Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Συγχωνεύσεις – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
αθανασιου καρπενησιωτη   103  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com

                      πληροφοριεσ :    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΠΟΥΚΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

                                                        τηλ.   6976616362            thλ.   6945741623                   

ΠΡΟΣ
Ημερ: 14-2-2011
Αριθ. Πρωτ.: 31                              1. Το Δ/ντή Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας  και
  Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
2. Το Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας
3. Τους Σχολ. Συμβούλους Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.            Μέλη του συλλόγου μας
2.            Μ.Μ.Ε

ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων


Όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κάθε νομού, παίρνοντας υπόψη την πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας, πρότειναν στο Υπουργείο Παιδείας τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς).
Για παράδειγμα όταν μια σχολική μονάδα βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας για κάποια χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών καταργούταν. Αν σε κάποιο χωριό δε λειτουργούσε σχολείο και υπήρχαν την επόμενη σχολική χρονιά μαθητές για να φοιτήσουν, ιδρυόταν νέα σχολική μονάδα. Επίσης γινόταν η κατάργηση ή η αναστολή λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας για ένα έτος, σε περίπτωση που ο ρυθμός μείωσης των μαθητών ήταν μεγάλος και ο αριθμός τους πολύ μικρός και ταυτόχρονα οι μαθητές αυτής της σχολικής μονάδας  μπορούσαν να μετακινηθούν με ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλη κοντινή σχολική μονάδα.
Το τελευταίο διάστημα και ύστερα από την απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου λόγω κατάργησης των Νομαρχιών και ύπαρξης αλλαγών στο χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας μέσα από «άτυπες» συνεννοήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης των νομών προωθεί σχέδιο εκτεταμένων συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων με μοναδικό στόχο τη δήθεν εξοικονόμηση πόρων από τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων. Για το συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο για διαβούλευση. Αργότερα εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο προσπαθεί να μας πείσει για την παιδαγωγική του λογική για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να γίνει καμία μετακίνηση παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή διάρκεια μισής ώρας. Αναφέρει ακόμα πως κριτήριο για τη μετακίνηση μαθητών είναι η ύπαρξη κτιριακών υποδομών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.ά.) στο σχολείο μετακίνησης. Τέλος στα κριτήρια Εξαίρεσης Σχολικών Μονάδων από καταργήσεις και συγχωνεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου αλλά και του πλήθους των δυσπρόσιτων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της  χώρας μας, εξαιρεί τις απομονωμένες και απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και συγκοινωνιακές συνθήκες δε διασφαλίζουν την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών.
Και στο νομό μας ακούγονται ανεπίσημα διάφορα. Υπεύθυνοι και μη μιλούν ακόμα και στα Μ.Μ.Ε. για πιθανές καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών  μονάδων της Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας είναι κάθετα αντίθετος στις γενικευμένες καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων. Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά και μόνο κριτήρια θα πρέπει να τεθούν στην όποια επιχειρούμενη αλλαγή.
Θα συμφωνούσαμε σε διορθωτικές κινήσεις με παιδαγωγικά κριτήρια που θα είχαν σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση για τους μαθητές. Για παράδειγμα οι μαθητές ενός 1/θ ή 2/θ Δημοτικού Σχολείου θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ώστε να φοιτήσουν σε ένα άλλο 6/θ ή 12/θ Δημοτικό Σχολείο. Όφελός τους η διδασκαλία μαθημάτων όπως Αγγλικά, 2η Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή κ.ά., μαθήματα που δε διδάσκονται στο πρωινό τμήμα ενός 1/θ ή 2/θ Δημοτικού Σχολείου.
Διαφωνούμε με τη λογική συγχώνευσης δύο 1/θ Δημοτικών Σχολείων ή την κατάργηση ενός 1/θ Δημοτικού Σχολείου και τη μετακίνηση των μαθητών του σε ένα άλλο 2/θ Δημοτικό Σχολείο γιατί οι μαθητές δε θα έχουν κανένα σχεδόν παιδαγωγικό όφελος αφού δε θα διδαχτούν τίποτα περισσότερο από ό,τι διδάσκονταν στο σχολείο τους. Αντίθετα αυτό που θα υποστούν είναι η μείωση του ελεύθερου χρόνου τους λόγω της μετακίνησής τους πρωί και μεσημέρι, η ταλαιπωρία τους και ο κίνδυνος κατά την μετακίνησή τους λόγω και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο νομό μας ιδιαίτερα τους χειμωνιάτικους μήνες (δύσκολο οδικό δίκτυο, κλιματολογικές συνθήκες).
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης ότι καταργώντας ένα Δημοτικό Σχολείο ή ένα Νηπιαγωγείο και μετακινώντας του μαθητές σε μια άλλη σχολική μονάδα, ως χιλιομετρική απόσταση και διάρκεια ώρας δεν πρέπει να ληφθεί μόνο η απόσταση και διάρκεια ώρας μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων. Σε κάθε σχολική μονάδα τα παιδιά που φοιτούν δε μένουν όλα στο ίδιο χωριό αλλά μετακινούνται και από διπλανά χωριά ή οικισμούς. Γι αυτά τα παιδιά η χιλιομετρική απόσταση και η διάρκεια ώρας υπερδιπλασιάζεται αν γίνει η μετακίνηση.
Επιπλέον θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα με τους κύκλους μαθημάτων διδασκαλίας στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄  εκτός από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, στα υπόλοιπα μαθήματα γίνεται συνδιδασκαλία ύλης. Τη μία χρονιά διδάσκονται τα μαθήματα της Ε΄ και την άλλη χρονιά τα μαθήματα της ΣΤ΄ τάξης. Το ίδιο συμβαίνει και στις τάξεις Γ΄ και Δ΄. Ας σκεφτούμε δύο 1/θ με 7 παιδιά το κάθε σχολείο που συνενώνονται σε ένα 1/θ με 14 παιδιά και ο δάσκαλος πρέπει να διδάξει τα μαθήματα όλων των τάξεων. Αν οι κύκλοι μαθημάτων των δύο σχολείων δε ταιριάζουν, ο χρόνος που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα είναι 5 ή 10 λεπτά. Αυτό είναι παιδαγωγικό κριτήριο για τη συνένωση τους; Αυτή είναι παιδαγωγική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης;
Αν οι δύο παραπάνω λόγοι (μεγάλη απόσταση και πρόβλημα στους κύκλους μαθημάτων) εκλείπουν, θα συμφωνούσαμε με τη συγχώνευση δύο κοντινών 1/θ σχολικών μονάδων με πολύ μικρό αριθμό μαθητών έχοντας υπόψη ως παιδαγωγικό κριτήριο την κοινωνικοποίησή τους.
Διαφωνούμε με την κατάργηση σχολικής μονάδας ή συγχώνευσής της με άλλη σχολική μονάδα στην ίδια πόλη με οικονομικά και μόνο κριτήρια. Για να είναι παιδαγωγικά ορθή κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  ο αριθμός των μαθητών, ο ρυθμός αύξησης ή μείωσής τους καθώς και οι κτιριακές υποδομές της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται να μετακινηθούν οι μαθητές.
Σε κάθε περίπτωση λόγο πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες και συγκεκριμένα οι γονείς των μαθητών και οι εκπρόσωποί τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών.
Ο σύλλογός μας ανησυχώντας έντονα για τις επιχειρούμενες αλλαγές, από πολύ νωρίς (18-1-2011) ζήτησε και είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο στις 28-1-2011 και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Καραμπά Βασίλειο την 1-2-2011. Στις συναντήσεις αυτές, πέραν των άλλων θεμάτων, τους ενημερώσαμε για την κατάσταση των σχολικών μονάδων και για τις θέσεις του συλλόγου μας.
Τις επόμενες μέρες θα ζητήσουμε να συναντηθούμε με το Δήμαρχο Αγράφων κ. Τάτση Δημήτριο προκειμένου να του γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας.

Για το Δ.Σ.

                             Ο Πρόεδρος                                          Η  Γ. Γραμματέας
                        Ευθυμίου Γιάννης                                     Μπούκα Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου