Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο 4ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου

 Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/06.06.2024 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που ανασυγκροτήθηκε με την Φ. Αποφ./600/08.03.2024 (ΑΔΑ: Ψ86Ν46ΝΚΠΔ-1ΔΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκε και ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο email της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας (mail@dipe.eyr.sch.gr) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Πέμπτη 06/06/2024 έως Δευτέρα 10/06/2024

 

Προσωρινός-Πίνακας-Μοριοδότησης_4ο-ΔΣ-Καρπενησίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου