Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Εκλογές για την ανάδειξη ∆.Σ. του Συλλόγου µας

 

Την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 2023 θα πραγµατοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας στο νέο γυµναστήριο του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρπενησίου (Αθανασίου Καρπενησιώτη µε Στέφανου Γρανίτσα – είσοδος από την οδό Στεφ. Γρανίτσα) από τις 13:30 έως τις 18:00.

Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν θα πρέπει να είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι και να φέρουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα. Όσοι συνάδελφοι αποσπασµένοι ή αναπληρωτές  επιθυµούν να ψηφίσουν και δεν είναι ήδη µέλη µπορούν να καταβάλλουν τη συνδροµή τους την ηµέρα των εκλογών. Η συνδροµή είναι 25€ για τους αναπληρωτές και 37€ για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς.

Η παρακράτηση της συνδροµής για τον Σύλλογό µας και τη ∆ΟΕ θα πραγµατοποιηθεί για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς από τη µισθοδοσία επόµενων µηνών. Όσοι µόνιµοι συνάδελφοι δεν επιθυµούν να είναι µέλη του Συλλόγου παρακαλούµε να ενηµερώσουν µε mail τον Σύλλογο.

Η συµµετοχή στη διαδικασία των εκλογών κρίνεται απαραίτητη.

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας Η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, Πράξη 17η, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 30.10.2023 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς

2. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) έως τη λήξη του διδ. έτους 2023-2024

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας, θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της ΔΠΕ Ευρυτανίας τη Δευτέρα 30.10.2023 και ώρα 11:00, με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση δίμηνων αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 έως τη λήξη του διδ. έτους 2023-2024.
2. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ 79.01.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΠΕ_30.10.2023

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2023-2024, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Εγκύκλιος μεταθέσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ»

 

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

 

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μισθοδοσία Παράλληλη/ΕΕΠ/ΕΒΠ 2023-2028» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα » του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/Θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων τηςΔιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕυρυτανίαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Ανακοίνωση δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/06.10.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, που ανασυγκροτήθηκε με την Φ. Αποφ./4697/22.08.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΖ846ΝΚΠΔ-ΓΨΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αιτούμενων εκπαιδευτικών, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται οι πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.eyr.sch.gr εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Δευτέρα 09.10.2023 έως και Τετάρτη 11.10.2023.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

Ανακοινώθηκε η Β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών


 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα ονόματα 10.753 eκπαιδευτικών που  προσλαμβάνονται  (Β΄ Φάση) ως  αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

(α) 4.977 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

(β) 3.128 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(α) 1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 1.276 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση 

(γ) 91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.