Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας 17/6/2024

 Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε την μονιμοποίηση, αναδρομικά από την ημερομηνία που αναγράφεται αντίστοιχα για τον καθένα, των παρακάτω δόκιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και έλαβαν μέροςμε επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ως ακολούθως:


2. Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ-60 Νηπιαγωγών


Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε τ η ν α ν α γ ν ώ ρ ι σ η συνάφειας, σχετικής με το αντικείμενο της εργασίας τους, του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των παρακάτω εκπαιδευτικών: 


Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε τη  x ο ρ ή γ η σ η άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπ/κό κλ. ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), του 4ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, προκειμένου να απασχοληθεί ως ξεναγός από τις 22.06.2024 έως 31.08.2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου