση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων, υποδιευθυντών κτλ.
Οι επιλογές θα γίνουν σύμφωνα με το Ν.3848/2010.
Τι αλλάζει ,σχετικά με τα κριτήρια ,για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 
Κριτήρια Επιλογής
Επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση
Μέχρι 14 μονάδες
Μέχρι 24 μονάδες
Υπηρεσιακή κατάσταση-Διδακτική και διοικητική εμπειρία
Μέχρι 22 μονάδες
Μέχρι 14 μονάδες
Συνέντευξη
Μέχρι 20 μονάδες
Μέχρι 15 μονάδες
Οι βασικές αλλαγές του 3848/2010 είναι οι εξής:
 • περιορίζει τη βαρύτητα της συνέντευξης κατά 25% (από 20 σε 15 μονάδες)
 • δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων (από 14 σε 24 μονάδες)
 • περιορίζει τα μόρια της αρχαιότητας –διοικητικής εμπειρίας (από 22 σε 14)

Η νέα εγκύκλιος για τη σύσταση και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών με βάση το υφιστάμενο νόμο για τους Καλλικρατικούς Δήμους.

Υπογράφτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2011 η νέα εγκύκλιος για τη σύσταση και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών με βάση το υφιστάμενο νόμο για τους Καλλικρατικούς Δήμους.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο καθορίζονται:
α) Όλα όσα αφορούν τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
β) Πώς γίνεται η κατανομή των πιστώσεων
γ) Ο τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και
δ) Τα υποδείγματα βιβλίων και εντύπων
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την εγκύκλιο
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το νόμο για τη σύσταση και λειτουργία των Καλλικρατικών Δήμων
ΕΔΩ θα βρείτε τον ηλεκτρονικό τύπου του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Υπολογισμός προϋπηρεσίας για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Ο τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας των προς μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατόπιν κατάργησης ή απόλυσης από ιδιωτικά σχολεία σε περίπτωση προσφοράς υπηρεσίας με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
σε αυτά, πρέπει να γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 15 παρ.3 του Ν 3205/2003 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΟΜΟ).
Τα παραπάνω ορίζει Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,ύστερα από ερώτημα του υπ. Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί στο στόχαστρο . . ., του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                                                             Αθήνα, 22/02/2011

Οι εκπαιδευτικοί στο στόχαστρο . . .

 

Αναμφισβήτητα είναι τόσο καταιγιστικά όσα συμβαίνουν γύρω μας τους τελευταίους 16 μήνες, που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές που επήλθαν και εξακολουθούν να επέρχονται στην εκπαίδευση και στη ζωή μας. Αλλαγές που άλλοτε θα προκαλούσαν σεισμικές αντιδράσεις.
Η κυβέρνηση μη αρκούμενη στην οικονομική μας υποβάθμιση, στον περιορισμό των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας αλλά και στη μείωση των δαπανών για την παιδεία, προχωρά στη λήψη μέτρων που στοχοποιούν τον εκπαιδευτικό και υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία μετά την εφαρμογή των 801 ολοημέρων σχολείων που αποσκοπούσε στην εξοικονόμηση 1.000 και πλέον δασκάλων, στη μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, στη μη πραγματοποίηση διαγωνισμού για αποσπάσεις στο εξωτερικό, στον περιορισμό ή ακύρωση αντισταθμιστικών δράσεων, στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, στη μη εγγραφή 60.000 προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων όχι με βάση παιδαγωγικά κριτήρια αλλά με στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου δε δίστασε να αναστείλει και τη λειτουργία της μετεκπαίδευσης, θυσιάζοντας ένα θεσμό 90 χρόνων με μεγάλη συμβολή στην ποιότητα της εκπαίδευσης, για την εξοικονόμηση 750 εκπαιδευτικών σε πρώτη φάση και 1.500 στην πλήρη κατάργηση του θεσμού.
Η απώλεια οργανικών θέσεων από τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί είναι πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι θα μας οδηγήσουν σε μηδενικούς ή ελάχιστους διορισμούς και, σίγουρα, σε περιορισμό των μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών.
Δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα κι ενώ η επένδυση στην Παιδεία θα μπορούσε να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη λύση στο οικονομικό αδιέξοδο της πατρίδας μας, η κυβέρνηση προχωρεί στη λήψη μέτρων με το επικοινωνιακό περιτύλιγμα του «Νέου Σχολείου», υποβαθμίζοντας το Δημόσιο Σχολείο και απαξιώνοντας τον εκπαιδευτικό. Όλα θυσιάζονται στο βωμό εξοικονόμησης πόρων. Λιγότερες δαπάνες για την Παιδεία, λιγότερα σχολεία, λιγότεροι διορισμοί, λιγότεροι και κακοπληρωμένοι εκπαιδευτικοί.
Επειδή το αύριο ανήκει στα παιδιά μας, ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να βγούμε μπροστά κάνοντας το όραμά μας, για μια καλύτερη Παιδεία, για μια καλύτερη Ελλάδα έργο μας.

                                                        Πάντα στη διάθεσή σας 
                                                          Παληγιάννης Βασίλης

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων είναι για μας κόκκινη γραμμή καθώς ήδη υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και βρισκόμαστε στην κατώτερη κλίμακα. Δείτε τις μηνιαίες αποδοχές ανά Υπουργείο και βγάλτε συμπέρασμα

Λίγο καυστικό αλλά καλό!!!

Ένα τραγούδι για τον Στρος Καν.

΄Ετοιμος στο ΑΣΕΠ ο διαγωνισμός Δασκάλων και Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Συνάντηση των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια και των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας με τον οργανωτικό γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και τον αιρετό στο ΚΥΣΠΕ

                                           2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Τηλ. 6937810060                             
e-mail: smotsiolas@yahoo.gr                     ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: 21/2/2011

Προς τους Συναδέλφους μου

   Αγαπητές Συναδέλφισσες ,  αγαπητοί Συνάδελφοι
  
Θέμα : «Συνάντηση των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια και των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας με τον οργανωτικό γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και τον αιρετό στο ΚΥΣΠΕ »

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αιρετών ΑΠΥΣΠΕ,  ΠΥΣΠΕ και των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας με τον οργανωτικό γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Πετράκη Σταύρο και τον αιρετό στο ΚΥΣΠΕ κ. Παληγιάννη Βασίλη στη Λαμία.
Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Φθιώτιδος κ. Αθανασίου Ιωάννη ο οποίος έκανε και μια αναφορά στα προβλήματα που αφορούν τους Εκπαιδευτικούς .
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο οργανωτικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Πετράκης Σταύρος ο οποίος επικεντρώθηκε σε τρία μεγάλα ζητήματα:
Α) Επιμόρφωση. Για την επιμόρφωση ο γραμματέας είπε « πως είναι τραγικό που ο μοναδικός θεσμός της μετεκπαίδευσης οδηγήθηκε σε αναστολή». Τόνισε πως «είναι οξύμωρο από τη μια η Υπουργός να λέει ότι η παιδεία είναι σε προτεραιότητα και από την άλλη η πράξη να δείχνει άλλα. Η μετεκπαίδευση είχε την τύχη των εκπαιδευτικών αδειών που κόπηκαν για καθαρά οικονομικούς λόγους. Τα προβλήματα λειτουργίας» συνέχισε «δεν αποτελούν άλλοθι για τέτοιες αποφάσεις. Θα έπρεπε τα Διδασκαλεία να επεκτείνονταν και για τους συναδέλφους ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κατάργηση των Διδασκαλείων ισοδυναμεί με εχθρική ενέργεια απέναντι στον κλάδο».
Β) Συγχωνεύσεις – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων. Για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις των σχολικών μονάδων ο γραμματέας είπε ότι « το συνδικαλιστικό κίνημα είναι υπέρ αλλά με παιδαγωγικούς όρους και όχι οικονομικά κριτήρια. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών και η διάρκεια μεταφοράς των μαθητών να μην υπερβαίνει τη μισή ώρα». Τόνισε πως «δεν μπορεί οι μαθητές να αντιμετωπίζονται με οικονομικά κριτήρια. Είναι σίγουρο πως πρέπει να γίνει κάποιο συμμάζεμα αλλά όχι όπως το εννοεί το Υπουργείο».
Γ) Μισθολόγιο. Για το μισθολόγιο ο γραμματέας είπε ότι «όλοι μας συμφωνούμε στην ύπαρξη ενός ενιαίου μισθολογίου με αρχές σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί να είναι 21η από τις 23 κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Απαιτούμε μέσα από ένα ενιαίο μισθολόγιο που να μας εκφράζει τη μισθολογική μας αναβάθμιση, Απαιτούμε να μας επιστραφούν πίσω ο 13ος και 14ος μισθός και τα επιδόματα που μέσα σε μια νύχτα μας έγινε η περικοπή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται με το μισθολόγιο».

 Ο οργανωτικός γραμματέας κατέληξε με τη διαπίστωση πως το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε δυσκολία. «Γι αυτό» είπε «κάποιοι προσπαθούν να περάσουν μέτρα εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει . Είναι σίγουρο πως θα βρουν τοίχο – αντίσταση από τους εργαζόμενους. Πρέπει πλέον να σταματήσει η συζήτηση για ακόμη περισσότερη συμπίεση των εργατικού πληθυσμού. Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που την προκάλεσαν και να επιστρέψουν πίσω τα κλεμμένα».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αιρετός στο ΚΥΣΠΕ κ. Παληγιάννης Βασίλης ο οποίος μίλησε  για την ανάγκη της συσπείρωσης αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Ο αιρετός αναφέρθηκε στην προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα. «Δυστυχώς» τόνισε «σήμερα δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές που γίνονται. Άλλοτε αυτές οι αλλαγές» επισήμανε «θα προκαλούσαν σεισμικές αντιδράσεις. Η παιδεία» συνέχισε «είναι στο στόχαστρο της κυβερνητικής πολιτικής. Δε φτάνουν τα λόγια. Μόνο οι πράξεις οι οποίες άλλα δείχνουν. Γιατί καταργήθηκε η μετεκπαίδευση; Όχι γιατί το επίπεδο δεν είναι υψηλό. Αν η μετεκπαίδευση ήταν χαμηλού επιπέδου θα συζητούσαμε για την αναβάθμισή της. Όμως καταργήθηκε για καθαρά οικονομικούς λόγους. Για την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών. Όπως εξοικονόμηση έγινε και με το κόψιμο των εκπαιδευτικών αδειών, των μετατάξεων και των εξετάσεων για το εξωτερικό». Επισήμανε πως «όλα αυτά οδηγούν στον περιορισμό της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα όλων αυτών» συμπλήρωσε «θα είναι οι μηδενικοί διορισμοί , οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις».
Συνεχίζοντας την ενημέρωσή του προς τα συνδικαλιστικά στελέχη ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ είπε πως «το σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το χθες ούτε το αύριο θα έχει κάποια σχέση με το σήμερα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε όλα αυτά που γίνονται εις βάρος μας. Η μη αντίδραση εκλαμβάνεται ως αποδοχή όλων αυτών των μέτρων».
Στη συνέχεια ο αιρετός αναφέρθηκε στη μοριοδότηση των αποσπάσεων και των μεταθέσεων και τη χαρακτήρισε ως ένα θετικό μέτρο. Οι προτάσεις της επιτροπής που συστήθηκε για τη μοριοδότηση σχολικών μονάδων, αποσπάσεων και μεταθέσεων δεν δεσμεύουν το Υπουργείο να τις κάνει αποδεκτές. «Η απόσπαση» είπε «είναι δικαίωμα του εκπαιδευτικού. Ανεξάρτητα αν είναι νεοδιόριστος, από τα χρόνια προϋπηρεσίας ή το σχολείο που υπηρετεί. Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (οικογενειακοί ή υγείας) θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να παίρνει απόσπαση. Μέσα από τη μοριοδότηση των αποσπάσεων θα λυθούν πολλά προβλήματα».      
Ο αιρετός ζήτησε την τροποποίηση του ν. 3848/2010 και συγκεκριμένα είπε: «Να μη γίνονται στο μέσο της σχολικής χρονιάς υποχρεωτικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε άλλους νομούς διότι έτσι ταράζεται η οικογενειακή γαλήνη. Επίσης θα πρέπει να αποδεσμεύονται αμέσως οι εκπαιδευτικοί που παίρνουν απόσπαση και να μη μένουν μέχρι να αντικατασταθούν. Γι αυτό θα πρέπει να γίνεται σωστός προγραμματισμός σε κεντρικό επίπεδο. Οι αποσπάσεις για γραφεία  να γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια. Θα πρέπει να καταργηθεί η υποχρεωτική υπηρέτηση της οργανικής για μια 3ετία στους νεοδιόριστους και μια 2ετία σε αλλαγή 2ης και πλέον οργανικής θέσης. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις οικογένειες. Χρειάζεται αλλαγή το άρθρο 13 που αναφέρεται στις ειδικές κατηγορίες. Πρέπει να αλλάξει η ορολογία ασθενειών, να ενταχθούν και άλλες ασθένειες τις οποίες θα ορίσει επιτροπή του Υπουργείου   Υγείας».

 Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους αιρετούς και τα μέλη των Δ.Σ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν  πάνω στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό, τη λειτουργία των σχολείων και τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Τέθηκε επίσης ο προβληματισμός για τη μειωμένη χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και τη συγκρότηση κοινής σχολικής επιτροπής για όλα τα σχολεία των δήμων. Επίσης συζητήθηκε ο επικείμενος διαγωνισμός για την επιλογή σχολικών συμβούλων και ειδικά αναφέρθηκε πως θα πρέπει να γνωρίζουν ποια σχολεία θα επιλέξουν. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουν γίνει οι όσες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων σχεδιάζονται από το Υπουργείο.
Από τη δική μου την πλευρά τόνισα πως δεν πρόκειται να δεχθώ οποιαδήποτε συγχώνευση – κατάργηση σχολικών μονάδων για τη δημιουργία μεγαλύτερων μονοθέσιων δημοτικών σχολείων. Το δυσπρόσιτο οδικό δίκτυο, οι άσχημες καιρικές συνθήκες και η μη ασφαλή μετακίνηση των μαθητών δεν επιτρέπουν τη συγχώνευση σχολικών μονάδων στην Ευρυτανία. Από όλα τα στελέχη (και από μένα) τέθηκε η δυσπιστία των συναδέλφων απέναντι στην ΑΔΕΔΥ. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις με την AΔΕΔΥ δεν έχουν τη συμμετοχή που περιμένουμε και είναι δικαιολογημένοι οι συνάδελφοι.
Υπάρχει μια δυσπιστία στους πολιτικούς και στους συνδικαλιστές συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Όλοι έχουμε οργή και αγανάκτηση. Έχει καλλιεργηθεί σκόπιμα ο φόβος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και έτσι υπάρχει ένας εφησυχασμός και αποδοχή όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων. Αυτό τον εφησυχασμό πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με συσπείρωση γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν πρέπει να κάνουμε κριτική στις παρατάξεις. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα προβλήματα και να μη μείνουμε στα προβλήματα παραταξιακού περιεχομένου. Είμαστε υποχρεωμένοι να συσπειρωθούμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι ανάγκη σήμερα να κατανοήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αλλιώς θα συνεχιστεί αυτή κατρακύλα.. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήρθαν τα πάνω κάτω και ότι κάποια κεκτημένα θα αλλάξουν προς το χειρότερο ή θα χαθούν.. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο σχολείο και ένα καλύτερο αύριο.
Για το λόγο αυτό σας καλώ να συμμετάσχετε στην 48 ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 22 και 23 Φεβρουαρίου.
                            Όλοι μαζί μπορούμε.        Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                                                        ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ
                                                                                       ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                                                                   
*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: smotsiolas@yahoo.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα ( το όνομα χρήστη είναι  Sideris Motsiolas). Μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μου http://motsiolassideris.blogspot.com/   η οποία ανανεώνεται καθημερινά .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας

Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίταςΠραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας την Πέμπτη 10-2-2011 στην αίθουσα «Ioli” του Ξενοδοχείου MONTANA.
Στην εκδήλωση, φωτό δίπλα, τιμήθηκαν οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και μη που πήραν μέρος στην εκδήλωσή μας.

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Συγχωνεύσεις – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
αθανασιου καρπενησιωτη   103  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com

                      πληροφοριεσ :    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΠΟΥΚΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

                                                        τηλ.   6976616362            thλ.   6945741623                   

ΠΡΟΣ
Ημερ: 14-2-2011
Αριθ. Πρωτ.: 31                              1. Το Δ/ντή Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας  και
  Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
2. Το Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας
3. Τους Σχολ. Συμβούλους Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.            Μέλη του συλλόγου μας
2.            Μ.Μ.Ε

ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων


Όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κάθε νομού, παίρνοντας υπόψη την πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας, πρότειναν στο Υπουργείο Παιδείας τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς).
Για παράδειγμα όταν μια σχολική μονάδα βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας για κάποια χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών καταργούταν. Αν σε κάποιο χωριό δε λειτουργούσε σχολείο και υπήρχαν την επόμενη σχολική χρονιά μαθητές για να φοιτήσουν, ιδρυόταν νέα σχολική μονάδα. Επίσης γινόταν η κατάργηση ή η αναστολή λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας για ένα έτος, σε περίπτωση που ο ρυθμός μείωσης των μαθητών ήταν μεγάλος και ο αριθμός τους πολύ μικρός και ταυτόχρονα οι μαθητές αυτής της σχολικής μονάδας  μπορούσαν να μετακινηθούν με ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλη κοντινή σχολική μονάδα.
Το τελευταίο διάστημα και ύστερα από την απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου λόγω κατάργησης των Νομαρχιών και ύπαρξης αλλαγών στο χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας μέσα από «άτυπες» συνεννοήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης των νομών προωθεί σχέδιο εκτεταμένων συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων με μοναδικό στόχο τη δήθεν εξοικονόμηση πόρων από τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων. Για το συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο για διαβούλευση. Αργότερα εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο προσπαθεί να μας πείσει για την παιδαγωγική του λογική για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να γίνει καμία μετακίνηση παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή διάρκεια μισής ώρας. Αναφέρει ακόμα πως κριτήριο για τη μετακίνηση μαθητών είναι η ύπαρξη κτιριακών υποδομών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.ά.) στο σχολείο μετακίνησης. Τέλος στα κριτήρια Εξαίρεσης Σχολικών Μονάδων από καταργήσεις και συγχωνεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου αλλά και του πλήθους των δυσπρόσιτων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της  χώρας μας, εξαιρεί τις απομονωμένες και απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και συγκοινωνιακές συνθήκες δε διασφαλίζουν την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών.
Και στο νομό μας ακούγονται ανεπίσημα διάφορα. Υπεύθυνοι και μη μιλούν ακόμα και στα Μ.Μ.Ε. για πιθανές καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών  μονάδων της Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας είναι κάθετα αντίθετος στις γενικευμένες καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων. Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά και μόνο κριτήρια θα πρέπει να τεθούν στην όποια επιχειρούμενη αλλαγή.
Θα συμφωνούσαμε σε διορθωτικές κινήσεις με παιδαγωγικά κριτήρια που θα είχαν σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση για τους μαθητές. Για παράδειγμα οι μαθητές ενός 1/θ ή 2/θ Δημοτικού Σχολείου θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ώστε να φοιτήσουν σε ένα άλλο 6/θ ή 12/θ Δημοτικό Σχολείο. Όφελός τους η διδασκαλία μαθημάτων όπως Αγγλικά, 2η Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή κ.ά., μαθήματα που δε διδάσκονται στο πρωινό τμήμα ενός 1/θ ή 2/θ Δημοτικού Σχολείου.
Διαφωνούμε με τη λογική συγχώνευσης δύο 1/θ Δημοτικών Σχολείων ή την κατάργηση ενός 1/θ Δημοτικού Σχολείου και τη μετακίνηση των μαθητών του σε ένα άλλο 2/θ Δημοτικό Σχολείο γιατί οι μαθητές δε θα έχουν κανένα σχεδόν παιδαγωγικό όφελος αφού δε θα διδαχτούν τίποτα περισσότερο από ό,τι διδάσκονταν στο σχολείο τους. Αντίθετα αυτό που θα υποστούν είναι η μείωση του ελεύθερου χρόνου τους λόγω της μετακίνησής τους πρωί και μεσημέρι, η ταλαιπωρία τους και ο κίνδυνος κατά την μετακίνησή τους λόγω και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο νομό μας ιδιαίτερα τους χειμωνιάτικους μήνες (δύσκολο οδικό δίκτυο, κλιματολογικές συνθήκες).
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης ότι καταργώντας ένα Δημοτικό Σχολείο ή ένα Νηπιαγωγείο και μετακινώντας του μαθητές σε μια άλλη σχολική μονάδα, ως χιλιομετρική απόσταση και διάρκεια ώρας δεν πρέπει να ληφθεί μόνο η απόσταση και διάρκεια ώρας μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων. Σε κάθε σχολική μονάδα τα παιδιά που φοιτούν δε μένουν όλα στο ίδιο χωριό αλλά μετακινούνται και από διπλανά χωριά ή οικισμούς. Γι αυτά τα παιδιά η χιλιομετρική απόσταση και η διάρκεια ώρας υπερδιπλασιάζεται αν γίνει η μετακίνηση.
Επιπλέον θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα με τους κύκλους μαθημάτων διδασκαλίας στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄  εκτός από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, στα υπόλοιπα μαθήματα γίνεται συνδιδασκαλία ύλης. Τη μία χρονιά διδάσκονται τα μαθήματα της Ε΄ και την άλλη χρονιά τα μαθήματα της ΣΤ΄ τάξης. Το ίδιο συμβαίνει και στις τάξεις Γ΄ και Δ΄. Ας σκεφτούμε δύο 1/θ με 7 παιδιά το κάθε σχολείο που συνενώνονται σε ένα 1/θ με 14 παιδιά και ο δάσκαλος πρέπει να διδάξει τα μαθήματα όλων των τάξεων. Αν οι κύκλοι μαθημάτων των δύο σχολείων δε ταιριάζουν, ο χρόνος που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα είναι 5 ή 10 λεπτά. Αυτό είναι παιδαγωγικό κριτήριο για τη συνένωση τους; Αυτή είναι παιδαγωγική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης;
Αν οι δύο παραπάνω λόγοι (μεγάλη απόσταση και πρόβλημα στους κύκλους μαθημάτων) εκλείπουν, θα συμφωνούσαμε με τη συγχώνευση δύο κοντινών 1/θ σχολικών μονάδων με πολύ μικρό αριθμό μαθητών έχοντας υπόψη ως παιδαγωγικό κριτήριο την κοινωνικοποίησή τους.
Διαφωνούμε με την κατάργηση σχολικής μονάδας ή συγχώνευσής της με άλλη σχολική μονάδα στην ίδια πόλη με οικονομικά και μόνο κριτήρια. Για να είναι παιδαγωγικά ορθή κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  ο αριθμός των μαθητών, ο ρυθμός αύξησης ή μείωσής τους καθώς και οι κτιριακές υποδομές της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται να μετακινηθούν οι μαθητές.
Σε κάθε περίπτωση λόγο πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες και συγκεκριμένα οι γονείς των μαθητών και οι εκπρόσωποί τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών.
Ο σύλλογός μας ανησυχώντας έντονα για τις επιχειρούμενες αλλαγές, από πολύ νωρίς (18-1-2011) ζήτησε και είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο στις 28-1-2011 και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Καραμπά Βασίλειο την 1-2-2011. Στις συναντήσεις αυτές, πέραν των άλλων θεμάτων, τους ενημερώσαμε για την κατάσταση των σχολικών μονάδων και για τις θέσεις του συλλόγου μας.
Τις επόμενες μέρες θα ζητήσουμε να συναντηθούμε με το Δήμαρχο Αγράφων κ. Τάτση Δημήτριο προκειμένου να του γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας.

Για το Δ.Σ.

                             Ο Πρόεδρος                                          Η  Γ. Γραμματέας
                        Ευθυμίου Γιάννης                                     Μπούκα Κατερίνα

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε κοινή συνέντευξη τύπου ΔΟΕ -ΟΛΜΕ στις 21-2-2011 από Δ.Ο.Ε.

 
Αθήνα  17/2/2011

Προς
MME
Συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε κοινή συνέντευξη τύπου ΔΟΕ -ΟΛΜΕ στις 21-2-2011
Τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. σας καλούν  στην κοινή συνέντευξη τύπου, που θα δώσουν τη Δευτέρα  21 Φεβρουαρίου  2011, ώρα 12:30 στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. (Ξενοφώντος 15α , Σύνταγμα, 3ος όροφος), με θέματα:
 • Χρηματοδότηση της Παιδείας
 • Νέο Μισθολόγιο
 • Συγχωνεύσεις - Καταργήσεις Σχολείων
 • Οι κινητοποιήσεις των δυο κλάδων στις 22 και 23 Φλεβάρη 2011
Τα Δ.Σ.
                                                     Δ.Ο.Ε.                                            Ο.Λ.Μ.Ε.

Ασφαλιστικοί Νόμοι από Δ.Ο.Ε.

Αρ. Πρωτ.1791 Αθήνα  15/2/2011
Προς
1. Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
ΚΟΙΝ:
1. ΑΔΕΔΥ
2. Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
3. Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Θέμα: Ασφαλιστικοί Νόμοι
Κύριε Υπουργέ
            Στην ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε στις 26/1/2011 το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις αλλαγές που ισχύουν από 1/1/2011 στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το Ν.3865/10 περιλαμβάνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
 • Σύνταξη σε ηλικία 52 και 55 ετών από 1/1/2011 κατοχυρώνουν ταυτόχρονα και οι δυο σύζυγοι δημόσιοι υπάλληλοι, αρκεί να συμπληρώνουν 25ετία, με ανήλικο παιδί το 2011 και το 2012 αντίστοιχα είτε με πραγματική είτε με πλασματική έναντι εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Το ίδιο «προνόμιο» όμως δεν εξασφαλίζουν - κατά ανεξήγητο τρόπο - οι άνδρες που κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είχαν ανήλικο παιδί ως το 2010! Έτσι παρατηρείται το ασφαλιστικά παράδοξο οι νεότεροι Δημόσιοι Υπάλληλοι άνδρες, που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 και 2012 και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας να έχουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έναντι των παλαιοτέρων με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ενώ δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο με τους τρίτεκνους άνδρες οι οποίοι αν και θεμελίωσαν με τις γενικές διατάξεις συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31/12/2010, αυτοί να μπορούν να αποχωρήσουν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2011 για τους τρίτεκνους σύμφωνα με το Ν.3865/2010.
Επειδή όπως καταλαβαίνετε αυτό θίγει εκατοντάδες συναδέλφους που έχουν ανήλικο παιδί και πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίας, ζητάμε να ερευνήσετε τη βασιμότητα των όσων αναφέρουμε παραπάνω και να πάρετε τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε να αρθεί αυτή η κατάφωρη αδικία.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετο στους αντιασφαλιστικούς νόμους και τις διατάξεις που περικόπτουν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων και ζητάει την άμεση κατάργησή τους.

Διήμερη απεργία εκπαιδευτικών, λόγω μείωσης αποδοχών από ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διήμερη απεργία εκπαιδευτικών, λόγω μείωσης αποδοχών
Μεγάλη μείωση στις δαπάνες για την Παιδεία και στις αποδοχές των εκπαιδευτικών το 2010 δείχνουν τα στοιχεία της ΟΛΜΕ, η οποία προχωρά σε 48ωρη απεργία μαζί με τη ΔΟΕ την Τρίτη και την Τετάρτη 22 και 23 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα, η ΟΛΜΕ εκτός από τα μέλη της, ενημερώνει για την κατάσταση στον χώρο της Παιδείας και τους γονείς αναζητώντας κοινωνικές συμμαχίες εν όψει της προοπτικής κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, την οποία εξετάζει. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της ΟΛΜΕ:
- Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2011 οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώθηκαν σε 2,75% επί του ΑΕΠ, ακολουθώντας καθοδική πορεία, καθώς το 2010 ήταν στο 3,1% επί του ΑΕΠ, το 2009 στο 3,14% και το 2008 στο 3,2%.
- Σημαντική ήταν και η μείωση των διορισμών εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, στη μέση εκπαίδευση, το 2010 έγιναν 1.425 διορισμοί καθηγητών, ενώ το 2009 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 2.786. Το 2008 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διορίστηκαν 4.321 καθηγητές.
- Για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ χρησιμοποιεί την περίπτωση ενός καθηγητή με 18 χρόνια υπηρεσίας. Το 2009, οι καθαρές αποδοχές του έφθαναν τα 21.473 ευρώ, ενώ το 2010 μειώθηκαν στα 18.937 ευρώ.
- Πλήγμα έχουν δεχθεί και τα ασφαλιστικά ταμεία των εκπαιδευτικών. Στο Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ) υπάρχει έλλειμμα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ περισσότεροι από 15.000 εκπαιδευτικοί αναμένουν το εφάπαξ για χρόνια.
Επίσης, στο Μετοχικό Ταμείο (ΜΤΠΥ) υπάρχει έλλειμμα 150 εκατ. ευρώ από την περικοπή των δώρων και των μερισμάτων κατά 30%.
Επίσης, η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι 270 εργαστηριακές εξετάσεις δεν καλύπτονται πλέον από τα ταμεία, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αναγκάζονται να τις πληρώνουν.
Η ομοσπονδία εστιάζει και στο σχέδιο των καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολείων, που προωθεί το υπουργείο Παιδείας για να εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά.
Στη Θεσσαλονίκη
Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για απώλεια οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, φέρνοντας το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει πρόταση για συγχώνευση 45 σχολείων και για πλήρη κατάργηση άλλων πέντε.
Από την πλευρά της, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, χθες με ανακοίνωσή της κατήγγειλε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μη διεξαχθούν φέτος οι εξετάσεις για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία, προκειμένου να έχουν διετή μετεκπαίδευση.
Για το θέμα έχουν έντονα αντιδράσει και η Σύνοδος προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας, μαζί με τους προέδρους των Διδασκαλείων. «Είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα βρίσκεται στη δίνη μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, αντί να επενδύουμε στην εκπαίδευση, να την αποδυναμώνουμε στον βωμό της εξοικονόμησης πόρων», τονίζει για το θέμα η ΔΟΕ

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : Ενημερωτικό Σημείωμα: Προκήρυξη Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                                                             Αθήνα, 16/02/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα: Προκήρυξη Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Για την πλήρωση με επιλογή 300 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 70 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και 18 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής με θητεία έως τις 31/07/2015, θα εκδοθεί προκήρυξη εντός των προσεχών ημερών.
Δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατανομή θέσεων σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση. Αυτή θα προκύψει με βάση τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας αργότερα και είναι βέβαιο, κατά την άποψή μου, ότι θα συνδεθεί με τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων. 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός περίπου 15 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Το συγγραφικό έργο των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων (βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες έρευνες κλπ.) θα υποβληθεί, για πρώτη φορά, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έως σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.
Περισσότερα μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης

Δημήτρης Μπράτης : Ολόκληρη η προκήρυξη για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημήτρης Μπράτης
Αιρετός ΚΥΣΠΕ 
                                                                                                         16-02-2011

 Ολόκληρη η προκήρυξη για την επιλογή
Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Από 17 Φεβρουαρίου μέχρι και 9 Μαρτίου 2011 η υποβολή αιτήσεων 
Σύμφωνα με την προκήρυξη :
 • Οι θέσεις σχολικών συμβούλων είναι 300 για τη Δημοτική Εκπαίδευση , 70 για την Προσχολική Αγωγή και 18 για την Ειδική Αγωγή. Η ακριβής κατανομή των θέσεων θα γίνει με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας.
 • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 17  Φεβρουαρίου μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2011 (αποκλειστική προθεσμία) και οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 περιφέρειες.
 • Οι πίνακες που θα καταρτισθούν ισχύουν από την κύρωσή τους , μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.
Ακολουθεί ολόκληρη η προκήρυξη.
Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής

                                                   Δημήτρης Μπράτης

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 
                                           1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: 14/2/2011
Τηλ. 6937810060

Προς τους Συναδέλφους μου
   Αγαπητές Συναδέλφισσες ,  αγαπητοί Συνάδελφοι
  
Θέμα 1ο: «Συνάντηση των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας»

Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αιρετών ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ με τη ΔΟΕ, στην Αθήνα. Η αίθουσα, στην οποία έγινε η συνάντηση, ήταν κατάμεστη και οι τοποθετήσεις των αιρετών είχαν μια δυναμική που προέκυπτε από τη συσσωρευμένη εκπαιδευτική επικαιρότητα του τελευταίου έτους.
Οι περισσότεροι αιρετοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν πάνω στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό, τη λειτουργία των σχολείων και τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η μοριοδότηση των αποσπάσεων και των μεταθέσεων, καθώς και η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
Η απόσπαση αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευτικού. Οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται εντός του καλοκαιριού και όχι με το άνοιγμα των σχολείων. Απόσπαση να δίνεται και στο νεοδιόριστο ανάλογα με τους λόγους που θα επικαλείται.

Η μοριοδότηση των αποσπάσεων είναι ένα ακόμη μέτρο που στηρίζει την αξιοκρατία στην εκπαίδευση και τα κριτήρια που θα ισχύουν θα αποτελούν σημαντική κατάκτηση του κλάδου. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, όπου συζητήθηκε ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία θα κατανεμηθούν οι μονάδες (σε 12βαθμη κλίμακα).

Σε ότι αφορά την Ευρυτανία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα κριτήρια η προσβασιμότητα και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν . Είναι σημαντικό για το νομό μας που είναι δύσκολες οι μετακινήσεις (κυρίως αν δεν έχεις αυτοκίνητο) , αφού δέχεται ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων κάθε χρόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα πολλά σχολεία να έχουν υψηλή μοριοδότηση.

Επίσης συζητήθηκε να ισχύει αναδρομικά η νέα μοριοδότηση στους συναδέλφους, όπου  σε περίπτωση κατάργησης της σχολικής μονάδας που ήδη έχουν υπηρετήσει να μην παίρνουν τα μόρια της κοντινότερης σχολικής μονάδας που λειτουργεί αλλά τα μόρια της σχολικής μονάδας που καταργήθηκε ή συγχωνεύθηκε.

Ένα άλλο σοβαρό θέμα που συζητήθηκε είναι η υποχρεωτική υπηρέτηση της οργανικής για μια 3ετία στους νεοδιόριστους και μια 2ετία σε αλλαγή 2ης και πλέον οργανικής θέσης. Τέθηκε το θέμα και ζητήθηκε ομόφωνα η κατάργηση της υποχρεωτικής 3ετίας και 2ετίας στην οργανική θέση, αν και όπως φαίνεται η υπουργός δείχνει ανυποχώρητη στο επιμέρους ζήτημα.
 Η οικονομική ένδεια των σχολικών ταμείων των σχολείων μας αναφέρθηκε από όλους τους αιρετούς. Μειωμένη χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και συγκρότηση κοινής σχολικής επιτροπής για όλα τα σχολεία του δήμου δημιουργεί προβληματισμό.
Άλλα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση των αιρετών ήταν η απαράδεκτη καθυστέρηση της καταβολής των χρημάτων της Έ και ΣΤ΄ φάσης αναπληρωτών, καθώς και οι επερχόμενες συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων. Είναι ντροπή η στάση του Υπουργείου. Έχει κολλήσει κάπου η γραφειοκρατία και σε λίγες μέρες μπαίνουν οι συνάδελφοι στον 4 μήνα απλήρωτοι... Τέθηκε στη συνάντηση των αιρετών, τέθηκε από τη ΔΟΕ στο Υπουργείο, αλλά ποιος ακούει στις μέρες μας!
Υπάρχουν συνάδελφοι σε άλλους νομούς που παραιτήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν οι οικογένειές τους να τους δίνουν πλέον δανεικά. Δυστυχώς στις μέρες μας κάποιοι έχουν πάψει να ντρέπονται...

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις αναφέρθηκε και το επισημαίνω ξανά, πως δεν πρόκειται να δεχτούμε συγχωνεύσεις, αν δεν υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συγχωνεύσεις πρέπει να κινούνται σε παιδαγωγικές αρχές και όχι για οικονομικούς λόγους.
Πρώτα απ’ όλα, κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες που θα δεχθούν τους μαθητές των σχολείων που θα συγχωνευτούν. Επίσης εδώ μπήκε και το χρόνιο αίτημα για  μείωση των μαθητών ανά δάσκαλο που αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα και βασικότερα σημεία μιας ποιοτικής εκπαίδευσης με παιδαγωγικά και όχι οικονομικά χαρακτηριστικά. Κατά δεύτερον να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών και η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη μεταφορά νηπίων και προνηπίων πάντα με συνοδό. Το υπάρχον σύστημα μεταφοράς είναι αναξιόπιστο και δημιουργεί πολλά ερωτήματα στο θέμα της ασφάλειας των μαθητών. Πριν λίγες μέρες οι οδηγοί λεωφορείων και μισθωμένων αυτοκινήτων σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αποφάσισαν να σταματήσουν τις μεταφορές, διότι είχαν να πληρωθούν εδώ και ένα χρόνο. Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν ότι ένας τεράστιος αριθμός μαθητών, πάνω από 11.000, δεν μετακινήθηκε προς τα σχολεία του. Ας αναλογιστούμε ότι με ένα τέτοιο σύστημα μεταφοράς μαθητών τι προβλήματα θα προκύψουν, όταν θα πολλαπλασιαστούν οι μεταφερόμενοι μαθητές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Όσον αφορά την Ευρυτανία πάγια είναι η θέση μου κατά των συγχωνεύσεων μονοθέσιων σχολείων για τη δημιουργία μεγαλύτερων μονοθέσιων. Αυτό καθιστά  πιο δύσκολο το έργο του δασκάλου. Ο  νόμος μιλά για τη δημιουργία από τις συγχωνεύσεις εξαθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων . Στο νομό μας αυτό δεν μπορεί να γίνει εξαιτίας της έλλειψης κτιρίων, της δυσβατότητας και των άσχημων καιρικών συνθηκών. Επίσης οι μετακινήσεις των μαθητών κυρίως το χειμώνα δεν είναι ασφαλείς. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες είναι υπό συζήτηση. Σε δηλώσεις της άλλωστε η υφυπουργός κ. Χριστοφιλλοπούλου αναφέρθηκε στις εξαιρετικές περιπτώσεις νομών (χωριά απομακρυσμένα, δύσβατα κλπ) στις οποίες δεν θα γίνουν συγχωνεύσεις.

Πολλοί συνάδελφοι Αιρετοί ζήτησαν να θεσμοθετηθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την κάλυψη απουσιών εκπαιδευτικών βραχείας ή μακράς διάρκειας. Επίσης εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια και διαφωνία διότι στις επικείμενες κρίσεις διευθυντών Σχολικών Μονάδων δεν δίνετε η δυνατότητα στους Αιρετούς να ναι υποψήφιοι για Διευθυντές Σχολείων.
  
Η ΔΟΕ κατέγραψε τα αιτήματά μας και ευελπιστούμε να συμπεριληφθούν στο διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου.             
Είναι ανάγκη σήμερα να κατανοήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αλλιώς θα συνεχιστεί αυτή κατρακύλα.. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήρθαν τα πάνω κάτω και ότι κάποια κεκτημένα θα αλλάξουν προς το χειρότερο ή θα χαθούν.
 Δεν πρέπει να σταματήσουμε να φωνάζουμε και να πάψουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο σχολείο και ένα καλύτερο αύριο.


Θέμα 2ο: «Δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος η διεξαγωγή των εξετάσεων για τα Διδασκαλεία»

Μετά τη μη χορήγηση πέρυσι νέων εκπαιδευτικών αδειών, τη μη χορήγηση φέτος των υποτροφιών από το ΙΚΥ για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες στην Ελλάδα, έρχεται σήμερα το υπουργείο παιδείας και βάζει τέλος στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών που περίμεναν την εγκύκλιο για την προκήρυξη των εξετάσεων για εισαγωγή στα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου παιδείας Βασίλης Κουλαϊδής, στις 9 Φεβρουαρίου, με επιστολή του προς τη ΔΟΕ ανακοινώνει επίσημα τη μη διεξαγωγή φέτος των εξετάσεων για τα Διδασκαλεία της χώρας.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου παιδείας έρχεται κατόπιν της κατάθεσης των προτάσεων της συνόδου των προέδρων και κοσμητόρων των παιδαγωγικών τμημάτων προς την υπουργό παιδείας. Οι προτάσεις της συνόδου των προέδρων και κοσμητόρων επιγραμματικά αναφέρονται:

    Ως προς το ρόλο της μετεκπαίδευσης
Α) Εκκινώντας από τη θέση ότι κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού της μετεκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την προάσπιση και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η Σύνοδος των Προέδρων υποστηρίζει ότι η μετεκπαίδευση οφείλει να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου  του/της εκπαιδευτικού ως διανοούμενου και ως φορέα αλλαγής στη σχολική μονάδα και την κοινωνία. Αναγνωρίζει ότι τα Διδασκαλεία συνιστούν μια σημαντική δομή μέσω της οποίας μπορούμε να επιφέρουμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση.
Β) Η Σύνοδος τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ο δημόσιος ακαδημαϊκός χαρακτήρας της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει ότι κάθε προσπάθεια μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για να έχει εχέγγυα επιστημονικής εγκυρότητας δεν μπορεί να υλοποιείται από άλλο φορέα παρά μόνο από το Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί και τον κατ’ εξοχήν χώρο ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας σε συνθήκες αυτοτέλειας και ελευθερίας.
Γ) Προτείνει να ιδρυθούν  Διδασκαλεία σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής  και Δημοτικής Εκπαίδευσης  έτσι ώστε να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί των Παιδαγωγικών Τμημάτων με το τοπικό δίκτυο των σχολείων. Τα Διδασκαλεία με τον τρόπο αυτό μετεξελίσσονται σε χώρους κριτικού διαλόγου του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινότητα των εκπαιδευτικών. 

Ως προς τη μορφή της Μετεκπαίδευσης
Α) Η Σύνοδος τάσσεται υπέρ της διατήρησης της μετεκπαίδευσης, η οποία μπορεί να συνυπάρχει με (αλλά όχι να αντικατασταθεί από) προγράμματα ευέλικτης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, προτείνει, μέσα από την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, να διευρυνθεί ο ρόλος των Διδασκαλείων έτσι ώστε τα Διδασκαλεία να καλύψουν και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. συμβάλλοντας στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών Β/Θμιας Εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή). 
Β) Τονίζει, ωστόσο, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η προσέλκυση διδασκόντων υψηλού επιπέδου, πράγμα που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τα τρέχοντα επίπεδα αμοιβής των διδασκόντων και την έλλειψη μόνιμης γραμματειακής υποστήριξης.

Είναι σπουδαία η σημασία της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Είναι επιτακτική η ανάγκη της λειτουργίας των Διδασκαλείων ιδιαίτερα στις μέρες μας που
βομβαρδιζόμαστε με νέες γνώσεις και προβάλλουν νέες μέθοδοι διδασκαλίας λόγω των νέων εξελίξεων της παιδαγωγικής επιστήμης, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.
Πρέπει  να αναβαθμιστεί και ο θεσμός και ο ρόλος των Διδασκαλείων με επέκταση στις ειδικότητες διατηρώντας όμως τον χαρακτήρας τους, δηλαδή τη διετή μετεκπαίδευση και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς. 
Δυστυχώς όμως φταίμε και εμείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για την απαξίωση των Διδασκαλείων. Με τη μη συμμετοχή μας στα μαθήματα , με δύο μέρες παρακολούθηση απαξιώνεται ο θεσμός. Αλλά, υπουργέ μου, όταν πονάει κεφάλι, δεν κόβεις …κεφάλι.

Θέμα 3ο:  «Διορισμοί – Επιμόρφωση - Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής»
Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για  500 θέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.71 και Π.Ε.61. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το 60% των διοριστέων θα είναι από το διαγωνισμό και το 40% από την επετηρίδα.
Το καλοκαίρι (λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους) θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση μικρής χρονικής διάρκειας (2,5 ημερών) 8500 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης..
Οι επιμορφούμενοι θα πληρωθούν για τη συμμετοχή τους... Σύντομα θα ανακοινωθεί ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών.
Ο αριθμός των διορισμών για το νέο σχολικό έτος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Σημαντικό ρόλο στον αριθμό θα παίξουν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των σχολικών μονάδων που θα χουν προηγηθεί. Ας μην ξεχνάμε συναδέλφισσες και συνάδελφοι ότι οι διορισμοί  κοστίζουν λεφτά στο Υπουργείο.

      Θέμα 4ο:  «Απεργία στις 22-23 Φεβρουαρίου»

Τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ αποφάσισαν την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων για τις 22-23 Φεβρουαρίου. Αιχμή της απεργίας αποτελεί το νέο μισθολόγιο που θα καταλήξει στην τελική του μορφή τους επόμενους μήνες. Διεκδικούμε ένα νέο και ενιαίο μισθολόγιο κι όχι τους μισθούς που κατατάσσουν σήμερα τους εκπαιδευτικούς στην 21η θέση από τις 23 των δημοσίων υπαλλήλων και στην τελευταία θέση των δημοσίων υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Θα πρέπει ανάλογα με τις σπουδές και τα προσόντα να είναι ο μισθός του υπαλλήλου.
Η συζήτηση για το νέο μισθολόγιο πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, συμμετέχοντας στις δράσεις του τοπικού συλλόγου μας. Το μισθολόγιο είναι κόκκινη γραμμή , χαράκωμα και όποιος προσπαθήσει να μειώσει έστω και 1 ευρώ το μισθό μας θα μας βρει κάθετα αντίθετους. Η εκπαίδευση, η υγεία, το μισθολόγιο και το συνταξιοδοτικό αποτελούν τα βασικά σημεία του κοινωνικού κράτους. Οι εκπαιδευτικοί αποδεικνύουν καθημερινά πως μπορούν και δίνουν τη μάχη μέσα στις τάξεις αλλά και στους δρόμους. Διεκδικούμε τα αυτονόητα και γι’ αυτό δεν υποχωρούμε αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενωμένοι.


Σας στέλνω:
· Την απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ για την κήρυξη της απεργιακής κινητοποίησης μαζί με το διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο.
· Το δελτίο τύπου των προέδρων και κοσμητόρων των παιδαγωγικών τμημάτων για τα Διδασκαλεία.
·Την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου παιδείας για τη μη διεξαγωγή φέτος εξετάσεων για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία.
 Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ
                                                                                                           ΑΙΡΕΤΟΣ
ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: smotsiolas@yahoo.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα ( το όνομα χρήστη είναι  Sideris Motsiolas). Μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μου http://motsiolassideris.blogspot.com/   η οποία ανανεώνεται καθημερινά .