Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Τοποθέτηση Διευθύντριας σε κενούμενη θέση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου αρμοδιότητας ΔΠΕ Ευρυτανίας

 Ο Διευθυντής εκπαίδευσης, με βάση τον κυρωμένο πίνακα επιλογής, τοποθετεί την Κοντομήτρου Κωνσταντία, εκπ/κό κλ. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (Α.Μ. 587801) σε κενούμενη θέση Διευθύντριας στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου 2027, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021, (ΦΕΚ 136/Α’/03.08/2021) άρθρο 42, παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5043/2023, (ΦΕΚ 91/Α’/13.04.2023), άρθρο 100, παρ. 2.

 1. Η ανωτέρω αναλαμβάνει τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021, (ΦΕΚ 136/Α’/03.08/2021) άρθρο 42, παρ. 1, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 18.06.2024 έως 20.06.2024 

2. Εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της και μετά από τη λήξη της θητείας της, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021, (ΦΕΚ 136/Α’/03.08/2021), άρθρο 42,παρ. 1, εδαφ. 3, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5043/2023, (ΦΕΚ 91/Α’/13.04.2023), άρθρο 100, παρ. 2

Τοποθέτηση Διευθύντριας σε κενούμενη θέση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου αρμοδιότητας ΔΠΕ Ευρυτανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου