Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 30.06.2023 και ώρα 10:00, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οργανική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.
2. Ανασύνθεση πινάκων κενών οργανικών θέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
3. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ06
4. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11

 

Για το 1ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε την τοποθέτηση, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής, τους/τις κάτωθι εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήσεώς τους ως εξής:

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας

Από τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψαν υπεραριθμίες. Οι  εκπαιδευτικοί που κρίνονται υπεράριθμοι θα κληθούν από το ΠΥΣΠΕ να κάνουν θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας.

 

Για το 2ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ έπειτα από τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών προχώρησε στην ανασύνθεση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων κλάδων: ΠΕ70, ΠΕ71ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ61ΕΑΕ, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ86 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, ως εξής:

Ανασύνθεση κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Ευρυτανίας

 

Για το 3ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ  ομόφωνα χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στη Ντότα Μαρία, εκπ/κό κλ. ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), του 4ου Δημ. Σχολ. Καρπενησίου, προκειμένου να απασχοληθεί ως ξεναγός για δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως από τις 22.06.2023 έως 30.08.2023.
Η συγκεκριμένη απασχόληση συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης της και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της.

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ06 (Αγγλικής)

 

Για το 4ο θέμα

Το ΠΥΣΠΕ  ομόφωνα αναγνώρισε τη συνάφεια  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικής με το αντικείμενο της εργασίας της  στην εκπαιδευτικό Κοντομήτρου Κωνσταντία ΠΕ11

Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11

 

Συγχαρητήρια σε  όλους τους εκπαιδευτικούς.

 

Πάντα στη διάθεσής σας

Σιδέρης Μοτσιόλας

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2023-2024

 

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2023-2024