Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Πληροφορίες για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.


 Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1 .

Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη:

α) ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται και διατίθενται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα  εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, περιβάλλοντα υποστήριξης σχολικής τάξης, διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας κ.α. καθώς και

β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.

Στόχοι της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε>, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε και εμπλουτίστηκε στο δεύτερο κύκλο του έργου από το 2022 και μετά, είναι οι επιμορφούμενοι:

  • να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού,

  • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των περιβαλλόντων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη λειτουργία της κοινότητας της σχολικής τάξης για την επικοινωνία, τη διάθεση και διαμοίραση υλικού, την ανάθεση-εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.α. (πχ. πλατφόρμα e-me, e-class)

  • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των διαδραστικών συστημάτων και μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,

  • να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς χρήσης του, ενώ παράλληλα,

  • να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και για τις αναδυόμενες τεχνολογίες (Εικονική Πραγματικότητα - VR, Επαυξημένη Πραγματικότητα – AR, Internet of Things – IoT, Τεχνητή Νοημοσύνη - AI κ.α.), σε συνάρτηση με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (STEAM κ.α.)

  • να γνωρίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις διδακτικές παρεμβάσεις με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., μέσα από την παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων,

  • να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα - πλατφόρμες υποστήριξης και διευκόλυνσης λειτουργίας της κοινότητας της σχολικής τάξης, εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα, περιβάλλοντα παρουσίασης, σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης, ζητήματα ασφάλειας διαδικτύου και ψηφιακής πολιτειότητας, καθώς και δραστηριότητες με αξιοποίηση όλων των παραπάνω

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα.

Κατ’ αρχάς, κατά τον πρώτο κύκλο επιμορφώσεων (2017-2019), διαμορφώθηκαν τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάχθηκαν όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕΤίτλος «συστάδας» κλάδωνΚλάδοι – ειδικότητες επιμορφούμενων
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1Θεωρητικές επιστήμες και ΚαλλιτεχνικάΦιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και ΥγείαΦυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί κλάδοι, Επαγγέλματα γης, Φυσικής Αγωγής, Κλάδοι Υγείας, Οικιακής Οικονομίας κλπ.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία - ΔιοίκησηΜαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

 

Από το 2022, για το δεύτερο κύκλο επιμορφώσεων έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση του τρόπου υλοποίησης και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, ώστε να υλοποιείται, όπως και η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., σε 13 συστάδες ενός κλάδου ή «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών μέσω ισάριθμων διακριτών σεμιναρίων (courses), ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕΤίτλος «συστάδας» κλάδων εκπαιδευτικώνΚλάδοι – ειδικότητες επιμορφούμενων
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1ΦιλολογικάΦιλόλογοι, Θεολόγοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικές Επιστήμες (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Φυσιογνώστες)
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3ΜαθηματικάΜαθηματικοί
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4ΠληροφορικήΠληροφορικής και σχετικές με την Πληροφορική ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.5Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - ΔΑΣΚΑΛΟΙΔάσκαλοι
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.6Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙΝηπιαγωγοί
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.7Ξένες ΓλώσσεςΓαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής Φιλολογίας
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.8Καλές ΤέχνεςΜουσικής, Καλλιτεχνικών και σχετικοί κλάδοι τεχνικής εκπαίδευσης (Γραφικές Τέχνες, Φωτογραφία, Διακοσμητική, Συντήρηση έργων τέχνης κ.α.)
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.9Φυσικής Αγωγής και ΥγείαςΦυσικής Αγωγής και σχετικοί με την Υγεία κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.10Εκπαιδευτικοί ΜηχανικοίΚλάδοι Μηχανικών και εν γένει Τεχνολογικοί κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.11Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομολόγοι, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Νομικής – Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικής Οικονομίας, Οικιακής Οικονομίας κ.α.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.12Επαγγέλματα ΓηςΓεωπόνοι, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας και άλλοι σχετικοί κλάδοι/ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.13Ειδική ΑγωγήΕκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και θα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει ένα μάθημα την εβδομάδα, δηλαδή μία επιμορφωτική συνεδρία  2-3 διδακτικών ωρών, συνοδευόμενες κατά περίπτωση από ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις). Στο πλαίσιο των ασύγχρονων δράσεων, που αποτελούν συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους.

Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση – ανάρτηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόζεται  ένα ευέλικτο μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων και των επιμορφωτών και επίσης, επιτρέπει την κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών (απομακρυσμένων/ νησιωτικών περιοχών, περιοχών με μικρό αριθμό δυνητικών επιμορφούμενων, περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό κ.α.).

 

1Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ Κ.Π.Σ.) και Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II (Γ’ Κ.Π.Σ.)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ 

Γεωγραφική κατανομή των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (ανά «συστάδα» κλάδων εκπαιδευτικών)
6η επιμορφωτική περίοδος
(προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων: Απρίλιος 2024)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου