Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας 17/6/2024

 Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε την μονιμοποίηση, αναδρομικά από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα για τον καθένα, των παρακάτω δόκιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και έλαβαν μέροςμε επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ως ακολούθως:


2. Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ-60 Νηπιαγωγών


Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε τ η ν α ν α γ ν ώ ρ ι σ η συνάφειας, σχετικής με το αντικείμενο της εργασίας τους, του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των παρακάτω εκπαιδευτικών: 


Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε τη  x ο ρ ή γ η σ η άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπ/κό κλ. ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), του 4ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, προκειμένου να απασχοληθεί ως ξεναγός από τις 22.06.2024 έως 31.08.2024.

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Διδασκαλία Β’ ξένης γλώσσας στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Η λειτουργία των τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για το Σχολικό Έτος 2024-2025 ως εξής:


Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο 4ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου

 Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/06.06.2024 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που ανασυγκροτήθηκε με την Φ. Αποφ./600/08.03.2024 (ΑΔΑ: Ψ86Ν46ΝΚΠΔ-1ΔΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκε και ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο email της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας (mail@dipe.eyr.sch.gr) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Πέμπτη 06/06/2024 έως Δευτέρα 10/06/2024

 

Προσωρινός-Πίνακας-Μοριοδότησης_4ο-ΔΣ-Καρπενησίου

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Αποτελέσματα εκλογής Αντιπροσώπου στη ΔΟΕ

 Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αντιπροσώπου του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ευρυτανίας στη ΔΟΕ.

Δυστυχώς η συμμετοχή στη διαδικασία ήταν μικρή.
Ψήφισαν 84
Άκυρα 1
Λευκά 3
Μοτσιόλας Σιδέρης 46 ψήφους
Ευθυμίου Ιωάννης 34 ψήφους
Ευχαριστώ από καρδιάς όσες και όσους στήριξαν την υποψηφιότητά μου και με εξέλεξαν αντιπρόσωπο του συλλόγου μας στη ΔΟΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 Κατάρτιση οριστικών πινάκων δεκτών υποψηφίων διευθυντών 4ου ΔΣ Καρπενησίου

Δεκτοί -Οριστικός

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς

 04-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχ. έτος 2024-2025

Η απόφαση ΕΔΩ 


04-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2024-2025

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ 


03-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2024-2025 

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις:

- Νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025

Ανανέωσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024- 2025 

Ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και επανατοποθέτησής τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων για το σχολικό έτος 2024-2025

Απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2024-2025

Απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2024 - 2025


31-05-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2024-25

Το έγγραφο ΕΔΩ 


Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε Ιερές Μητροπόλεις, στην Ιερά Σύνοδο και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών


Αποσπάσεις 129 εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις