Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

30-11-17 Προσλήψεις 218 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

16429613.jpg 550 400
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 218 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ09.ΕΑΕ, ΠΕ10.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ12, ΠΕ13.ΕΑΕ, ΠΕ14.ΕΑΕ, ΠΕ14, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ17.ΕΑΕ, ΠΕ18.ΕΑΕ, ΠΕ18 και ΠΕ19-20.ΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή  1η  Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017,  όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018. 

30-11-17 Προσλήψεις 167 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

30 eidpr
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται167 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ19-20.ΕΑΕ και των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ16.01 και ΠΕ32 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 1 έως και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.

30-11-17 Προσλήψεις 482 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

23 09 16 anadromika
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται: 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

«Happy Friday» σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας - Δείτε τι είναι!

Έρχεται η «Happy Friday» σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας - Δείτε τι είναι!

Τη δυνατότητα να αφήνουν οι μαθητές την τσάντα τους στο σχολείο μία Παρασκευή το μήνα δίνει πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

ΠΣΑΕΠ: Ενημέρωση για πιστώσεις Α/βαθμιας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΣΑΕΠ: Ενημέρωση για πιστώσεις Α/βαθμιας

Όπως ενημερωθήκαμε από το υπουργείο οι πιστώσεις που διατέθηκαν στην πρωτοβάθμια, απο 1335 πιστώσεις των άνευ αποδοχών, είναι 400 για την γενική αγωγή και 100 για την ειδική.

Σε αυτές αν προσθέσουμε τα υπολείμματα πιστώσεων και αυτές από μη αναλήψεις υπηρεσίας ενδέχεται να φτάσουμε σε αριθμό άνω των 600 για γενική και άνω των 200 για ειδική.

 Όμως το Υπουργείο Παιδείας προφανώς θα κρατήσει έναν αριθμό πιστώσεων για ανάγκες που θα προκύψουν αργότερα.
Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ούτε ο συνολικός αριθμός, ούτε η ακριβής κατανομή. Για ότι νεότερο θα αναρτήσουμε νέα ανακοίνωση.

Αποτελέσματα κλήρωσης – κατανομής εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε. – εγγραφές επιμορφούμενων


Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης - κατανομής των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Άρχισαν τα μαθήματα παραδοσιακών χορών

Άρχισαν τα μαθήματα παραδοσιακού χορού των Μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας για τη φετινή διδακτική χρονιά 2017-18.

Οι πρόβες γίνονται στην αίθουσα του Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου κάθε Τρίτη στις 19:15 με χοροδιδασκάλισσα την συναδέλφισσα Τεφτίκη Κλεοπάτρα. 

Διδάσκονται  παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα.

Δείτε ένα δείγμα από τις πρόβες.
Τελική εικόνα αιτήσεων ΤΠΕ Β1 επίπεδο. Πότε γίνεται η κλήρωση. Την άνοιξη το νέο πρόγραμμα

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΠΕ Β1 επιπέδου.

Ολοκληρώθηκε σήμερα 28/11/2017 στις 14:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 2ηςπεριόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Μπορείτε να δείτε την τελική εικόνα υποβολής αιτήσεων, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, εδώ.

Προσλήψεις αναπληρωτών 2017: 1500 νέες προσλήψεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Αποτέλεσμα εικόνας για Προσλήψεις αναπληρωτών 2017
ΠΣΑΕΠ – Στο Υπουργείο παραβρέθηκε εκπρόσωπος του ΠΣΑΕΠ και στη συνάντηση με τη προϊσταμένη της διεύθυνσης προσωπικού ενημερώθηκε ότι:
– Αναμένονται  Γενικής και Ειδικής για Αθμια και Δθμια την εβδομάδα αυτή.

Δήμος Καρπενησίου - Γιορτές Χειμώνα 2017-2018

 Φωτογραφία του Παναγιώτης Καραγιάννης.


Κατεβάστε το πρόγραμμα των Γιορτών Χειμώνα 2017-2018 ΕΔΩΗμερολόγιο του 2018 που παρουσιάζει τα ευρυτανικά γεφύρια

Σχετική εικόνα

Τα ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ του ΤΑΥΡΩΠΟΥ
και των ΠAΡΑΠΟΤΑΜΩΝ του στην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Δείτε το ημερολόγιο εδώ:

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΑΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες. Τα προσφερόμενα ΠΜΣ είναι τα εξής:

«Ο θάνατος της ομιλίας»: Μια υπέροχη ταινία μικρού μήκους για την επικοινωνίαΗ ανθρώπινη επικοινωνία (σπηλαιογραφίες, γλώσσα) αναπτύχθηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια εφόσον οι άνθρωποι ένιωθαν από νωρίς αυτήν την ανάγκη. Σήμερα η επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας αφού ολόκληρη η καθημερινότητά μας εξαρτάται από αυτήν. Όμως με την πρόοδο της τεχνολογίας έχουν αλλάξει πολλά. Μια καταπληκτική μικρού μήκους κινουμένων σχεδιών για την ποιότητα της επικοινωνίας σήμερα. Ο τίτλος της φυσικά «ο θάνατος της ομιλίας» και τα λέει όλα.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ..ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΒΛΕΜΜΑΤΑ!


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24-11-2017 η ημερίδα Ιατρική Προσέγγιση στην καθημερινότητα των Α.με Α.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε απο τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας και τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων Α.με Α. Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για τις υπερωρίες στα ολιγοθέσια ολοήμερα και τη μισθοδοσία


 Αποτέλεσμα εικόνας για Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για τις υπερωρίες στα ολιγοθέσια ολοήμερα και τη μισθοδοσία

Αρνητική είναι τελικά η απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο να πληρωθούν οι υπερωρίες από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν λίγο.
Γίνονται πλέον οι ενέργειες για την χρηματοδότησή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Η μισθοδοσία (του Νοεμβρίου) θα καταβληθεί μέχρι τις 7/12 ενώ θα γίνουν προσπάθειες ο μισθός του Δεκεμβρίου να πιστωθεί μέσα στις γιορτές.

Διορθώσεις σε βιβλία του Δημοτικού Σχολείου

Σχετική εικόνα
Την εκτύπωση επτά βιβλίων Δημοτικού Σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος 2018-19 και την   εκτύπωση με διορθώσεις:
α) των διδακτικών βιβλίων: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Ε’ Δημοτικού και «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» ΣΤ’ Δημοτικού, και
β) των Φακέλων Θρησκευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού προϊστάμενου


 Της Άννας Κωνσταντουλάκη
Ένα αφεντικό τα ξέρει όλα, ένας ηγέτης κάνει ερωτήσεις
Ποια είναι τα χαρίσματα που κάνουν έναν προϊστάμενο να ξεχωρίζει και τους συνεργάτες του να τον εκτιμούν;
Ο συγγραφέας A. Robbins έχει ορίσει τα χαρακτηριστικά του σημειώνοντας:

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Πρoσχολική Αγωγή, 3ωρη στάση εργασίας

                Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                
                 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 6 καρπενησι τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986

              πληροφοριεσ :    ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
                                                                  τηλ. 6978211844                  thλ.   6973847742


ΠΡΟΣ
Ημερ: 20-11-2017                                         Τα Μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Αριθ. Πρωτ.: 200                                                         Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
·           Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
·           ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: «Πρoσχολική Αγωγή»
Αγαπητοί μας συνάδελφοι,

Ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Φασφαλής Νίκος, γράφει στον υπουργό για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Απευθύνομαι σήμερα σε εσάς ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΚΥΣΠΕ με τη πίστη ότι ο πολύπαθος χώρος της παιδείας δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι πεδίο μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων και κομματικών συγκρούσεων, αλλά συνεισφοράς όλων μας για ένα Δημόσιο Σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας.

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με   εγκύκλιο-πρόσκληση για μόνιμο διορισμό, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών.

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Λήγει αύριο η προθεσμία των αιτήσεων για μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση

Αποτέλεσμα εικόνας για μετάθεση, βελτίωση, οριστική
Λήγει αύριο Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στις 15:00 η προθεσμία για όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κάνουν αίτηση για μετάθεση, βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
 Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

ΤΠΕ, Β1 επίπεδο. Αριθμός αιτήσεων ανά Διεύθυνση Εκπ/σης

ΤΠΕ,  Β1 επίπεδο. Αριθμός αιτήσεων ανά Διεύθυνση Εκπ/σης 

Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Συστάδα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 2η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.E

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων, ενημέρωση στοιχείων 17/11/2017 07:34 μμ

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Τριήμερο εθνικό πένθος.Οδηγία προς τους Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων της χώρας


Λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους εξαιτίας του θανάτου συμπολιτών μας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Αττικής, παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων της χώρας να μεριμνήσουν ώστε η Ελληνική σημαία να παραμείνει μεσίστια.
 www.minedu.gov.gr 

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Σχετικά με την Παράλληλη Στήριξη για το σχολικό έτος 2017-2018


Σχετική εικόνα

Εγκεκριμένες Παράλληλες Στηρίξεις: 6.100 
Τοποθετήσεις εκπ/κών για Π.Σ.: 2.780
Ποσοστό κάλυψης: 46%
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει κανέναν άλλο διαθέσιμο πόρο για την κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης πέραν του ΕΣΠΑ που ολοκληρώθηκε.

Πηγή: Σύλλογος Γονέων Μαθητών Αγίας Παρασκευής - Χαλανδρίου

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Σχετική εικόνα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις 360 εκπ/κων Α/θμιας (δασκάλων και νηπιαγωγών) ως προσωρινών αναπληρωτών

Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:
α) 343 εκπαιδευτικοί του κλάδου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
β) 10 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
γ) 7 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018»  με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 10 έως και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Στα "μουλωχτά" το Υπουργείο Παιδείας διόρθωσε την παράνομη εγκύκλιο για την ώρα σίτισης.

 Στα "μουλωχτά" το Υπουργείο Παιδείας διόρθωσε την παράνομη εγκύκλιο για την ώρα σίτισης.
Τα συνδικαλιστικά "κυβερνητικά παπαγαλάκια" για άλλη μια φορά έμειναν εκτεθειμένα!
           
                Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Παιδαγωγικά Τμήματα 35 χρόνια μετά...

Φωτογραφία του Δημήτρης Μπράτης.

Συμπληρώθηκαν φέτος 35 χρόνια από την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων, δασκάλων και νηπιαγωγών .

Τζουμέρκα εν έτει 2017: Στη θέση του δάσκαλου ο ιερέας του χωριού!

Τζουμέρκα εν έτει 2017: Στη θέση του δάσκαλου ο ιερέας του χωριού!

Η διαδικασία της αναπλήρωσης καθυστερεί... και το δημοτικό σχολείο στο Ματσούκι παραμένει χωρίς δάσκαλο - Ο παπάς δεν φιλοδοξεί να τα διδάξει- Κάθε πρωί τα κρατά σε επαφή με το φυσικό τους περιβάλλον και τα απασχολεί


Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας καθώς και το διοικητικό προσωπικό,  να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης (οδηγίες δίνονται στη 2η σελίδα της υπεύθυνης δήλωσης) έως 15.11.2017.
Δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας και βρίσκονται σε ισχύ (δεν έχουν τροποποιηθεί).
Σας πληροφορούμε ότι η υπεύθυνη δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ευρυτανίας:               http://dipe.eyr.sch.gr
Οι μισθοδοτούμενοι μπορούν να επικοινωνούν και ηλεκτρονικά με το οικονομικό τμήμα της Δ/νσης (e-mail):  misthod@dipe.eyr.sch.gr
                Για   περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το οικονομικό τμήμα της Δ/νσης στο τηλέφωνο: 22370-80782.
                                                                               


                        O  Διευθυντής ΔΠΕ Ευρυτανίας
                                                                                                                                           Αθανάσιος Τσαπρούνης

ΔΟΕ, για τη φασιστική επίθεση κατά του μικρού Αμίρ

ΔΟΕ: Η κυβέρνηση να σταματήσει την επένδυση στο ψεύδος και να σταματήσει κάθε διαδικασία που αμαυρώνει το ήθος και την προσφορά των εκπαιδευτικών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης και, στα πρόσωπά τους, όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Λειτουργικά κενά στην Ευρυτανία

                  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 6 καρπενησιτ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986

πληροφοριεσ :    ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
                                                               τηλ. 6978211844                  thλ.   6973847742

ΠΡΟΣ
Ημερ: 7-11-2017                                                       Τον Περιφερειακό Διευθυντή
Αριθ. Πρωτ.:188                                                                 Α/θμιας &Β/θμιαςΕκπ/σης
                                                                                            Στερεάς Ελλάδας

                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας
2. Μέλη του Συλλόγου μας
3. Μ.Μ.Ε.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Θέμα: «Λειτουργικά κενά στην Ευρυτανία»

Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή,
Δύο μήνες έχουν περάσει από την έναρξη των μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 και στον νομό μας υπάρχουν ακόμα λειτουργικά κενά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Α. Κικινής για το θέμα με τον Αφγανό μαθητή

Προσλήψεις 210 εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018.

6 paral

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται210 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για συνεργασία με την Πολιτεία: Αν κάτι καταφέρουμε θα είμαστε όλοι μαζί ευχαριστημένοι, αν δεν πάμε καλά άξιοι της τύχης μας

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για συνεργασία με την Πολιτεία: Αν κάτι καταφέρουμε θα είμαστε όλοι μαζί ευχαριστημένοι, αν δεν πάμε καλά άξιοι της τύχης μας

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για συνεργασία με την Πολιτεία: Αν κάτι καταφέρουμε θα είμαστε όλοι μαζί ευχαριστημένοι, αν δεν πάμε καλά άξιοι της τύχης μας
του Αντώνη Τριανταφύλλου


Εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018

27 Proslip

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”

Σχετική εικόνα
Τελικά δεν άλλαξε τίποτα!
Δημοσιεύθηκε σήμερα 03-11-2017 στο Φ.Ε.Κ.(3870, τ. Β) η Υ.Α. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017, η οποία επεκτείνει το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και σε άλλα σχολεία, προβλέπει τη συγκρότηση επιτροπών από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια και 2 εκπαιδευτικούς για την παραλαβή και τον ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων και επιμένει στην ώρα σίτισης των μαθητών (13:20–13:45), σύμφωνα με την ΥΑ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017.Γιατί οι σχολικές μονάδες της Ευρυτανίας δεν είναι ανάμεσα σ΄αυτές που επιλέχθηκαν για τα σχολικά γεύματα;

Την κατανομή την έκανε το Υπουργείο Εργασίας με κριτήριο το εισόδημα.


ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ!!!! ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!


ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;;;

ΦΕΚ B 3870 - 03.11.2017 Σελίδες 20 (46855 - 46874) 

Σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Πότε αρχίζουν τα μαθήματα

Σχετική εικόνα

Στα μέσα Νοέμβριου οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη 2η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επίπεδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018)