Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Νέα Περίοδος Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

 
Συνεχίζονται οι επιμορφωτικές δράσεις για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη, με νέα επιμορφωτική περίοδο που θα αφορά στην Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Προσλήψεις 554 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2023-2024

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 554 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 126

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 315

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 9

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 7

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 31

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης → 66

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

O πίνακας ΕΔΩ 

 

Προσλήψεις 4.593 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.400 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 529 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 632 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.012 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 12 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές για την Γενική Εκπαίδευση και πέντε (5) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Αβάθμιας 

2. Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Ββάθμιας 

3. Προσλήψεις Μουσικά Σχολεία 

4. Προσλήψεις ΕΑΕ Α βάθμιας 

5. Προσλήψεις ΕΑΕ Β βάθμιας 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας θα πραγματοποιήσει τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 28.11.2023 και ώρα 10:30,  στο Γραφείο της ΔΠΕ Ευρυτανίας  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
3. Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
4. Εξέταση ενστάσεων επί των πινάκων μοριοδότησης αιτούντων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ και σε ΚΕΔΑΣΥ

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01, ΠΕ86, οι οποίοι/ες αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ και σε ΚΕΔΑΣΥ.
Επί των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 21-11- 2023 μέχρι και Παρασκευή 24-11-2023 και ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr .
Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, να ενημερωθούν ενυπογράφως άμεσα οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καθώς και οι  Eκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο από τη σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ευρυτανίας

Σταυρόπουλος Βασίλειος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 16/11/2023


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι το  ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας,(Πράξη 19η), συνεδρίασε την Πέμπτη 16.11.2023 και ώρα 10:30 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έπειτα από διαλογική συζήτηση το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
Μεταθέσεις 

Την Τρίτη 21/11/2023 θα αναρτήσουν όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης πίνακες με τη μοριοδότηση όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αλλά και από και προς την ειδική αγωγή.

Πάντα στη διάθεσή σας

Σιδέρης Μοτσιόλας
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας θα συνεδριάσει την Πέμπτη 16.11.2023 και ώρα 10:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων.
3. Μισθολογική κατάταξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων.
4. Πρόταση για ορισμό αναπληρωτή Διευθυντή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου.
5. Ορισμός Προϊσταμένης στο Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας.

Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11 για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου

 

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (14/11/2023) το ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας αποφάσισε τ η ν α ν ά κ λ η σ η της προσωρινής διάθεσης της Μπακογιάννη Δήμητρας, εκπ/κού κλ. ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής για συμπλήρωση του διδακτικού της ωραρίου στο ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου (6 διδ. ώρ./εβδ.) και στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (4 διδ. ώρ./εβδ.) για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους.

Ως εκ τούτου, η ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικός παραμένει στην προσωρινή της τοποθέτηση (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου).

Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11 για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας


Σήμερα, Δευτέρα 6-11-2023, ύστερα από συνεδρίαση οι εκλεγμένοι στο Δ.Σ και στην Ε.Ε του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γεωργίου Λεμονιά, Πρόεδρος

Φουντουλάκη Γεωργία, Γ. Γραμματέας

Μουτσώκου Αγγελική, Αντιπρόεδρος

Βογδάνος Δημήτριος, Ταμίας

Λάππα Βασιλική, Μέλος


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευθυμίου Ιωάννης, πρόεδρος

Κοντομήτρου Κωνσταντία, Γραμματέας

Τσιαμτσιούρη Μαρία, Μέλος

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

02-11-23 Προσλήψεις 222 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2023-2024


 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι
προσλαμβάνονται 222 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 45

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 169

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 4

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 1

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7  Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι σχετικοί πίνακες ΕΔΩ